Blocnote

De Stichting Vrienden van Opella

De Stichting Vrienden van Opella zet zich in voor de klanten van Opella door het inzamelen van geld. Hierdoor kunnen voorzieningen (mede)gefinancierd worden, die niet door de overheid worden betaald. Maar die het leven wel leuker maken!

Extra voorzieningen

Voorbeelden hiervan zijn de innovatieve ervaringstraining Into D'mentia voor hulpverleners en mantelzorgers die ondersteuning bieden aan mensen met dementie. Maar denk ook aan de aanschaf van terrasmeubilair voor diverse woonlocaties, een Tovertafel en diverse uitstapjes voor bewoners van Opella.

Word ook Vriend van Opella!

Wilt u Vriend worden voor minimaal € 25,00 per jaar? Of meer informatie? Laat het ons weten. U kunt contact opnemen met Gerda van Peursem, gerdavanpeursem@ziggo.nl, telefoon 0318 416029. U kunt zich ook online aanmelden via het formulier onderaan deze pagina.

Eenmalige donatie

Uw eenmalige donatie is natuurlijk ook van harte welkom. Dat kan op het rekeningnummer van de Stichting Vrienden van Opella: NL76RABO0111 7826 51

De Stichting Vrienden van Opella heeft de ANBI-status. Hierdoor is uw donatie/gift aftrekbaar van de belasting.

Contactgegevens

Horapark 9, 6717 LZ Ede
Telefoonnummer 0318 41 60 29
Identificatienummer Kamer van Koophandel: 09147445
RSIN: 814113497
Rekeningnummer: NL76RABO0111 7826 51

Beleidsplan en jaarverslag

De Stichting Vrienden van Opella heeft een Beleidsplan 2020-2023 opgesteld.

De bestuurssamenstelling, de namen van de bestuursleden, beloningsbeleid en doelstelling van de stichting zijn vermeld in het jaarverslag 2023 Stichting Vrienden van Opella. Bekijk ook de jaarrekening 2023 van Stichting Vrienden van Opella.

Privacyverklaring Stichting Vrienden van Opella

Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig met uw gegevens om te gaan en om te voldoen aan de wettelijke vereisten. In deze verklaring leggen wij uit hoe we omgaan met uw gegevens. Wij geven ook aan welke rechten u heeft ten aanzien van uw gegevens en hoe u die rechten kunt uitoefenen.

Anbi status

Een ANBI is een 'algemeen nut beogende instelling'. Opella en de Stichting Vrienden van Opella hebben beide de ANBI-status. Dit betekent onder andere dat u schenkingen aan ons mag aftrekken van de Belastingdienst. In verband met de ANBI-status, publiceren wij een aantal gegevens over Opella op deze pagina.

Contactgegevens Opella

Postbus 677
6710 BR Ede
Telefoonnummer 0318 75 2222
Identificatienummer Kamer van Koophandel: 09129229
RSIN: 811113218
info@opella.nl   
www.opella.nl  

Bekijk de samenstelling van onze Raad van Bestuur en Raad van Toezicht.

Jaarlijks publiceren wij een verslag van onze activiteiten en een financieel overzicht in ons jaarverslag. In dit jaarverslag vindt u in hoofdstuk 1 van de Raad van Toezicht ook meer informatie over ons beloningsbeleid.

Meldt u aan als donateur


Antwoordkaart

Na uw aanmelding ontvangt u een antwoordkaart voor een automatische machtiging.

U kunt ook een eenmalige donatie geven, dat kan op het rekeningnummer van de Stichting Vrienden van Opella: 11.17.82.651.

De Stichting Vrienden van Opella heeft de ANBI status. Hierdoor is uw donatie/gift aftrekbaar van de belasting.

Hartelijk dank!

Wilt u meer weten over onze diensten?

Bel ons Servicepunt: 0318 752 222