Blocnote

De Stichting Vrienden van Opella

De Stichting Vrienden van Opella zet zich in voor de klanten van Opella door het inzamelen van geld. Hierdoor kunnen voorzieningen (mede)gefinancierd worden, die niet door de overheid worden betaald. Maar die het leven wel leuker maken!

Extra voorzieningen

Voorbeelden hiervan zijn de innovatieve ervaringstraining Into D'mentia voor hulpverleners en mantelzorgers die ondersteuning bieden aan mensen met dementie. Maar denk ook aan de aanschaf van terrasmeubilair voor diverse woonlocaties, een Tovertafel, het jong- en oud(er)koor en diverse uitstapjes voor bewoners van Opella.

Word ook Vriend van Opella!

Wilt u Vriend worden voor minimaal € 25,00 per jaar? Of meer informatie? Laat het ons weten. U kunt contact opnemen met Gerda van Peursem, gerdavanpeursem@ziggo.nl, telefoon 0318 416029. U kunt zich ook online aanmelden via het formulier onderaan deze pagina.

Eenmalige donatie

Uw eenmalige donatie is natuurlijk ook van harte welkom. Dat kan op het rekeningnummer van de Stichting Vrienden van Opella: NL76RABO0111 7826 51

De Stichting Vrienden van Opella heeft de ANBI-status. Hierdoor is uw donatie/gift aftrekbaar van de belasting.

Contactgegevens

Galvanistraat 7, 6716 AE Ede
Telefoonnummer 0318 41 60 29
Identificatienummer Kamer van Koophandel: 09147445
RSIN: 814113497
Rekeningnummer: NL76RABO0111 7826 51

Beleidsplan en jaarverslag

De Stichting Vrienden van Opella heeft een Beleidsplan 2020-2023 opgesteld.

De bestuurssamenstelling, de namen van de bestuursleden, beloningsbeleid en doelstelling van de stichting zijn vermeld in het jaarverslag 2022 Stichting Vrienden van Opella. Bekijk ook de jaarrekening 2022 van Stichting Vrienden van Opella.

Privacyverklaring Stichting Vrienden van Opella

Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig met uw gegevens om te gaan en om te voldoen aan de wettelijke vereisten. In deze verklaring leggen wij uit hoe we omgaan met uw gegevens. Wij geven ook aan welke rechten u heeft ten aanzien van uw gegevens en hoe u die rechten kunt uitoefenen.

Meldt u aan als donateur


Antwoordkaart

Na uw aanmelding ontvangt u een antwoordkaart voor een automatische machtiging.

U kunt ook een eenmalige donatie geven, dat kan op het rekeningnummer van de Stichting Vrienden van Opella: 11.17.82.651.

De Stichting Vrienden van Opella heeft de ANBI status. Hierdoor is uw donatie/gift aftrekbaar van de belasting.

Hartelijk dank!

Wilt u meer weten over onze diensten?

Bel ons Servicepunt: 0318 752 222