dagbesteding ouderen migratie achtergrond

Dagbesteding voor ouderen met migratie achtergrond

Dagbesteding Beytna (Ons Huis) is een dagbestedingsgroep waar ouderen met een migratieachtergrond elkaar kunnen ontmoeten. U kunt bij Beytna terecht als u een indicatie voor dagbesteding heeft. Er is een aparte groep voor mannen en voor vrouwen.

Bij Beytna zijn professionele begeleiders aanwezig. Zij hebben ervaring met meertaligheid, verschillende culturele achtergronden en geloofsovertuigingen. Door de activiteiten en de sociale contacten voelen ouderen zich prettiger. 

Passend dagprogramma

De deelnemers worden ’s ochtends welkom geheten met een kopje koffie of glaasje (munt)thee. Daarna is er ruimte om in een groep of individueel bezig te zijn. Voorbeelden van activiteiten zijn: handarbeid, koken, bewegen en lezen. Er is ook ruimte voor bezinning en ontspanning, zo is er een rustruimte en ruimte om te bidden. Tussen de middag eten de deelnemers samen waarbij er uiteraard aandacht is voor halal eten. Na het middagprogramma sluiten de deelnemers de dag gezamenlijk af en worden zij weer opgehaald.

Dagbesteding ouderen migratie achtergrond

Wat houdt dagbesteding bij Beytna in?

Bij dagbesteding Beytna brengt u samen met een team van professionals, vrijwilligers en deelnemers de dag door. Het programma sluit aan bij ouderen met een migratie achtergrond. Dit geeft houvast. Doordat u meedoet met de activiteiten werkt u aan uw conditie, geheugen en sociale contacten.

Voor wie is dagbesteding Beytna? 

Deze dagbestedingsgroep is voor ouderen met een migratie achtergrond die geheugenproblemen ervaren. Bijvoorbeeld een vorm van dementie. Ook het ontlasten van een (overbelaste) partner of mantelzorger kan een reden zijn om naar Opella Beytna te komen. Bezoekers wonen zelfstandig in bijvoorbeeld de gemeente Ede, Wageningen, Veenendaal of Renkum. Het aantal dagen dat gebruik gemaakt kan worden van de dagbestedingsgroep is afhankelijk van de wensen en van de indicatie.

Dagbesteding ouderen migratie achtergrond

Hoe regel ik dagbesteding?

U heeft voor dagbesteding een indicatie nodig van de gemeente waar u woont. U kunt een indicatie aanvragen bij het WMO-loket van uw gemeente. Deelname is ook mogelijk als u een WLZ-indicatie via het CIZ heeft.

Neem gerust contact op met de klantadviseurs via het Opella servicepunt: telefoon 0318 752222 of e-mail servicepunt@opella.nl

Contactformulier

Kennismaking

Voor veel mensen geldt dat gaan deelnemen aan een dagbestedingsgroep een grote stap is. Kom gerust een keer vrijblijvend koffie drinken of een proefdag meelopen.

Dagbesteding ouderen migratie achtergrond
Locatie

Dagbesteding Beytna vindt plaats op locatie Walraven van Opella. 

Walraven
Oost Breukelderweg 1
6721 PG Bennekom

Wat kost dagbesteding?

De dagbesteding wordt meestal vergoed via de gemeente (WMO) of vanuit de WLZ indicatie. Voor beide geldt dat er een eigen bijdrage betaald wordt via het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Wij vragen daarnaast van deelnemers een kleine vrijwillige eigen bijdrage voor extra activiteiten.

Wilt u meer weten over onze diensten?

Bel ons Servicepunt: 0318 752 222