Dagbesteding groep Elias

Begeleiding groep lichamelijke beperkingen

Dagbesteding kan er aan bijdragen dat u langer zelfstandig thuis kunt blijven wonen. De dagbesteding bij Begeleiding groep Elias is voor ouderen met lichamelijke beperkingen. Bijvoorbeeld door de ziekte van Parkinson of een beroerte (CVA). Bij Begeleiding groep Elias krijgt u wat extra ondersteuning om op een prettige manier uw dag door te brengen.

Actief dagprogramma

De professionele begeleiders zorgen voor een actief dagprogramma, waarmee u lichamelijk fit blijft. De activiteiten zijn gericht op het ontwikkelen en onderhouden van uw lichamelijke functies. Dagbesteding kan ook prettig zijn als u zich eenzaam voelt. U komt onder de mensen en heeft samen een gezellige dag. Ook biedt de groep u een prettige structuur. Dagbesteding zorgt voor een zinvolle invulling van uw dag en het behouden of vergroten van uw zelfstandigheid.

In beweging blijven met een actief programma helpt om uw ziekteproces te vertragen.


Deelname kan ook de mantelzorgers ontlasten die de zorg voor een dierbare hierdoor langer vol kunnen houden.

Dagbesteding groep elias

Wat houdt dagbesteding in?

Bij Begeleiding groep Elias brengt u samen met een team van professionals, vrijwilligers en deelnemers de dag door. Elke dag komen heel gewone bezigheden terug in het programma. Dit geeft houvast. Doordat u meedoet met de activiteiten werkt u aan uw conditie, geheugen en sociale contacten.

Voor wie is begeleiding groep Elias?

U komt in aanmerking voor de Begeleiding groep Elias als er sprake is van lichamelijke beperkingen en u hulp kunt gebruiken bij het zinvol invullen van uw dag. Het aantal dagen dat u gebruik kunt maken van dagbesteding is afhankelijk van uw wensen en van uw indicatie.

Dagbesteding groep Elias

Hoe regel ik dagbesteding?

U heeft voor dagbesteding een indicatie nodig van de gemeente waar u woont. U kunt een indicatie aanvragen bij het WMO-loket van uw gemeente. Deelname is ook mogelijk als u een WLZ-indicatie via het CIZ heeft.

Neem gerust contact op met de klantadviseurs via het Opella servicepunt: telefoon 0318 752222 of e-mail servicepunt@opella.nl

Vraag direct dagbesteding aan via het Contactformulier

Kennismaking

Voor veel mensen geldt dat gaan deelnemen aan een dagbestedingsgroep een grote stap is. Kom gerust een keer vrijblijvend koffie drinken of een proefdag meelopen.

Dagbesteding groep Elias
Locatie

Begeleiding groep Elias vindt plaats in locatie Elias op het Baron van Wassenaerpark in Bennekom.

Begeleiding groep Elias
Barones van Lyndenlaan 69
6721 PK Bennekom

Bekijk hier de digitale rondleiding van de ruimtes van Begeleiding groep Elias

Wat kost dagbesteding

De Begeleiding wordt meestal vergoed vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) via de gemeente of via een Wlz-indicatie. Dat geldt ook voor de maaltijden en het vervoer van en naar de locatie. U heeft hiervoor een indicatie nodig van de gemeente waar u woont. U kunt een indicatie aanvragen bij het WMO-loket van uw gemeente. Deelname is ook mogelijk als u een WLZ-indicatie via het CIZ heeft.  
Mocht u niet in aanmerking komen voor een indicatie, dan kunt u Begeleiding ook particulier afnemen. U betaalt de kosten dan zelf. Het Opella servicepunt kan u daar meer informatie over geven.

Eigen bijdrage

U betaalt een eigen bijdrage, waarvan de hoogte wettelijk is vastgesteld. U betaalt de eigen bijdrage via de factuur die het Centraal Administratie Kantoor (CAK) u toestuurt. De hoogte van de eigen bijdrage kunt u berekenen op www.hetcak.nl. Ontvangt u meerdere vormen van zorg van Opella? Dan telt het CAK deze bij elkaar op voor de berekening van uw eigen bijdrage. Wij vragen daarnaast van u een kleine vrijwillige eigen bijdrage. Zodat wij dagjes uit en cadeaus voor jarigen kunnen betalen.

Wilt u meer weten over onze diensten?

Bel ons Servicepunt: 0318 752 222