Missie, visie en identiteit van Opella

Bij Opella werken we vanuit een missie en hebben we een visie op de samenleving. Met onze 1600 medewerkers en 570 vrijwilligers ondersteunen wij jaarlijks ongeveer 5700 klanten. Hieronder vindt u onze missie, visie en identiteit.

Missie: de rol van Opella in de samenleving

Mensen willen hun eigen leven leiden. Opella ondersteunt met vakkennis en vanuit het hart. Dit doen we vanuit het evangelie van Jezus Christus, dat ons inspireert om er te zijn voor ieder mens.

Visie

De naam Opella betekent kleine dienst. Daarmee zeggen we dat we er zijn voor onze klanten, zodat zij hun eigen leven kunnen leiden. De visie van Opella gaat uit van de wensen van klanten, hun naasten en medewerkers.

Wensen van klanten en hun naasten:

  • Zelf weet ik hoe ik wil wonen en leven. Ik regel daarbij ondersteuning als het nodig is.
  • Ik verwacht goed opgeleide, professionele medewerkers.
  • Iedereen die bij mij betrokken is, kent mijn verhaal en we hebben een gelijkwaardige relatie.
  • Ik ben eigenaar van mijn eigen gegevens en ik bepaal zelf wie deze mag inzien.

Wensen van medewerkers:

  • Vanuit mijn deskundigheid en professionaliteit adviseer ik de klant welke keuzes er zijn op het gebied van zorg en ondersteuning. De keus is aan de klant. Ik bied de professionele zorg en ondersteuning vakkundig en vanuit het hart.
  • Ik zoek een werkgever of opdrachtgever op wie ik trots kan zijn en bij wie ik mij kan ontwikkelen. Ook biedt die een meerwaarde aan mijn professionaliteit.  

Identiteit: inspiratie uit het evangelie

Opella biedt zorg, begeleiding en ondersteuning aan mensen die hulp nodig hebben. Dit doen we vanuit het evangelie van Jezus Christus, dat inspireert tot liefde voor mensen. In die betrokkenheid van mens tot mens wordt de liefde van God zichtbaar en tastbaar.

Vanuit deze inspiratie wil Opella er zijn voor ieder mens met zijn eigen levensbeschouwing of geloofsovertuiging. De christelijke bronnen van de organisatie motiveren om open te staan voor alle mensen.

Voor ons als Opella is de klant heel waardevol. Zijn/haar leven is een geschenk, dat uniek en kostbaar is. We hebben persoonlijke aandacht voor zijn lichamelijke, sociale, psychische en spirituele bestaan.

Opella-medewerkers:

  • geven deskundig en met een bewogen hart aandacht aan de klant
  • voelen zich verantwoordelijk voor het welbevinden van de klant
  • stellen in hun relatie met de klant de ontmoeting van mens tot mens centraal
  • zien om naar hun klant, in zijn hoop, verdriet, dankbaarheid en lijden