Naar homepage
Naar homepage
Klant van begeleiding thuis

Praktische begeleiding bij u thuis

Heeft u soms het gevoel dat u er alleen niet meer uit komt? Wij helpen u bij het structureren van uw dagelijkse leven en het bevorderen van uw zelfredzaamheid. Zo helpen we uw problemen op te lossen en voorkomen we dat u in een isolement terecht komt.

Structuur en zelfredzaamheid

Praktische begeleiding in uw thuissituatie kan een uitkomst zijn. Bijvoorbeeld als u te maken heeft met lichamelijke of verstandelijke beperkingen. Samen met u brengen we de problemen in kaart en werken we aan oplossingen. Daarbij gaan we uit van uw eigen kracht. Structuur en zelfredzaamheid zijn de doelen.

klant van budgetcoach

Voorbeelden van Begeleiding thuis:

  • Structuur aanbieden op terreinen van dagritme, werk en vrije tijd
  • Oplossingsgericht werken vanuit uw eigen kracht
  • Begeleiding bieden bij het opbouwen en versterken van uw sociale netwerk
  • Begeleiding bieden bij het opbouwen van dag- en vrijetijdsbesteding
  • Begeleiden bij het leefbaar maken van uw woonsituatie
  • Versterken van uw persoonlijke hygiëne en veiligheid
  • Ondersteuning geven bij het op orde brengen van uw financiën/ administratie
  • Budgetbegeleiding
  • Mantelzorgondersteuning
  • Begeleiding bij het leren omgaan met een beperking.
"Bij begeleiding is specifieke aandacht en tijd voor het opbouwen van goed contact en vertrouwen. Van daaruit kan aan de klant worden gevraagd wat hij of zij wil en kunnen doelen gezamenlijk worden opgesteld."

Waar?

Begeleiding van Opella is mogelijk in de volgende gemeenten: Ede, Veenendaal, Renkum en Wageningen. Uw gemeente beoordeelt of u hiervoor in aanmerking komt.

Kosten

U kunt zelf bij uw gemeente begeleiding aanvragen. Uw gemeente vergoedt de kosten van begeleiding thuis en vraagt hiervoor een inkomens-afhankelijke bijdrage.

Bekijk de folder

Wilt u meer weten over onze diensten?

Bel ons Servicepunt: 0318 752 222