Jaarverslag en Kwaliteitsverslag Verpleeghuiszorg

Opella presenteert haar activiteiten en resultaten in het jaarverslag 2023. Ook brengt Opella een separaat Kwaliteitsverslag Verpleeghuiszorg uit.

Jaarverslag 2023

Kwaliteitsverslag Verpleeghuiszorg

Terugblik op het jaar 2023

In 2023 leverde Opella diensten aan 5.696 klanten met 1.591 medewerkers en 568 vrijwilligers. Het was het jaar waarin intern veel aandacht was voor organisatiestructuur en organisatiecultuur. Het uitgangspunt is en blijft zelforganisatie, maar hier was aanvullend wel meer zorg en aandacht voor medewerkers nodig.

De klanten van Opella (bewoners, revalidanten, hospicegasten, cliënten in de wijk) gaven een waardering van 8,4 aan onze zorg- en dienstverlening. De gemiddelde medewerkerstevredenheid was een 6,7.

2023 was helaas een jaar waarin Opella financieel verlies leed. Enerzijds verklaarbaar en te onderbouwen vanwege externe factoren waaronder kostenstijgingen en overheidskeuzen op het vlak van kostendekking en tarieven. Anderzijds ook reden om de bedrijfsvoering ook in 2024 blijvend te verbeteren. Met als doel de zorg efficiënt en kwalitatief leveren, maar daarbij ook financieel gezond te zijn.

Bestuurder André Kok schrijf in het voorwoord: “Eén daad kan een wereld van verschil maken. Eén daad per keer, één per dag, één per persoon. (Jonathan Sacks). Zo kunnen we een gebroken wereld heel maken. Dat klinkt wellicht groots maar zo hebben de collega’s van Opella in 2023 hun steentje bijgedragen aan het verbeteren van de wereld van de cliënt. Elke dag weer. Daar ben ik trots op.”