Tijdelijk verblijf met medische zorg

Tijdelijk bij Opella verblijven met medische zorg

U kunt tijdelijk bij Opella verblijven met medische zorg (EersteLijns Verblijf - ELV). Dat kan bij onze locatie Machtella in Bennekom of De Honskamp in Lunteren. 

Tijdelijk niet thuis verblijven

Soms bent u in een situatie waarbij u even niet thuis kunt verblijven. Bijvoorbeeld omdat u gedurende een korte periode medische zorg nodig heeft met 24 uur per dag zorg in uw nabijheid (we noemen dit ‘eerstelijns verblijf’ of 'ELV'). 

Waar kunt u tijdelijk verblijven met medische zorg?

Een tijdelijk verblijf bij Opella is mogelijk op locatie Machtella in Bennekom en op locatie De Honskamp in Lunteren. 

Revalidatie of zorg in laatste levensfase 

Ook na een ziekenhuisopname of als gevolg van ziekte kunt u tijdelijk revalidatie nodig hebben. Bekijk dan onze informatie over revalidatie en herstel bij Elias revalidatie centrum. Mogelijkheden voor verblijf in de laatste levensfase vindt u op de pagina over hospicezorg

Bewoner woonlocaties

Wat kost tijdelijk verblijf bij Opella?

Uw tijdelijk verblijf op één van onze locaties kan worden vergoed. Dit is afhankelijk van de reden waarom u tijdelijk bij ons verblijft. Vergoeding is mogelijk vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Zorgverzekeringswet (ZvW) of de Wet langdurige zorg (Wlz). Het is ook mogelijk om de kosten voor tijdelijk verblijf zelf te betalen.

“De klantadviseur van Opella denkt altijd met me mee. Ze bereidt mij op een rustige manier voor op een opname. Ik mag beslissen wanneer. Deze voorbereiding geeft mij een goed gevoel.”
reactie van een klant over tijdelijk verblijf bij Opella

Hoe regelt u tijdelijk verblijf?

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met het Opella servicepunt via telefoon 0318 752222 of e-mail servicepunt@opella.nl.
Uw huisarts of specialist kan het tijdelijk verblijf voor u regelen via het ELV-loket Gelderse Vallei.

Wilt u meer weten over onze diensten?

Bel ons Servicepunt: 0318 752 222