Visie en identiteit

Visie: wensen van de klant centraal

Opella wil bijdragen aan de kwaliteit van onze samenleving. Wij spannen ons in voor het leven van mensen. De wensen van u als klant staan centraal.

Vijf veelgehoorde wensen van klanten bepalen onze koers:

  1. “Regel samen met mij dat ik zo zelfstandig mogelijk kan leven en wonen”
  2. “Laat mij aan het roer staan en respecteer mijn gewoontes en privacy”
  3. “Zorg voor een vertrouwd gezicht. Iemand aan wie ik mijn verhaal kwijt kan en die mij verder helpt.”
  4. “Zorg voor medewerkers die bekwaam, zelfstandig, meedenkend en flexibel zijn. En hun beloften nakomen.”
  5. “Organiseer soepele overgangen als ik te maken krijg met andere instellingen. Het liefst heb ik dan één deskundig contactpersoon die de zaken voor me regelt."

 

Identiteit: inspiratie uit het evangelie

Opella biedt zorg, begeleiding en ondersteuning aan mensen die hulp nodig hebben. Dit doen we vanuit het evangelie van Jezus Christus, dat inspireert tot liefde voor mensen. In die betrokkenheid van mens tot mens wordt de liefde van God zichtbaar en tastbaar.

Vanuit deze inspiratie wil Opella er zijn voor ieder mens met zijn eigen levensbeschouwing of geloofsovertuiging. De christelijke bronnen van de organisatie motiveren om open te staan voor alle mensen.

Voor ons als Opella is de klant heel waardevol. Zijn/haar leven is een geschenk, dat uniek en kostbaar is. We hebben persoonlijke aandacht voor zijn lichamelijke, sociale, psychische en spirituele bestaan.

Opella-medewerkers:

  • geven deskundig en met een bewogen hart aandacht aan de klant
  • voelen zich verantwoordelijk voor het welbevinden van de klant
  • stellen in hun relatie met de klant de ontmoeting van mens tot mens centraal
  • zien om naar hun klant, in zijn hoop, verdriet, dankbaarheid en lijden