Walraven

Als u vanwege dementie niet meer zelfstandig thuis kunt wonen, biedt Walraven kleinschalig wonen met een huiselijke sfeer en 24-uurszorg. Met een kleine groep voert u een zo normaal mogelijk huishouden. U krijgt begeleiding van een klein en vast team medewerkers.

Walraven biedt u zorg en begeleiding, maar ook behandeling en activiteiten die aansluiten bij uw behoeften en gewoonten. U kunt bijvoorbeeld samen zingen en bewegen, samen kleine huishoudelijke taken doen en samen de maaltijd voorbereiden en nuttigen.

Een eerstverantwoordelijke woonbegeleider is het vaste aanspreekpunt voor u en uw familie of naasten.

Walraven ligt in het Baron van Wassenaerpark. Het is een unieke wijk met verschillende mensen. De Veluwse bossen zijn dichtbij.

Adresgegevens

Oost Breukelderweg 1
6721 PG Bennekom

Klantbeoordeling

 • Huiselijke, warme sfeer in de woningen 
 • Eigen tuin bij elke woning
 • Locatie ligt in een park en dicht bij het bos

Tijdelijk verblijf

Ook tijdelijk verblijf is bij locatie Walraven mogelijk. Bijvoorbeeld als u uit het ziekenhuis komt en nog wat extra ondersteuning nodig heeft. Of als uw mantelzorger met vakantie gaat. 

Kleinschalig wonen

Intensieve zorg voor mensen met dementie is mogelijk in Walraven aan de Oost Breukelderweg 1 in Bennekom. Er zijn 12 kleinschalige woningen op de begane grond. U heeft een eigen kamer en u deelt een huiskamer met vijf tot zeven anderen. In kleinschalige woningen is 24 uur per dag zorg aanwezig.

Verder zijn er in en rondom Walraven diverse voorzieningen zoals:

 • kapper en pedicure
 • kerkdienst en pastorale zingevingsgroep
 • recreatiezaal/activiteitenruimte

Op de verdiepingen van Walraven zijn huurappartementen. Die worden verhuurd via Woonstede.

Contact maken

Contact maken en onderhouden is een belangrijk onderdeel van uw begeleiding. Intensief contact met familie en uw sociale netwerk is daarbij ook erg belangrijk. Hierbij maken wij gebruik van bijvoorbeeld de iPad en mobiele telefoons. 

Woonkamer Walraven

Activiteiten

Geregeld zijn er activiteiten in Walraven. U kunt onder begeleiding deelnemen aan:

 • spelmiddag
 • creatieve activiteiten
 • snoezelen
 • muziek
 • zang
 • gezamenlijk koffie drinken
 • wandelen
 • samen de maaltijd bereiden
"De afspraken die gemaakt worden over mijn moeder worden goed nagekomen en de communicatie met het personeel gaat goed.”
Reactie van een naaste op Zorgkaart Nederland

Zorg en ondersteuning

U krijgt ondersteuning bij activiteiten die u niet meer helemaal zelfstandig kunt uitvoeren. Denk aan opstaan, douchen, aankleden, eten en drinken. Opella mijdt het gebruik van vrijheid beperkende maatregelen zoveel mogelijk. Wel zorgen wij voor een veilige en beschutte woonomgeving.

Bekijk deze locatie

360º

Persoonlijk ondersteuningsplan

De medewerkers van Walraven werken samen met een team van verschillende disciplines. Dit team bestaat uit een arts, een psycholoog, een maatschappelijk werker en een fysiotherapeut. Wanneer nodig wordt dit multidisciplinair team aangevuld met andere deskundigen.

Samen met uw eerst verantwoordelijke woonbegeleider en eventueel uw wettelijke vertegenwoordiger stelt het team een persoonlijk ondersteuningsplan op. Uitgangspunt is dat u zo veilig en rustig mogelijk woont.

Faciliteiten

U kunt gebruikmaken van de volgende faciliteiten:

 • Maaltijden Als bewoner van Walraven kleinschalig wonen gebruikt u drie keer per dag een maaltijd. U eet gezamenlijk met uw groep of in uw eigen kamer. Tussen de maaltijden door is er koffie en thee. In overleg met de bewoners wordt er besloten wat er op het menu staat. De maaltijd wordt indien mogelijk samen met u klaargemaakt.
 • Kapper en pedicure U kunt op afspraak gebruikmaken van de kapster en de pedicure. Dit kan ook bij u thuis. De kosten zijn voor eigen rekening. Tenzij er een medische verklaring is voor pedicurezorg.
 • Pastoraat en kerktelefoon In Walraven kunt u contact blijven houden met uw eigen kerkelijke gemeente of parochie. Met uw kerk kunt u afspraken maken over de kerktelefoon. In Walraven is ook een kerkdienst en zingevingsgroep.
 • Internet, televisie en telefoon In de gezamenlijke woonkamer is een tv met kabelaansluiting. Wilt u in Walraven internet, televisie en telefoon op uw eigen kamer, dan kiest u daarvoor zelf uw aanbieder.
Kosten

Als u bij Opella komt wonen, dan maken wij met u heldere afspraken. In een offerte geven wij u een overzicht van de diensten die wij u kunnen bieden en de kosten hiervan. Vaak worden de kosten (grotendeels) vergoed vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Opella kan u helpen bij het aanvragen van de Indicatie of het CIZ adviseren welke indicatie nodig is.

Welke kosten moet ik zelf betalen?

Afhankelijk van uw wensen kan het zijn dat u bepaalde kosten zelf betaalt. Bijvoorbeeld voor deelname aan bepaalde activiteiten of voor specifieke wensen voor zorg. U krijgt van ons een duidelijke offerte van de zorg en ondersteuning die wij u kunnen bieden en de kosten die eraan verbonden zijn.

Betaal ik een eigen bijdrage?

Uw verblijf wordt betaald vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). U betaalt een eigen bijdrage. De hoogte hiervan is wettelijk vastgesteld en afhankelijk van uw leeftijd, woonsituatie, inkomen en burgerlijke staat. Uw eigen bijdrage betaalt u via de factuur die het Centraal Administratie Kantoor (CAK) u toestuurt. De hoogte van deze bijdrage kunt u berekenen op de website van het CAK. Ontvangt u meerdere zorgvormen van ons? Dan telt het CAK deze bij elkaar op voor de berekening van uw eigen bijdrage.

Praktisch

Indicatie

Voor wonen met dementie op Walraven is een indicatie nodig. U kunt daarvoor contact opnemen met het Opella servicepunt. Wij kunnen u helpen bij het aanvragen van de Indicatie of het CIZ adviseren welke indicatie nodig is.

Wachttijd

Voor kleinschalig wonen met dementie in Walraven is de wachttijd momenteel langer dan zes maanden.

Personeelssamenstelling

In Walraven werken (peildatum 1 juni 2017) 123 medewerkers (70,1 FTE), 78 vrijwilligers en 13 leerlingen. De medewerkers zijn verpleegkundigen, eerstverantwoordelijk woonbegeleiders, verzorgenden, activiteitenbegeleiders, helpenden en huishoudelijk medewerkers. Er is een vast team van behandelaars verbonden aan Walraven.

Partneropname en logeren bij Opella

Opella neemt de klant als uitgangspunt. Dit betekent onder andere dat de wensen van de klant (zoveel mogelijk) worden ingewilligd. Klantvolgend werken noemen we dit bij Opella. Ook als de klant de wens heeft dat de partner meeverhuist naar een van de locaties van Opella is dat mogelijk. De klantadviseur stemt met de klant/partner af wat de wensen zijn.
Ook is het mogelijk voor naasten om te blijven logeren. Zij kunnen daarbij gebruikmaken van het restaurant.

BOPZ-erkenning

BOPZ is een wet die rechten van mensen beschermt die onvrijwillig verblijven in een ziekenhuis of verpleeghuis/woongroep. Opella vindt het belangrijk dat de klant de regie over zijn of haar leven houdt, daarom willen we zo min mogelijk vrijheid beperkend zijn. Het gebruik van vrijheids-beperkende maatregelen in het kader van de BOPZ mijden we zoveel mogelijk.

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Alle mensen die recht hebben op langdurige zorg (met een Wlz‐indicatie) kunnen hulp krijgen van een onafhankelijke cliëntondersteuner. Hij of zij ondersteunt u of uw naaste met al uw vragen rondom het regelen en de uitvoering van langdurige zorg. De cliëntondersteuner kan u informeren, adviseren en ondersteunen bij het invullen van uw zorgvraag. Heeft u hier behoefte aan, dan kan het Servicepunt van Opella u verder helpen.
Meer informatie over cliëntondersteuning leest u in deze factsheet.

Meer informatie

Zie ook het overzicht met veelgestelde vragen op de pagina 'Praktische vragen over Wonen bij Opella'.

Wilt u meer weten over onze diensten?

Bel ons Servicepunt: 0318 752 222