observatie en diagnostiek

Voor verwijzers: Observatie & Diagnostiek

Opella beschikt over een afdeling Observatie & Diagnostiek (O&D), speciaal gericht op ouderen met een (plotselinge) verandering in gedrag en handelen waarbij erg onduidelijk is waar dit vandaan komt. Tijdens een kortdurende opname vindt uitgebreid, integraal en multidisciplinaire observatie en onderzoek plaats, wordt een diagnose gesteld én worden zorg een aanpassingen ingeregeld zodat de cliënt weer veilig naar huis kan. 

Observatie & Diagnostiek

Opella beschikt over een afdeling Observatie & Diagnostiek (O&D), speciaal gericht op ouderen met een (plotselinge) verandering in gedrag en handelen waarbij erg onduidelijk is waar dit vandaan komt. Tijdens een kortdurende opname (circa 14 dagen) vindt uitgebreid, integraal en multidisciplinaire observatie en onderzoek plaats, wordt een diagnose gesteld én wordt zorg geregeld en advies gegeven voor aanpassingen in het huis, zodat de cliënt weer veilig naar huis kan.

Bekijk hier het volledige proces van opname

De afdeling O&D van Opella:

  • Is er voor zeer kwetsbare patiënten binnen de huisartsenzorg.
  • Biedt observatie, onderzoek en diagnose bij ouderen met een (plotselinge) knik in functioneren, of moeilijk aanduidbare veranderingen in gedrag en handelen.
  • Vermindert de toestroom van ouderen op SEH en in ziekenhuis (preventieve werking).

Casuïstiek

Observatie & Diagnostiek casus

Doelen verblijf Observatie & Diagnostiek

Observatie gedrag/verwardheid (observatie door zorg, psycholoog, analyse eventueel onderliggend somatisch probleem)
In kaart brengen zorgnetwerk; wat is nodig in de thuissituatie om haar weer veilig thuis te kunnen laten wonen

Verloop verblijf

Mevrouw leek wel delirant bij begin opname, zag beestjes. Psycholoog heeft onderzoek gedaan, er lijkt sprake te zijn van Persisterende complexe rouwstoornis (PCRS). Mevrouw had geen angst- en paniekaanvallen op de afdeling, was coherent en coöperatief. Mevrouw heeft wel aangegeven zich onveilig te voelen bij medewerker van Saar aan Huis. Bij thuiskomst kwamen angst en paniek weer terug, dit leek terug te voeren op het vinden van haar overleden dochter in dat huis een half jaar daarvoor. Mevrouw durfde niet meer langs die kamer. Familie ging op zoek naar een andere woonruimte en er is thuiszorg ingeschakeld. 

Observatie & Diagnostiek casus 2

Doelen verblijf Observatie & Diagnostiek

Observatie & diagnostiek naar lichamelijke achteruitgang (voedingstoestand/vermoeidheid/overbelaste mantelzorg)
Cognitieve analyse (echter mogelijk sprake van alcohol gebruik, dus wellicht kan hier geen diagnostiek naar verricht worden)

Verloop verblijf

Tijdens opname werd meneer steeds gebeld door zijn vrouw die hem vroeg thuis te komen. Dit leverde bij meneer veel onrust op. Hij wilde naar huis de eerste dagen. Na een aantal dagen gaf hij bij zijn vrouw aan dat hij nu voor zichzelf moest zorgen en dat hij niet naar huis kwam. Het beeld wat meneer liet zien, was een zeer overbelaste man, die al meer dan dertig jaar aan het zorgen was voor zijn vrouw. Door mogelijk alcoholgebruik (waar meneer niet om gevraagd heeft tijdens opname) kon er geen NPO afgenomen worden. Wel heeft ergotherapie gekeken hoe zijn handelingen waren en hier waren grote hiaten. Tijdens opname is geprobeerd om mevrouw naar de dagbesteding te laten gaan zodat meneer thuis niet in dezelfde situatie zou belanden. Dit is niet gelukt. Wel is de diagnose dementie gesteld en kon er een WLZ voor haar aangevraagd worden. Voor meneer is dagbesteding geregeld, zodat hij meer rust heeft voor zichzelf. NPO zal do& psycholoog op later tijdstip afgenomen worden. Bij thuiskomst kreeg meneer meer lichamelijke klachten dan tijdens opname, wat leek te duiden op stress.

Wie is de O&D cliënt?

O&D is zeer goed toepasbaar voor een cliënt (thuiswonend of opgenomen in ziekenhuis) waarbij al verschillende medische onderzoeken zijn gedaan waaruit geen duidelijke zorgvraag of diagnose is gekomen.

De cliënt heeft onverklaarbare klachten of vertoont gedrag niet passend bij een reeds gestelde diagnose, zoals bijvoorbeeld duizeligheid, stagneren van mobilisatie, regelmatig vallen, verwardheid, of het omdraaien van dag- en nachtritme. Voorzetting van de ziekenhuisopname is niet langer aan de orde. Of, bij thuiswonende cliënten, een ziekenhuisopname of gaan wonen in een verpleeghuis is niet aan de orde. Maar thuiswonen is tijdelijk ook (nog) niet veilig.

Aanmelding, indicatie en vergoeding

Huisartsen en medisch specialisten kunnen cliënten aanmelden voor een verblijf bij Observatie & Diagnostiek. Na het eerste telefonisch overleg met de Klantadviseurs van Opella, volgt aanmelding door middel van een inschrijfformulier.  

Vervolgens stelt de Specialist Ouderengeneeskunde van Opella de indicatie die nodig is voor verblijf bij Observatie & Diagnostiek. Er is in de regio een aantal zorgverzekeraars die dit product vergoeden.

Deskundig team & ziekenhuisverplaatste zorg

Een vast team van medewerkers begeleidt de opname. Onze Specialist Ouderengeneeskunde is medisch verantwoordelijk voor de opname, maar zet waar nodig andere behandelaren in om de doelen te bereiken. Het Observatie & Diagnostiek-team bestaat uit een Specialist Ouderengeneeskunde, verpleegkundigen, verzorgenden, een ergotherapeut, fysiotherapeut, oefentherapeut, logopedist, diëtist, psycholoog, maatschappelijk werker en klantadviseur. Omdat Opella ziekenhuisverplaatste zorg biedt (VAC-therapie, tracheastoma en PICC-lijnen), vormt dit geen belemmering om de opname zo snel mogelijk te laten starten. Met de huisarts en/of POH onderhouden we het gewenste tussentijdse contact en doen we eindoverdracht.

Verblijf

De afdeling Observatie & Diagnostiek bevindt zich in het gebouw Elias in Bennekom. Elias biedt naast O&D ook Revalidatie en Dagbehandeling. Op de O&D-afdeling zijn eenpersoonskamers met eigen badkamer en toilet. Alle kamers zijn voorzien van verstelbare bedden, televisie en wifi. In het gebouw zijn huiskamers en een restaurant voor koffie/thee en het nuttigen van de maaltijden.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over Observatie & Diagnostiek bij Opella of wilt u een cliënt aanmelden? Neem dan rechtstreeks contact op met onze klantadviseurs: Telefoon 085 0013587 | Klantadviseurs@opella.nl

Adresgegevens:
Behandelcentrum Elias
Barones van Lyndenlaan 69
6721 PK Bennekom

Meer informatie

Wilt u meer weten over onze diensten?
Bel ons Servicepunt: 0318 752 222