Kwaliteit waar u op mag rekenen

In het landelijke kwaliteitskader is voor de verpleeghuiszorg beschreven wat goede zorg is. Hierin is ook beschreven waar u als klant op mag rekenen in een verpleeghuis. Opella vindt kwaliteit belangrijk voor al haar klanten.

Kwaliteitsbeleid

Sinds 2014 heeft Opella in haar kwaliteitssysteem MotiVEER beschreven wat Opella belangrijk vindt als het gaat om een goede kwaliteit. De klant en de medewerker staan hierbij centraal. Opella stelt hoge eisen aan klantveiligheid en vindt het belangrijk dat de klant tevreden is. Wanneer dat niet het geval is, gaan we daar graag over in gesprek om te komen tot verbeteringen. Er zijn 4 pijlers die binnen MotiVEER worden onderscheiden: klant, medewerker, betrouwbare werkgever en grip op de portemonnee. Binnen deze 4 pijlers zijn KPI’s (kritische prestatie indicatoren) geformuleerd. Deze KPI’s zijn in eerste instantie ingegeven door de doelen die Opella zichzelf stelt. Daarbij is rekening gehouden met de landelijke normen, grotendeels afkomstig uit het Normenkader Verantwoorde Zorg. 

Externe certificering vanaf 2017 heeft uitgewezen dat Opella met MotiVEER verantwoord werkt aan kwaliteit. Opella voldoet, met het werken met MotiVEER, aan de vereisten van de ISO-norm. Daarvoor ontving Opella het ISO-certificaat en het certificaat voor veiligheidsmanagement.

beeldmerk certificering CIIO

ISO 9001 gecertificeerd door CIIO

Bekijk externe beoordelingen over het werk van Opella.

Certificaat ISO-certificering Opella, geldig tot april 2026
Onderzoeksrapport GGD huishoudelijke ondersteuning, december 2023
Rapportage GGD over Opella hulp bij het huishouden Veenendaal - Renswoude - Rhenen 2022
Quickscan GGD over Opella hulp bij het huishouden Ede 2022
Quickscan GGD over Opella hulp bij het huishouden Wageningen - Renkum 2022
Rapportage GGD Utrecht over Opella hulp bij het huishouden en ambulante begeleiding
Rapportage IGJ Opella verpleeghuis de Baronie
Reactie Opella op rapportage IGJ verpleeghuis de Baronie

Branchevereniging
Opella is aangesloten bij Actiz, de branchevereniging voor de ouderenzorg.

ZorgkaartNederland
Meten van klanttevredenheid doet Opella structureel via ZorgkaartNederland. Dankzij de waarderingen op deze site hoorde Opella in 2019 tot de Top2019 van de Nederlandse gezondheidszorg en ontving Opella eind 2015 van de Patiëntenfederatie Nederland de prijs voor meest klantvriendelijke verpleeg- en verzorgingshuizen. Meten via ZorgkaartNederland heeft een groot voordeel. Medewerkers kunnen direct zien wat er goed gaat en waar de zorg nog verbeterd kan worden. 

Personeelssamenstelling
Op alle Opellalocaties is er overdag minimaal één BIG-geregistreerde verpleegkundige aanwezig. 's Avonds en 's nachts is er een BIG-geregistreerde verpleegkundige bereikbaar, die binnen 10 minuten ter plaatse kan zijn. Op de Opellalocaties is 24/7 een specialist ouderengeneeskunde bereikbaar die binnen 30 minuten ter plaatse kan zijn.
Meer informatie over de personeelssamenstelling vindt u bij de informatie over elke Opellalocatie op deze website.

Meer kwaliteitsinformatie
Lees ook het jaarverslag van Opella.

 

Duurzaamheid

Opella vindt duurzaam werken en bouwen belangrijk. Dat is bijvoorbeeld terug te zien in de verpleeghuizen en nieuwbouw van Opella. De drie gebouwen Walraven (2010), Cornélie (2011) en Machtella (2012) met verpleeghuizen van Opella in Bennekom zijn, samen met de daarboven gelegen appartementen, aangesloten op een warmte-koude installatie (WKO). Elk gebouw heeft warmte en koeling door middel van deze installatie die verder wordt ondersteund door gasgestookte cv-ketels.

De nieuwbouw Elias op het Baron van Wasenaerpark (geplande oplevering 2021) wordt volledig gasloos gerealiseerd. Op het dak komen bijvoorbeeld PV-panelen voor duurzame opwekking van elektriciteit en in het gebouw komt een warmtepomp voor het warme tapwater. Deze ontwikkeling was ook aanleiding om te komen tot een verdere stap in verduurzaming van de gebouwen op het Baron van Wassenaerpark: de individuele installaties voor warmte, koelen en warm tapwater worden centraal ondergebracht in één van de gebouwen, namelijk Cornélie. Er komt op het terrein daarmee één centraal warmte- en koudenet. Hierover hebben de gezamenlijke eigenaren (naast Opella zijn dat de woningcorporaties Woonstede en Plicht Getrouw) afspraken gemaakt met de eigenaar en exploitant van de WKO-installatie, Croonwolter&dros.

Door deze centralisatie wordt de inzet van warmtepompen vergroot en kan het gasgebruik in de drie bestaande gebouwen nog eens worden gehalveerd. Een extra voordeel is dat de installatie in de toekomst relatief eenvoudig kan worden aangesloten op toekomstige andere duurzame bronnen zoals het leidingnet van Warmtebedrijf Ede en zo wordt voorbereid op een volledig gasloze installatie.