Naar homepage
Naar homepage
Opella neemt maatregelen in verband met het coronavirus. De actuele informatie vindt u hier.
Thuisraad woonlocatie

Medezeggenschap: regie over uw eigen leven

Klanten, hun familieleden, medewerkers en vrijwilligers hebben bij Opella zeggenschap over hun eigen leven en werk. Medezeggenschap over gezamenlijke belangen organiseren we dichtbij de mensen op wie het betrekking heeft. Ook kent Opella een aantal adviesraden, die collectief invloed uitoefenen op het beleid van de organisatie: de Cliëntenraad, Ondernemingsraad en de Verpleegkundigen Adviesraad.

Klanten: Cliëntenraad, thuisraden en wijkbijeenkomsten

De klant heeft bij Opella de regie in eigen hand en heeft zeggenschap over de eigen situatie. Over gemeenschappelijke zaken worden dichtbij keuzes gemaakt. Opella werkt hiervoor met thuisraden op haar woonlocaties en wijkbijeenkomsten voor klanten die zelfstandig wonen. Een thuisraad bestaat uit klanten en/of hun naaste, de medewerkers en vrijwilligers van Opella. Samen maken zij afspraken over onderwerpen die van belang zijn in het dagelijks leven. Bijvoorbeeld over hoe de dag wordt ingericht, waar de inzet van medewerkers nodig is en waar het anders kan. Maar ook over omgaan met elkaar en over veiligheid.
Bekijk onze animatie over de thuisraad. 

Animatie thuisraad

Naast de thuisraden en wijkbijeenkomsten kent Opella een Cliëntenraad, voor de collectieve belangenbehartiging van alle klanten. Via de Cliëntenraad Opella oefenen klanten invloed uit op het beleid van de organisatie. De thuisraden en wijkbijeenkomsten vormen een bron van informatie voor de Cliëntenraad om haar taak goed te kunnen uitvoeren. De Cliëntenraad is gesprekspartner van de Raad van Bestuur en adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd, zoals wettelijk is vastgelegd.

Meer weten?
Neem dan contact op met het secretariaat van de Cliëntenraad. Telefoon: 06 1558 4457. Adres: Postbus 677, 6710 BR Ede of e-mail: clientenraad@opella.nl

Medewerkers: Ondernemingsraad

Bij Opella werken zo’n 1700 medewerkers. De Ondernemingsraad (OR) behartigt hun belangen. Dit zijn circa 10 collega’s uit de breedte van de organisatie die regelmatig overleggen met de Raad van Bestuur.

Meer weten?
Neem dan contact op met de secretaris van de Ondernemingsraad. Adres: Postbus 677, 6710 BR Ede. Telefoon: 0318 752430. E-mail: OR@opella.nl.  

Medewerkers: Verpleegkundigen en Verzorgenden Advies Raad

Opella heeft een Verpleegkundigen en Verzorgenden Advies Raad (VVAR). Verpleegkundigen hebben in de coördinatie van de zorg een steeds belangrijkere rol. Daarmee zijn zij een spil in de zorgverlening door Opella aan haar klanten. Door middel van de VVAR adviseren verpleegkundigen en verzorgenden rechtstreeks de Raad van Bestuur over inhoud van de zorg. Naast het adviseren van de bestuurder wil de raad de professionaliteit van verzorgenden en verpleegkundigen binnen Opella bevorderen.

Meer weten?
Wilt u contact met de Verpleegkundigen en Verzorgenden Advies Raad? Dat kan via e-mail: var@opella.nl 

 

Wilt u meer weten over onze diensten?

Bel ons Servicepunt: 0318 752 222