Walraven Bennekom

Walraven Bennekom: verpleeghuis met huiselijke sfeer

Als u vanwege dementie niet meer zelfstandig thuis kunt wonen, biedt Walraven Bennekom kleinschalig wonen met een huiselijke sfeer en 24-uurszorg. Met een kleine groep voert u een zo normaal mogelijk huishouden. U krijgt begeleiding van een klein en vast team medewerkers.

Walraven Bennekom: wonen zoals thuis

Ook als u intensieve zorg nodig heeft, wilt u uw leven leiden zoals u dat prettig vindt. Bij Walraven Bennekom kan dat. Met de juiste zorg en ondersteuning en een betekenisvolle invulling van uw dag. U heeft uw eigen kamer en houdt de regie over uw eigen leven.

In Walraven bieden wij u zorg en begeleiding. Maar ook behandeling en activiteiten die aansluiten bij uw behoeften en gewoonten. U kunt bijvoorbeeld samen zingen en bewegen, samen kleine huishoudelijke taken doen en samen de maaltijd voorbereiden en nuttigen. Walraven ligt in het Baron van Wassenaerpark in Bennekom. Het is een prettige woonwijk met verschillende mensen. De Veluwse bossen zijn dichtbij.

Adres, bezoektijden en bereikbaarheid

Oost Breukelderweg 1
6721 PG Bennekom

Bezoektijden

Bezoek is bij verpleeghuis  Walraven altijd van harte welkom. Wij hanteren geen vaste bezoektijden. Wanneer het onrustig is in de woonkamer, kan de woonbegeleider u vragen om op de eigen kamer te verblijven tijdens het bezoek.

Routebeschrijving

Via Google maps kunt u een routebeschrijving maken vanaf uw vertrekpunt naar locatie Walraven

Parkeren

U kunt bij locatie Walraven gratis parkeren.

Openbaar vervoer

Reist u met het openbaar vervoer, dan kunt u gebruikmaken van buslijn 86. Deze buslijn rijdt tussen station Ede-Wageningen en Busstation Wageningen. Stap in Bennekom uit bij bushalte Hoekelumse Brinkweg en loop in 6 minuten naar locatie Walraven. Kijk voor het plannen van uw reis op: https://9292.nl/ 

Entree gebouw Walraven

De centrale ingang van het gebouw bevindt zich bij Entree 2.

Klantbeoordeling

8,4
  • Huiselijke, warme sfeer in de woningen 
  • Eigen tuin bij elke woning
  • Locatie ligt in een park en dicht bij het bos

Vakkundige zorg

Wij zijn gespecialiseerd in de zorg voor en begeleiding van ouderen en chronisch zieken. De eerstverantwoordelijk woonbegeleider is het vaste aanspreekpunt voor u en uw familie of naasten. Onze specialist ouderengeneeskunde is uw arts en eindverantwoordelijk voor uw medische zorg. Samen met u en uw naasten stelt de specialist ouderengeneeskunde de doelen vast van uw medische zorg en of daarbij de inzet nodig is van behandelaars. U kunt hier bekijken welke behandeling en therapie er mogelijk is in het verpleeghuis.

Persoonlijk ondersteuningsplan

In uw persoonlijk ondersteuningsplan beschrijven we de afspraken die we met u maken over de zorg en ondersteuning die u van ons krijgt. We evalueren dit plan regelmatig met u. Uitgangspunt is dat u zo veilig en prettig mogelijk woont en een betekenisvolle dag heeft.

 

Walraven Bennekom

Kleinschalig wonen

In Walraven zijn 12 kleinschalige woningen op de begane grond voor mensen met dementie. U heeft een eigen kamer en u deelt een huiskamer met vijf tot zeven anderen. In de kleinschalige woningen is 24 uur per dag zorg aanwezig.

Op de verdiepingen van Walraven zijn huurappartementen. Die worden verhuurd via Woonstede.

Woningen voor mensen met dementie op jonge leeftijd

Als zelfstandig wonen voor mensen met dementie op jonge leeftijd niet meer gaat, biedt Opella hen een thuis in woning 11 en 12 van verpleeghuis Walraven in Bennekom. Deze woningen zijn zoveel mogelijk ingericht voor mensen met dementie op jonge leeftijd. Mensen die verhuizen naar Walraven, krijgen daarbij goede begeleiding. Er is zorg op maat, waarbij er multidisciplinair wordt samengewerkt door geschoold personeel. Een specialist ouderengeneeskunde is altijd betrokken. Bewoners krijgen een op maat gemaakt activiteitenprogramma aangeboden. Zo is er al veel ontwikkeld voor deze groep bewoners. En er is nog veel te leren en te ontdekken als het gaat om bewoners met dementie op jonge leeftijd. Wij denken graag in mogelijkheden en zijn continu bezig met ontwikkelen. Een speciale thuisraad voor mensen met dementie op jonge leeftijd, bestaande uit betrokken mantelzorgers, denkt daarin graag met ons mee.

Bekijk hier de digitale rondleiding

360º

> Woonadvies van onze klantadviseur

Familieparticipatie

Wij vragen uw familie om bij u betrokken te blijven zoals ze dat deden voordat u bij Opella kwam wonen. Kwamen uw naasten bijvoorbeeld wekelijks uw kapsel verzorgen? Zorgden zij op zaterdag voor de maaltijd? Deze gewoontes kunnen voortgezet worden. Voor u zijn deze vaste activiteiten en bekende gezichten vaak prettig. Het geeft houvast en houdt sociale contacten in stand, die wij als professionals niet kunnen en willen vervangen.

Wij beschouwen onze woonlocatie als de woning van de bewoner. Dit betekent dat familie vrij is om in de eigen kamer en de gemeenschappelijke ruimtes te doen wat nodig is. Zoals ze dat ook zouden doen bij iemand die zelfstandig thuis woont. Denk bijvoorbeeld aan koffie zetten, de vaatwasser uitruimen of een spelletje doen.

Meer informatie over familieparticipatie, de Thuisraad en Cliëntenraad van Opella leest u in de folder ‘Prettig leven doen we samen’.

Contact maken

Contact maken en onderhouden is een belangrijk onderdeel van uw begeleiding. Intensief contact met familie en uw sociale netwerk is daarbij ook erg belangrijk. Hierbij maken wij gebruik van bijvoorbeeld de iPad en mobiele telefoons.

Walraven Bennekom

"Mijn moeder heeft het laatste jaar van haar leven gewoond op locatie Walraven.Wij zijn zeer tevreden over hoe zij daar behandeld en verzorgd is. Ook naar ons/familie is er altijd een goed en warm contact geweest. Wij hebben niks negatiefs ervaren bij dit geweldige zorgteam."
Reactie van een naaste op Zorgkaart Nederland

Activiteiten

Geregeld organiseren we activiteiten in Walraven. U kunt onder begeleiding deelnemen aan activiteiten als een spelmiddag, creatieve activiteiten, snoezelen, muziek maken, zang, gezamenlijk koffie drinken, wandelen of samen de maaltijd bereiden. In Walraven is ook een wekelijkse kerkdienst, een zingevingsgroep en een christelijke zanggroep.

Dagelijkse zorg

Wij ondersteunen u bij activiteiten die u niet meer helemaal zelfstandig kunt uitvoeren. Denk aan opstaan, douchen, aankleden, eten en drinken. Opella mijdt het gebruik van vrijheid beperkende maatregelen zoveel mogelijk. Wel zorgen wij voor een veilige en beschutte woonomgeving.

Walraven Bennekom
Faciliteiten

U kunt gebruikmaken van de volgende faciliteiten:

  • Maaltijden Als bewoner van Walraven kleinschalig wonen gebruikt u drie keer per dag een maaltijd. U eet gezamenlijk met uw groep of in uw eigen kamer. Tussen de maaltijden door is er koffie en thee. In overleg met de bewoners wordt er besloten wat er op het menu staat. De maaltijd wordt indien mogelijk samen met u klaargemaakt.
  • Kapper en pedicure U kunt op afspraak gebruikmaken van de kapster en de pedicure. Dit kan ook bij u thuis. De kosten zijn voor eigen rekening. Tenzij er een medische verklaring is voor pedicurezorg.
  • Pastoraat en kerktelefoon In Walraven kunt u contact blijven houden met uw eigen kerkelijke gemeente of parochie. Met uw kerk kunt u afspraken maken over de kerktelefoon. Als pastoraat vanuit de eigen gemeente niet mogelijk of wenselijk is, wordt er ook vanuit Opella pastoraat aangeboden door pastoraal medewerkers of bezoekvrijwilligers.
  • Internet, televisie en telefoon In de gezamenlijke woonkamer is een tv met kabelaansluiting. Wilt u in Walraven internet, televisie en telefoon op uw eigen kamer, dan kiest u daarvoor zelf uw aanbieder.
  • Grand café De Baron Heeft u een verjaardag of ander feestje te vieren? Dan kunt u gebruikmaken van grand café De Baron. Dit is op basis van selfservice. U kunt een aanvraag doen via reserveringen@opella.nl. Wij nemen dan contact met u op om de mogelijkheden en kosten te bespreken.
Kosten

Als u bij Opella komt wonen, dan maken wij met u heldere afspraken. In een offerte geven wij u een overzicht van de diensten die wij u kunnen bieden en de kosten hiervan. Vaak worden de kosten (grotendeels) vergoed vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Opella kan u helpen bij het aanvragen van de Indicatie of het CIZ adviseren welke indicatie nodig is.

Welke kosten moet ik zelf betalen?

Afhankelijk van uw wensen kan het zijn dat u bepaalde kosten zelf betaalt. Bijvoorbeeld voor deelname aan bepaalde activiteiten of voor specifieke wensen voor zorg. U krijgt van ons een duidelijke offerte van de zorg en ondersteuning die wij u kunnen bieden. Daarin staan ook de kosten die aan de zorg verbonden zijn. Meer informatie over de zorg en ondersteuning die hoort bij uw indicatie vindt u op de website van Zorginstituut Nederland.

Betaal ik een eigen bijdrage?

Uw verblijf wordt betaald vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). U betaalt een eigen bijdrage. De hoogte hiervan is wettelijk vastgesteld en afhankelijk van uw leeftijd, woonsituatie, inkomen en burgerlijke staat. Uw eigen bijdrage betaalt u via de factuur die het Centraal Administratie Kantoor (CAK) u toestuurt. De hoogte van deze bijdrage kunt u berekenen op de website van het CAK: https://www.hetcak.nl/zelf-regelen/eigen-bijdrage-rekenhulp. Ontvangt u meerdere zorgvormen van ons? Dan telt het CAK deze bij elkaar op voor de berekening van uw eigen bijdrage.

Praktisch

Indicatie

Voor wonen met dementie op Walraven is een indicatie nodig. U kunt daarvoor contact opnemen met het Opella servicepunt. Wij kunnen u helpen bij het aanvragen van de Indicatie of het CIZ adviseren welke indicatie nodig is.

Wachttijd

Voor kleinschalig wonen met dementie in Walraven is de wachttijd momenteel zes tot negen maanden. Heeft u vragen over de wachttijd? Neemt u dan contact op met onze klantadviseur via het Opella servicepunt, telefoon 0318 752222. 

Personeelssamenstelling
In Walraven werken 123 medewerkers (70,1 FTE), 78 vrijwilligers en 13 leerlingen. De medewerkers zijn verpleegkundigen, eerstverantwoordelijk woonbegeleiders, verzorgenden, activiteitenbegeleiders, helpenden en huishoudelijk medewerkers. Er is een vast team van behandelaars verbonden aan Walraven.

Partneropname en logeren bij Opella

Opella neemt de klant als uitgangspunt. Dit betekent onder andere dat de wensen van de klant (zoveel mogelijk) worden ingewilligd. Klantvolgend werken noemen we dit bij Opella. Het is mogelijk dat de partner meeverhuist naar een van de locaties van Opella als de klant dit wenst. De klantadviseur stemt met de klant/partner af wat de wensen zijn. Ook is het mogelijk voor naasten om te blijven logeren. 

Wet Zorg en Dwang
De WZD (Wet Zorg en Dwang) is een wet die de rechten beschermt van mensen met een psychogeriatrische stoornis (bijvoorbeeld dementie) of een verstandelijke beperking. De WZD gaat over onvrijwillige zorg. Dit is zorg waarmee de klant of diens vertegenwoordiger niet instemt en zorg waarmee de vertegenwoordiger heeft ingestemd maar waartegen de klant zich verzet. De WZD heeft als uitgangspunt dat de klant alleen vrijwillige zorg krijgt. Onvrijwillige zorg kan alleen als uiterste middel worden overwogen als het noodzakelijk is om ‘ernstig nadeel’ te voorkomen voor de klant of diens omgeving. Onvrijwillige zorg komt alleen aan de orde als minder ingrijpende middelen onvoldoende uitkomst bieden. Als er geen andere alternatieven zijn dan onvrijwillige zorg, wordt deze op een zorgvuldige manier, volgens een uitvoerig stappenplan waarbij o.a. de klant en diens vertegenwoordiger worden betrokken, uitgevoerd en frequent geëvalueerd.

Opella wil zo min mogelijk onvrijwillige zorg toepassen. In het multidisciplinaire overleg wordt samen met de klant en diens vertegenwoordiger in eerste instantie altijd gezocht naar vrijwillige zorg die het mogelijke ‘ernstig nadeel’ kan voorkomen. 

Mensen die te maken krijgen met onvrijwillige zorg kunnen een beroep doen op de onafhankelijk cliëntvertrouwenspersoon (CVP). Dat is Sabrina Scalzotto van het Adviespunt Zorgbelang. U kunt haar bereiken via mail: sabrinascalzotto@zorgbelangcvp.nl of telefonisch op 06 3045 6893. De cliëntvertrouwenspersoon staat de klant en/of diens vertegenwoordiger bij. Opella is daarnaast aangesloten bij een externe klachtencommissie Wzd. Deze onafhankelijke externe klachtencommissie Wzd behandelt uitsluitend klachten over onvrijwillige zorg op basis van de Wzd en is te bereiken via het mailadres ambtelijksecretaris-skww@quasir.nl.

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Alle mensen die recht hebben op langdurige zorg (met een Wlz‐indicatie) kunnen hulp krijgen van een onafhankelijke cliëntondersteuner. Hij of zij ondersteunt u of uw naaste met alle vragen rondom het regelen en de uitvoering van langdurige zorg. De cliëntondersteuner kan u informeren, adviseren en ondersteunen bij het invullen van uw zorgvraag. Het zorgkantoor geeft hier informatie over op haar website. Heeft u hier behoefte aan, dan kan het Servicepunt van Opella u verder helpen.
Meer informatie over cliëntondersteuning leest u in deze factsheet.

Meer informatie

Zie ook het overzicht met veelgestelde vragen op de pagina 'Praktische vragen over Wonen bij Opella'.

Wilt u meer weten over onze diensten?

Bel ons Servicepunt: 0318 752 222