Begeleiding dementie op jonge leeftijd

Dagbesteding voor mensen met dementie op jonge leeftijd

Bent u jong en heeft u te maken met een vorm van dementie? Dan kunt u misschien wel wat extra ondersteuning gebruiken. Bij onze begeleidingsgroep kunt u deelnemen aan een gestructureerd en gevarieerd dagprogramma. Dit dagprogramma is speciaal ingericht op de behoeften van mensen met dementie op jonge leeftijd.

Programma gericht op zo lang mogelijk thuis wonen

Het dagprogramma is speciaal ingericht op de behoeften van mensen met dementie op jonge leeftijd. Voor alle mensen met dementie, maar zeker voor mensen met dementie op jonge leeftijd, is het belangrijk om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. Deelname aan de begeleidingsgroep maakt dit mogelijk. Ondersteuning van uw familie en naasten is onderdeel van het programma.

Cadeaus maken

Voor wie

Deze begeleidingsgroep is voor mensen met dementie op jonge leeftijd die wonen in de gemeente Ede, Wageningen, Veenendaal of Renkum. Wilt u deelnemen, maar woont u niet in één van deze gemeenten? Neem gerust contact met ons op, dan kijken we of we met uw gemeente hierover een afspraak op maat kunnen maken.   

Het programma

Mensen met dementie op jonge leeftijd hebben een andere rol binnen de maatschappij en hun gezin dan ouderen met dementie. Het programma van de dagbesteding sluit daarop aan en is vooral gericht op individuele activiteiten. De activiteiten zijn gericht op zelfredzaamheid en het blijven meedoen in de maatschappij.

Samen met een team van professionals en vrijwilligers brengt u de dag door. De groep is geopend op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag, tussen 9.30 uur en 16.00 uur. Tussen de middag is er een lunch die gezamenlijk met de deelnemers wordt bereid.

Voorbeelden van de activiteiten:

  • koken
  • werken in de tuin
  • beweegprogramma's
  • het maken van cadeaus

Waar?

De dagbesteding vindt plaats in het Zorgpunt in Bennekom. Hier zijn voor de groep een grote en een kleine activiteitenruimte ingericht. Ook is er een buitenruimte met kruidentuin waar de deelnemers gebruik van kunnen maken.

Zorgpunt Bennekom
Commandeursweg 8
6721 TZ Bennekom

Bekijk hier de digitale rondleiding van de dagbestedingsruimte in Zorgpunt Bennekom.

Hoe regel ik dagbesteding?

U heeft voor dagbesteding een indicatie nodig van de gemeente waar u woont. U kunt een indicatie aanvragen bij het WMO-loket van uw gemeente. Deelname is ook mogelijk als u een WLZ-indicatie via het CIZ heeft.

Neem gerust contact op met de klantadviseurs via het Opella servicepunt: telefoon 0318 752222 of e-mail servicepunt@opella.nl 

Vraag direct dagbesteding aan via het Contactformulier

Wat kost dagbesteding?

Zowel de Begeleiding (inclusief de maaltijden) als het vervoer kan worden vergoed via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). U kunt een indicatie aanvragen bij het WMO-loket van uw gemeente. Deelname is ook mogelijk als u een WLZ-indicatie via het CIZ heeft.
Mocht u niet in aanmerking komen voor een indicatie, dan kunt u Begeleiding ook particulier afnemen. U betaalt de kosten dan zelf. Het Opella servicepunt kan u daar meer informatie over geven.

Eigen bijdrage

U betaalt een eigen bijdrage, waarvan de hoogte wettelijk is vastgesteld. U betaalt de eigen bijdrage via de factuur die het Centraal Administratie Kantoor (CAK) u toestuurt. De hoogte van de eigen bijdrage kunt u berekenen op www.hetcak.nl
Ontvangt u meerdere vormen van zorg van Opella? Dan telt het CAK deze bij elkaar op voor de berekening van uw eigen bijdrage.
Wij vragen daarnaast van u een kleine vrijwillige eigen bijdrage. Zodat wij dagjes uit en cadeaus voor jarigen kunnen betalen.

“Deelnemers vinden het erg fijn om lotgenoten te ontmoeten. Zij herkennen gevoelens van frustratie en machteloosheid bij elkaar en kunnen dat met elkaar delen.”

Wilma van de Pol, begeleider groep

Wilt u meer weten over onze diensten?

Bel ons Servicepunt: 0318 752 222