Algemene voorwaarden

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de zorg en ondersteuning van Opella.

De algemene voorwaarden bestaan uit een algemene module en een aanvullende bijzondere module. De algemene module is van toepassing voor alle klanten die gebruik maken van verpleging, verzorging en thuiszorg van Opella. De bijzondere module is van toepassing voor klanten die gebruik maken van een specifieke soort zorg, bijvoorbeeld zorg met verblijf (verpleeghuiszorg) of geriatrische revalidatiezorg.

Uitleg over de algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT)

Bijzondere module eerstelijns verblijf (ELV)

Bijzondere module geriatrische revalidatiezorg

Bijzondere module Modulair Pakket Thuis (MPT) of Volledig Pakket Thuis (VPT)

Bijzondere module wijkverpleging

Bijzondere module Zorg met verblijf (verpleeghuiszorg)

Bijzondere module Wet zorg en dwang (Wzd)

 

Wijzigingen algemene voorwaarden 2022 

De tweezijdige algemene voorwaarden uit 2018 zijn bijgesteld vanwege gewijzigde wetgeving. In dit overzicht zijn de belangrijkste inhoudelijke wijzigingen van de algemene voorwaarden opgenomen ten opzichte van de algemene voorwaarden 2018.