Naar homepage
Naar homepage
Opella neemt maatregelen in verband met het coronavirus. De actuele informatie vindt u hier.

Voor verwijzers: Specialistische ((wijk)verpleegkundige zorg

In de wijkverpleging (thuiszorg) staan de zorgprofessionals van Opella voor mensen klaar. Opella heeft een team Medisch Technisch Handelen voor Medisch Specialistische Verpleging Thuis en een team specialistisch verpleegkundigen. Wij leveren zorg bij klanten thuis of op een van onze locaties.

Team Medisch Technisch Handelen (MTH)

Ons MTH-team staat samen met de wijkverpleegkundigen klaar met de beste verpleegkundige zorg. Ook in de buitengebieden. Zorg op maat door hbo-verpleegkundigen. Ook in het weekend. We werken in de gemeenten Ede, Renkum, Renswoude, Rhenen, Veenendaal en Wageningen. Het MTH-team kan worden ingeschakeld voor alle MSVT-zorg, hoog en laag complex (met uitzondering van bloedtransfusie). Wij hebben contracten met alle zorgverzekeraars en inkoopcombinaties.

Voordelen van MSVT-zorg van Opella

 • Snel: u belt naar ons Servicepunt en binnen 1 uur heeft u een zorgakkoord. Indien nodig en mogelijk starten wij de zorg bij de klant thuis binnen 2 uur.
 • Geen zorgen: indien nodig schakelen wij binnen Opella specialistisch verpleegkundigen, de specialist ouderengeneeskundige, psycholoog, het MTH-team of andere specialisten in. Wij letten erop dat alles voor de klant goed verloopt. Waar nodig overleggen we met andere betrokkenen, zoals huisarts, apotheek of eigen behandelaar van de klant. 
 • Garantie: wij garanderen de beste verpleegkundige zorg.
 • Warme overdracht: wij controleren voortdurend of klanten de juiste zorg krijgen.
 • Expertise binnen handbereik: bij specifieke zorg, bijvoorbeeld ernstige wonden, decubitus, diabetes of oncologie schakelen wij specialistisch verpleegkundigen van Opella in.

Specialistisch verpleegkundigen

Met Opella beschikt u altijd over zorg op maat. Specialistisch verpleegkundigen beschikken over meer expertise op bijzondere gebieden. Opella heeft specialistisch verpleegkundigen die alles weten van:

 • Longziekten (onder andere COPD, astma)
 • Geriatrie (onder andere parkinson, dementie, risico op vallen, bewegen kwetsbare ouderen, incontinentie)
 • Ziekte van Parkinson
 • Oncologie
 • Wondzorg en huidaandoeningen (onder andere decubitus, stomazorg)
 • Pijnbestrijding
 • Diabetes en voeding
 • Infusietherapie (vocht, voeding of pijnbestrijding, door middel van centraal infuus of perifeer of subcutaan infuus)

Voordelen van specialistisch verpleegkundigen van Opella

 • Snel en adequaat: Opella heeft zeer korte lijnen. Via ons Servicepunt zijn specialistisch verpleegkundigen snel bereikbaar en we denken mee over toereikende zorginzet in de thuissituatie.
 • Bevoegd en bekwaam: de specialistisch verpleegkundigen behandelen volgens de nieuwste inzichten. Ook schakelen zij waar nodig andere deskundigen in binnen of buiten Opella.
 • Waar nodig: wij bezoeken indien nodig de klant vooraf in het ziekenhuis en leveren zorg thuis.

Vragen en aanmelding

Voor vragen en aanmelding voor MSVT-zorg of voor inzet van specialistisch verpleegkundigen kunt u bellen met ons:

Servicepunt
telefoon 0318 752222
e-mail servicepunt@opella.nl

Aanmeldingen kunt u ook naar ons faxen (0318 752229) of in Zorgspoor zetten. Binnen een uur ontvangt u van ons de bevestiging dat de zorg door ons kan worden gestart.

U kunt bij ons Servicepunt ook terecht voor wonen of tijdelijk verblijf bij Opella:

 • Revalidatie en herstelzorg
 • Somatische zorg
 • Psychogeriatrische zorg

Wilt u meer weten over onze diensten?

Bel ons Servicepunt: 0318 752 222