Jaarverslag van Opella

Opella presenteert haar activiteiten en resultaten in het jaarverslag 2022 met daarin bestuursverslag en jaarrekening. Opella voegt aan haar jaarverslag ook altijd een uitgebreide kwaliteitsverantwoording toe.

Jaarverslag Opella 2022

Terugblik op het jaar 2022

Opella leverde in het afgelopen jaar haar zorg en diensten aan 5.828 klanten. Ze deed dit met 1675 medewerkers en 548 vrijwilligers. Van onze klanten (onder meer bewoners, revalidanten en cliënten) kregen we een 8,7 als gemiddeld waarderingscijfer.
André Kok, bestuurder, blikt terug: “We zijn blij dat we 2022 positief hebben kunnen afsluiten. Voor nu zijn we in de zwarte cijfers geëindigd. Maar we weten dat er een zwaardere periode aankomt. Voor de toekomst zijn er de nodige uitdagingen op het gebied van vergrijzing, krapte arbeidsmarkt en financiële druk op de zorgsector.” Opella wil komende periode juist investeren in de zorg, om deze toekomstbestendig te maken. Slagkracht van de organisatie en aandacht voor medewerkers staan in de beleidsperiode 2022-2025 centraal.

Bekostiging > moet anders, werd anders

Opella is blij dat ze in 2022 heeft kunnen bijdragen aan ontwikkeling van de sector, en dan vooral op het gebied van bekostiging.
De gemeenten Wageningen en Veenendaal gingen met Opella van start met domeinoverstijgend werken. Een werkwijze waarbij niet vanuit losse financiering (potjes), of gescheiden financieringsstromen (WMO door gemeenten en WLZ door zorgkantoren) wordt gedacht en gewerkt, maar waarbij de klant, de zorgvrager centraal staat. In de gemeente Ede kreeg deze aanpak al eerder (2017) vorm. Opella maakt zich binnen de sector en in de regio sterk voor deze manier van werken.
Ander succes op het gebied van bekostiging is dat Opella in 2022 pro-actief een tarief voorlegde aan gemeenten en zorgverzekeraars, waardoor tenminste kostendekkend gewerkt kan worden binnen wijkverpleging en huishoudelijke ondersteuning.

Aantal highlights uit 2022

De ontwikkeling en toepassing van zorgtechnologie kreeg veel aandacht. Verder werden duurzaamheidsinvesteringen gedaan. Een nieuwe afdeling Observatie & Diagnostiek ging van start.
Er was veel aandacht voor het aantrekken van nieuwe medewerkers, maar vooral ook voor het behoud en het op de been houden van huidige medewerkers.
In 2022 kreeg de woongroep voor mensen die op jonge leeftijd dementie krijgen meer vorm.
Opella ging, in samenwerking met gemeente en moskee, van start met ontmoetingsgroepen voor ouderen met een Marokkaanse en Turkse achtergrond. 
Opella erkent sterk de kracht van muziek voor bewoners en op de dagbesteding. De toepassing van muziek is enerzijds therapeutisch, maar is ook vastgesteld als structureel onderdeel van het gewone dagelijkse leven.


Voor een totaaloverzicht van alle activiteiten, verbeteringen, plannen successen en uitdagingen: zie het jaarverslag.