Naar homepage
Naar homepage
Maatschappelijk werk Ede

Maatschappelijk werk Ede

Iedereen heeft wel eens problemen in het dagelijkse leven. Bijvoorbeeld op het werk, met familie of door iets wat is gebeurd.

Meestal kunt u uw problemen zelf oplossen, of met hulp van uw familie of vrienden. Erover praten helpt vaak, maar is niet altijd mogelijk of voldoende. U kunt dan terecht bij het maatschappelijk werk.

De maatschappelijk werker zoekt samen met u naar mogelijkheden om uw situatie te verbeteren. Daarbij kijken we niet alleen naar uw problemen maar ook naar uw mogelijkheden. Daar vinden we vaak het begin van de oplossing.

De maatschappelijk werkers helpen u bij allerlei onderwerpen zoals relaties, eenzaamheid, rouw en verlies, ruzie en geweld, assertiviteit, gezondheid, mantelzorg, sociale contacten, spanningsklachten, inkomen, financiën, vragen rond huisvesting, voorzieningen, werk en contacten met instanties.

Alle hulp is kosteloos en u heeft geen verwijzing nodig. Tijdens de aanmelding bekijken we of het maatschappelijk werk de beste plek is voor uw vraag. Als uw vraag niet bij ons past of een andere organisatie u beter kan helpen, dan kijken we samen met u waar u dan terecht kunt.

Werkwijze

Het maatschappelijk werk in Ede wordt uitgevoerd door maatschappelijk werkers van Opella en Stimenz.

Aanmelding
Tijdens de aanmelding bekijken we of het maatschappelijk werk de beste plek is voor uw vraag of probleem. Als uw vraag niet bij ons past of een andere vorm van ondersteuning beter aansluit, informeren wij u uiteraard waar u terecht kunt.

Intake
Wij plannen met u een eerste gesprek, de intake. In dit gesprek zetten we uw gegevens en uw problemen/vragen op een rij. We stellen samen met u duidelijk vast wat uw verwachtingen zijn. Wij gaan altijd uit van uw mogelijkheden, waarbij u zelf de richting bepaalt. Onze inzet is om samen met uw directe omgeving tot oplossingen te komen.

Plan en inzet
U bespreekt wat u wilt bereiken. Samen met u stellen we een plan op. Hierin staat beschreven waaraan gewerkt gaat worden èn hoe; waarbij u gebruik maakt van uw eigen krachten en kwaliteiten. Soms is het wenselijk om samen met uw partner of het hele gezin gesprekken te voeren of aan te sluiten bij een groepsactiviteit.

Afsluiting
Wij bieden in principe een kortdurend traject waarbij we uitgaan van 5 tot 10 gesprekken en meer als dat nodig is. Uiteindelijk is het doel dat u zelfstandig verder kunt, zonder hulp.

Verwijzen jullie ook?
Ja, tijdens de aanmelding en/of intake maken we een inschatting of maatschappelijk werk u verder kan helpen. Mocht dit niet het geval zijn, dan kijken we samen met u bij welke andere hulpverlenende organisatie u terecht kunt. 

Praktische informatie

Heeft u nog vragen, dan kunt u tijdens kantooruren bellen met Maatschappelijk Werk Ede 088 784 62 06.

Wilt u zich direct aanmelden dan kan dat via het aanmeldformulier. 

Privacy

Maatschappelijk Werk Ede respecteert ieders privacy volgens de wet AVG. Met de verstrekte gegevens gaan wij integer en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om.