Seniorenappartement Walraven

Geschiedenis: hoe ontstond Opella?

Opella zag het levenslicht op 1 juli 2002 na een fusie. PCSMG (thuiszorg en maatschappelijk werk), de woonzorgcentra Beringhem en De Honskamp en de verpleeghuizen de Breukelderhof en de Halderhof fuseerden.

Fusie woonzorgcentra

In 2005 en 2006 sloten drie woonzorgcentra zich aan: De Stolpe, De Nudehof en Rustenburg. Door de fusie biedt Opella een compleet zorg- en dienstenpakket op maat in de regio Ede, Renkum, Veenendaal en Wageningen. Bij mensen thuis en op de woon- en revalidatielocaties van Opella. Prettig wonen of verblijven is een basisvoorwaarde om prettig te kunnen leven. Lees meer over de veranderingen in het vastgoed van Opella sinds 2007

Opella in vogelvlucht
De geschiedenis van Opella is dus zo’n vijftien jaar oud. Maar de organisaties waaruit Opella is ontstaan, zijn al sinds 1887 actief in de regio op verschillende gebieden. Zij hebben ieder hun eigen geschiedenis:

Verpleeghuizen: De Breukelderhof en De Halderhof

1917: De Johanniter Orde start met ziekenverpleging in ziekenhuis Bethanië, Bennekom.

1938: Huis Oud-Vossenhol in Bennekom wordt het nieuwe Johanniter-ziekenhuis.

1957: De gemeenten Ede, Veenendaal en Wageningen bouwen - samen met de Johanniter Orde - het Protestants-Christelijk Streekziekenhuis Bennekom. 1966: Protestants-Christelijk verpleeghuis voor Geestelijk Gestoorde Bejaarden ‘De Breukelderhof’ opent de deuren.

1973: Protestants-Christelijk Centrum voor Reactivering van Langdurig Zieken ‘De Halderhof’ wordt geopend. De Halderhof, De Breukelderhof en het Streekziekenhuis hebben onderdak in één gebouw, met gezamenlijke voorzieningen en ondersteunende diensten.

1987: Het Streekziekenhuis gaat samen met de ziekenhuizen in de Gelderse Vallei. De Breukelderhof en De Halderhof gaan zelfstandig verder.

2000: De Breukelderhof en De Halderhof fuseren tot protestants-christelijk verpleeghuis De Hoven.

2002: Opella ontstaat door een fusie van PCSMG (thuiszorg en maatschappelijk werk), de woonzorgcentra Beringhem en De Honskamp en de verpleeghuizen de Breukelderhof en de Halderhof.

2010-2012: De traditionele verpleeghuizen maken plaats voor kleinschalige woonvormen, verspreid door de regio. De Halderhof wordt gesloopt.

2012: revalidatie en herstel wordt gehuisvest in locatie de Valkenburcht in Oosterbeek en het Baken in Bennekom.

2016: eind 2016 sluit de Breukelderhof haar deuren, omdat ouderen met een intensieve zorgvraag steeds langer zelfstandig blijven wonen. Verpleegzorg thuis vervangt dus verpleeghuis de Breukelderhof.

2021: Opella opent de nieuwbouw Elias op het Baron van Wassenaerpark, specialistisch centrum waar mensen tijdelijk gebruik maken van zorg, behandeling of observatie als thuis wonen even niet mogelijk is. Bijvoorbeeld voor revalidatie. De tijdelijke locatie het Baken wordt verwijderd. 

Woon- en zorgcentra

De Nudehof

1889: De voorloper van De Nudehof in Wageningen wordt geopend: ‘Het Oude Mannen- en Vrouwenhuis’.

1962: Een leerling van architect Rietveld ontwerpt het nieuwe pand voor De Nudehof.

1965: De eerste bewoners nemen hun intrek in de nieuwbouw.

1982: Het gebouw is gerenoveerd en uitgebreid.

2018: De Nudehof wordt verkocht aan zorgvastgoedorganisatie Estea. Opella blijft zorg- en diensten leveren in de Nudehof. 

Rustenburg

1964: Stichting Algemeen Bejaardencentrum Wageningen wordt opgericht. Later krijgt deze stichting de naam ‘Algemeen Bejaardencentrum Rustenburg’.

1971: De bewoners krijgen een nieuw onderkomen.

2002: Rustenburg en De Nudehof gaan samen, onder de naam Stichting Zorg en Welzijn Wageningen (SZWW).

2012 - 2015: Bewoners van Rustenburg verhuizen naar gebouw Van der Meer op het Nobelpark in Wageningen en naar de nieuwbouwwijk Torckdael. Deze wijk is gelegen naast Rustenburg. Het pand wordt gesloopt.

Beringhem en De Honskamp

1965: Protestants-christelijk Bejaardencentrum Beringhem in Bennekom ontstaat.

1970: Bejaardenhuis De Honskamp in Lunteren ontwikkelt zich vanaf dit jaar tot een zorgcentrum.

2001: Beringhem en De Honskamp worden samen de protestants-christelijke woonzorgcentra Beringhem/Honskamp.

2010-2011: De bewoners van Beringhem verhuizen naar het Baron van Wassenaerpark in Bennekom. Beringhem huisvest niet langer ouderen.

2016: De Honskamp wordt verbouwd en verandert geleidelijk van verzorgingshuis naar verpleeghuis.

De Stolpe

1980: De Stolpe in Harskamp begint als huis voor mensen met ernstige psychogeriatrische problemen.

1992: De bewoners verhuizen naar nieuwbouw.

2005: De Stolpe is een woon- en zorgcentrum geworden.

2015: De bewoners van de Stolpe verhuizen naar de nieuwe locatie Metje, aan de Smachtenburgerhof in Harskamp. Metje bestaat uit zelfstandig wonen met zorg aan huis en drie kleinschalige woningen. Twee kleinschalige woningen zijn voor mensen met dementie en een kleinschalige woning is voor mensen met chronisch lichamelijke beperkingen. 

Thuiszorg en maatschappelijk werk

1974: Verschillende kleine Edese organisaties gaan op in de Protestants-Christelijke Stichting voor Maatschappelijk werk en Gezinsverzorging (PCSMG).

Vandaag: Opella biedt een grote hoeveelheid zorgmogelijkheden bij u thuis. Deze zorg betreft hulp bij het huishouden tot persoonlijke verzorging en intensieve verpleging.

Behandeling: Dankzij onze behandelaren kunnen ouderen, chronisch zieken en revalidanten gebruikmaken van gespecialiseerde behandelingen en therapie. Dit kan op de locaties voor revalidatie en herstel (het Baken in Bennekom en de Valkenburcht in Oosterbeek). Maar is ook mogelijk in een van onze woonlocaties of aan huis.

Maatschappelijke dienstverlening: Het maatschappelijk werk in Ede wordt uitgevoerd door maatschappelijk werkers van Opella en Stimenz. Voor iedereen die tijdelijk ondersteuning nodig heeft bij vragen of problemen. Bijvoorbeeld op het gebied van relaties, geld, wonen, werk, gezondheid of gezin.

Baron van Wassenaerpark

Het Baron van Wassenaerpark is een gezamenlijk initiatief van vijf partijen, waaronder Opella. Het is een unieke wijk waar veel doelgroepen kunnen wonen. De wijk loopt aan de oostkant over in de Veluwse bossen. Aan de zuid- en westkant sluit het aan op andere woonwijken van Bennekom. Op het park bevinden zich diverse woonlocaties, specialistisch centrum Elias en wijkverpleging en dagbesteding van Opella voor mensen die zelfstandig wonen. Het restaurant Elias is open voor de hele wijk. 

Machtella is gelegen aan de noordkant van de wijk en heeft een ronde vorm met een besloten binnentuin. De appartementen hebben een zit/slaapkamer en een eigen badkamer. Daarnaast zijn er huiskamers en andere ontmoetingsruimten. Op de verdiepingen zijn reguliere huurappartementen, waar bewoners als zij dat wensen gebruik kunnen maken van de wijkverpleging van Opella.

Cornélie ligt aan de westkant van het park. Op de begane grond van Cornélie is de afdeling De Baronie (Gerontopsychiatrie) gehuisvest. Op de 1e, 2e en 3e etage bevinden zich huurappartementen.

Walraven heeft op de begane grond twaalf kleinschalige woningen voor mensen met dementie. De verdiepingen van Walraven bieden appartementen, die worden verhuurd via woningstichting Woonstede.

Elias is een specialistisch (kennis)centrum waar Opella onder andere revalidatie biedt onder deskundige begeleiding. Daarnaast biedt Opella in Elias observatie en diagnostiek voor mensen die even niet thuis kunt wonen door lichamelijke, psychische of sociale problemen. 

Wilt u meer weten over onze diensten?

Bel ons Servicepunt: 0318 752 222