Naar homepage
Naar homepage
Opella neemt maatregelen in verband met het coronavirus. De actuele informatie vindt u hier.

Kwaliteit waar u op mag rekenen

In het landelijke kwaliteitskader is voor de verpleeghuiszorg beschreven wat goede zorg is. Hierin is ook beschreven waar u als klant op mag rekenen in een verpleeghuis. Opella vindt kwaliteit belangrijk voor al haar klanten.

Kwaliteitsbeleid

Vanaf 2014 werkt Opella met MotiVEER voor haar kwaliteitsbeleid. Er zijn 4 pijlers die binnen MotiVEER worden onderscheiden: klant, medewerker, betrouwbare werkgever en grip op de portemonnee. Binnen deze 4 pijlers zijn KPI’s (kritische prestatie indicatoren) geformuleerd. Deze KPI’s zijn in eerste instantie ingegeven door de doelen die Opella zichzelf stelt. Daarbij is rekening gehouden met de landelijke normen, grotendeels afkomstig uit het Normenkader Verantwoorde Zorg. 

Externe certificering vanaf 2017 heeft uitgewezen dat Opella met MotiVEER verantwoord werkt aan kwaliteit. Opella voldoet, met het werken met MotiVEER, aan de vereisten van de ISO-norm. Daarvoor ontving Opella het ISO-certificaat en het certificaat voor veiligheidsmanagement.

beeldmerk certificering CIIO

ISO 9001 gecertificeerd door CIIO

Bekijk externe beoordelingen over het werk van Opella.

Certificaat ISO-certificering Opella, geldig tot april 2023
Rapportage GGD Utrecht over Opella hulp bij het huishouden en ambulante begeleiding
Rapportage IGJ Opella verpleeghuis de Baronie
Reactie Opella op rapportage IGJ verpleeghuis de Baronie

Branchevereniging
Opella is aangesloten bij Zorgthuisnl, de branchevereniging voor zorg thuis.

ZorgkaartNederland
Meten van klanttevredenheid doet Opella structureel via ZorgkaartNederland. Dankzij de waarderingen hierop, ontving Opella eind 2015 van de Patiëntenfederatie Nederland de prijs voor meest klantvriendelijke verpleeg- en verzorgingshuizen. Meten via ZorgkaartNederland heeft een groot voordeel. Medewerkers kunnen direct zien wat er goed gaat en waar de zorg nog verbeterd kan worden.

Personeelssamenstelling
Op alle Opellalocaties is er overdag minimaal één BIG-geregistreerde verpleegkundige aanwezig. 's Avonds en 's nachts is er een BIG-geregistreerde verpleegkundige bereikbaar, die binnen 10 minuten ter plaatse kan zijn. Op de Opellalocaties is 24/7 een specialist ouderengeneeskunde bereikbaar die binnen 30 minuten ter plaatse kan zijn.
Meer informatie over de personeelssamenstelling vindt u bij de informatie over elke Opellalocatie op deze website.

Meer kwaliteitsinformatie
Lees ook ons kwaliteitsjaarverslag 2018.
De financiële verantwoording vindt u terug in ons jaarverslag.
Meer informatie over kwaliteitsbeleid vindt u in de factsheet Kwaliteit bij Opella.