Behandeling en therapie in verpleeghuis

Behandeling en therapie in het verpleeghuis

Naast intensieve zorg en begeleiding kunnen bewoners in het verpleeghuis ook behandeling en therapie krijgen. Onze behandelaars zijn gespecialiseerd in de behandeling van ouderen. De specialist ouderengeneeskunde stelt als hoofdbehandelaar de doelen vast van de medische zorg en kijkt daarbij of de inzet van een behandelaar nodig is. Als er een behandelaar betrokken raakt bij de bewoner, gaat dit altijd via een verwijzing van de specialist ouderengeneeskunde.

Muziektherapie

Muziektherapie kan zorgen voor ontspanning, herstel en beter contact met andere mensen. Ook heeft muziek een goede uitwerking op somberheid, angst, slapeloosheid en nervositeit. Het kan het zelfvertrouwen vergroten en spraak en motorische en cognitieve functies verbeteren. Muziek stimuleert beweging, roept herinneringen op, zet aan het denken en nodigt uit tot handelen. Muziektherapie kan in allerlei fases van het verloop van de ziekte dementie ingezet worden, de therapeuten richten zich op hetgeen wat de bewoner nog wel kan. De muziektherapie kan individueel of in groepsverband gegeven worden.

"Waar woorden te kort schieten, spreekt de muziek"
C Andersen

Uit onderzoek blijkt dat muziek een positieve invloed heeft op het welzijn van verpleeghuisbewoners. De muziektherapeuten van Opella geven een inkijkje in hun werk voor mensen die bij Opella wonen in deze video:

Bekijk video De kracht van muziek 

Diëtist

De diëtist ondersteunt in het voedingsbeleid voor de bewoner. De bewoner kan bijvoorbeeld begeleid worden met een dieet om af te vallen of juist om aan te komen in gewicht. Ook kan de diëtist helpen met het geven van adviezen over bijvoeding. Uit onderzoek is gebleken dat veel mensen met dementie geen goed eetpatroon hebben. Zo vergeten zij bijvoorbeeld om te eten of ze vergeten dat ze gegeten hebben. Ook kunnen medicijnen ervoor zorgen dat er geen of juist heel veel eetlust is. Als de zorgmedewerkers bijzonderheden aan het eetpatroon zien of verandering in het gewicht, wordt de diëtist vaak betrokken.

Diëtist

Ergotherapie

De ergotherapeut helpt de bewoner om zoveel mogelijk de zelfstandigheid en het comfort te vergroten. De ergotherapeut kan meekijken als er problemen zijn met zitten of liggen. Ook geeft de ergotherapeut advies  bij het inzetten van hulpmiddelen en kijkt mee naar gedragsproblematiek en prikkelverwerking (hierover staat meer bij de discipline SI therapeut). Ook adviseert de ergotherapeut zorgmedewerkers hoe zij de bewoner het beste op een ergonomische wijze kunnen verzorgen.

Fysio- en oefentherapie

De fysio- of oefentherapeut wordt ook wel de specialist in het bewegen genoemd. De fysio- of oefentherapie wordt ingezet bij bijvoorbeeld het oefenen van veilig lopen en veilige verplaatsingen maken van bijvoorbeeld het bed naar de stoel. De fysio- of oefentherapeut kan inventariseren of er sprake is van valgevaar bij de bewoner, het masseren van pijnlijke spieren en het aanvragen van steunkousen, spalken, aangepaste schoenen en andere hulpmiddelen.

Fysiotherapie

GZ psycholoog in het verpleeghuis

De gezondheidszorgpsycholoog behandelt psychische stoornissen, kan ondersteuning geven aan de specialist oudergeneeskunde in het geven van de diagnose van dementie en geeft de zorg adviezen hoe zij met het signaalgedrag van de bewoners om kunnen gaan. Het is bewezen dat ouderen met dementie een fors verhoogde kans op een depressie hebben, hier wordt dan ook goed op gelet en zo nodig wordt er met een behandeling gestart. Elke twee weken is er een afstemmingsoverleg gericht op het gedrag, waarbij de bewoners besproken kunnen worden.

Logopedie

Logopedie kan uitkomst bieden als er problemen ontstaan in de communicatie of als eten of drinken moeilijk gaan. Bijvoorbeeld als mensen moeite hebben in zichzelf verstaanbaar te maken, als gesprekken minder vlot verlopen, mensen niet de juiste woorden kunnen vinden, moeite hebben met kauwen en/of slikken of zich regelmatig verslikken. De logopedisten van Opella zijn gespecialiseerd in de behandeling van taal-, spraak- en slikproblemen bij onder andere mensen met dementie.

Ergotherapie

Maatschappelijk werk

De maatschappelijk werker kan u ondersteunen als aanloopt tegen vragen door uw verblijf in een verpleeghuis. Denkt u bijvoorbeeld aan:

  • Het omgaan met wonen in een verpleeghuis met anderen, terwijl u graag thuis was blijven wonen.
  • Uw verhaal kwijt kunnen en leren omgaan met de dingen die u in het leven zijn overkomen.
  • Het wennen in het verpleeghuis en omgaan met gevoelens van verlies.
  • Ondersteuning bij praktische zaken, zoals aanvragen van bewindvoering.
  • Het (opnieuw) ontdekken welke dingen vreugde geven aan uw leven.
  • Begeleiding van uw partner of andere familieleden in wat zij voor u kunnen blijven betekenen.

SI therapeut

Bij Sensorische Informatieverwerking (SI) kijkt de therapeut hoe prikkels die via de zintuigen binnenkomen door het zenuwstelsel worden verwerkt. De SI therapeut kijkt naar de manier waarop de bewoner informatie via de zintuigen opneemt, verwerkt en omzet in reacties. De SI therapeut behandelt de bewoner niet zelf, maar geeft de zorgverleners die betrokken zijn bij de bewoner tips en adviezen hoe zij de bewoner het beste kunnen benaderen.

Wilt u meer weten over onze diensten?

Bel ons Servicepunt: 0318 752 222