Zorgpakket (VPT en MPT)

Woont u zelfstandig thuis en heeft u langdurig zorg en ondersteuning nodig? Met het Modulair Pakket Thuis (MPT) of het Volledig Pakket Thuis (VPT) hoeft u niet te verhuizen naar een verpleeghuis, maar kunt u in uw eigen huis de zorg ontvangen die u nodig heeft. U komt in aanmerking voor deze vormen van zorg als u een verblijfsindicatie voor verpleging en verzorging heeft, oftewel een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz).