Ambulant geriatrisch team

Wilt u als oudere graag zelfstandig thuis blijven wonen, maar lukt dat niet zonder hulp? Heeft u gespecialiseerde zorg nodig? Dan hoeft u echt niet altijd naar een verpleeghuis. Het ambulant geriatrisch team (AGT) van Opella biedt u thuis deze gespecialiseerde zorg. Zo kunt u toch thuis blijven wonen.

Veel ouderen hebben last van meer aandoeningen tegelijkertijd. Bijvoorbeeld vergeetachtigheid, diabetes en pijnlijke gewrichten. Dat maakt zelfstandig wonen en leven moeilijk. Het ambulant geriatrisch team is multidisciplinair, dat wil zeggen dat aan het team zorgverleners met verschillende achtergronden verbonden zijn. Zo helpt het ambulant geriatrisch team u om:

 • zo lang mogelijk zelfstandig thuis te blijven wonen.
 • uw leven te leven zoals u dat wenst.
 • opname in een verpleeghuis te voorkomen of uit te stellen.

Waarvoor kunt u bij het ambulant geriatrisch team terecht?
U kunt bij het ambulant geriatrisch team terecht als u de volgende problemen heeft:

 • dementie;
 • problemen met de werking van de hersenen (cognitieve problemen);
 • meer kans om te vallen, bijvoorbeeld omdat u soms moeite heeft uw evenwicht te bewaren of omdat u slecht ter been bent;
 • ingewikkelde lichamelijke klachten;
 • psychische problemen;
 • sociale problemen.

Wilt u zorg ontvangen van het ambulant geriatrisch team? Dan heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts.

Welke zorgverleners zitten in het ambulant geriatrisch team?
Het ambulant geriatrisch team behandelt en ondersteunt u thuis. Het team kijkt naar uw gezondheid, maar ook naar uw situatie thuis.

Het gaat dan om:

 • uw gezondheid;
 • de kwaliteit van uw leven;
 • uw zelfredzaamheid.

U kunt onderzocht en geholpen worden door een ergotherapeut, fysiotherapeut, logopedist, diëtist, casemanager, (wijk)verpleegkundige en maatschappelijk werker. Zij overleggen met u, met elkaar én met het ambulant geriatrisch team wat voor u de beste zorg is.

Voordeel ambulant geriatrisch team
De leden van het ambulant geriatrisch team komen uit verschillende disciplines. Zij komen als het nodig is allemaal bij u thuis. Zo ontstaat een goed beeld hoe het thuis met u gaat en waar de knelpunten zitten. Zo kunnen bijvoorbeeld onveilige situaties aan het licht komen. Door hier op tijd iets aan te doen, kunnen we veel ellende voorkomen. De belangrijkste vraag is: wat heeft u nodig om veilig en prettig thuis te kunnen blijven wonen. Daarbij betrekken we ook mantelzorgers, thuiszorgorganisatie, casemanager en eerstelijnszorg. Bijvoorbeeld uw huisarts. We geven u zorg die past bij uw behoeftes en wensen.

Kosten en vergoeding

U krijgt de zorg vanuit het ambulant geriatrisch team vergoed. Deze vergoeding krijgt u vanuit de Zorgverzekeringswet of de Wet langdurige zorg. De zorgverzekeraar kan u vragen een eigen bijdrage te betalen. Het kan ook afgaan van uw eigen risico. Dit hangt af van uw situatie. Wij leggen graag uit wat voor u van toepassing is.

Wilt u meer weten over onze diensten?

Bel ons Servicepunt: 0318 752 222