Streven naar een hoge kwaliteit van zorg

In het landelijke kwaliteitskader is voor de verpleeghuiszorg beschreven wat goede zorg is en waar u als klant op mag rekenen in een verpleeghuis. Opella vindt kwaliteit belangrijk voor al haar klanten.

Kwaliteitsbeleid
Vanaf 2014 werkt Opella met MotiVEER voor haar kwaliteitsbeleid. Bij de 4 peilers die binnen MotiVEER worden onderscheiden (klant, medewerker, betrouwbare werkgever en grip op de portemonnee) zijn KPI’s (kritische prestatie indicatoren) geformuleerd. Deze KPI’s zijn in eerste instantie ingegeven door de doelen die Opella zichzelf stelt. Daarbij is rekening gehouden met de landelijke normen, grotendeels afkomstig uit het Normenkader Verantwoorde Zorg.
De externe certificering in februari 2017 heeft uitgewezen dat Opella met MotiVEER verantwoord werkt aan kwaliteit. Opella voldoet, met het werken met MotiVEER aan de vereisten van de ISO-norm en ontving daarvoor het ISO-certificaat en het certificaat voor veiligheidsmanagement.

ZorgkaartNederland
Meten van klanttevredenheid doet Opella structureel via ZorgkaartNederland. Dankzij de waarderingen op ZorgkaartNederland ontving Opella eind 2015 van de Patiëntenfederatie Nederland de prijs voor meest klantvriendelijke verpleeg- en verzorgingshuizen. Voordeel van meten via ZorgkaartNederland is dat medewerkers direct kunnen zien wat er goed gaat en waar de zorg nog verbeterd kan worden.

Personeelssamenstelling
Op alle Opellalocaties is er overdag minimaal één BIG-geregistreerde verpleegkundige aanwezig. 's Avonds en 's nachts is er een BIG-geregistreerde verpleegkundige bereikbaar, die binnen 10 minuten ter plaatse kan zijn. Op de Opellalocaties is 24/7 een specialist ouderengeneeskunde bereikbaar die binnen 30 minuten ter plaatse kan zijn.
Meer informatie over de personeelssamenstelling vindt u bij de informatie over elke Opellalocatie op deze website.

De financiële verantwoording vindt u terug in ons jaarverslag.
Meer informatie over kwaliteitsbeleid vindt u in de factsheet Kwaliteit bij Opella.