Naar homepage
Naar homepage
Opella neemt maatregelen in verband met het coronavirus. De actuele informatie vindt u hier.

Voor verwijzers: Specialist ouderengeneeskunde

De specialisten ouderengeneeskunde van Opella hebben veel kennis van de complexe zorgvragen van (kwetsbare) ouderen, revalidanten of mensen met een chronische aandoening. Tijdens het verblijf bij een revalidatielocatie en in het verpleeghuis van Opella is de specialist ouderengeneeskunde hoofdbehandelaar en daarmee verantwoordelijk voor de multidisciplinaire medische zorg.

Specialist ouderengeneeskunde in de thuissituatie

Ook in de thuissituatie is de expertise van de specialist ouderengeneeskunde zeer waardevol bij de analyse van complexe problematiek, het diagnostisch proces in een complexe zorgsituatie en bij het opstellen van een zorgbehandelplan. Bijvoorbeeld bij dreigende crisis, terminale zorg, wilsonbekwaamheid, meedenken rondom Advance Care  Planning, onbegrepen klachten, diagnostiek dementie, gedrag- of benaderingsadviezen bij cognitieve stoornissen, stemmingsstoornissen, multimorbiditeit, wondzorg, polyfarmacie of meedenken over de juiste zorgvorm.

De specialist ouderengeneeskunde kijkt naast de lichamelijke en geestelijke gezondheidsproblemen naar de gevolgen van verminderde gezondheid op het functioneren en het sociaal welbevinden. Samen met de patiënt en mantelzorgers en in nauwe samenwerking met de huisarts en thuiszorg wordt vervolgens een behandelplan gemaakt. 

De vakgroep houdt zich intensief bezig met het opleiden van specialisten ouderengeneeskunde in opleiding, huisartsen in opleiding, verpleegkundig specialist in opleiding en coassistenten. De vakgroep is door het RGS en de VOSON erkend als Opleidingsgroep met een hoofdopleider die erkend is als kaderarts Opleiden, een of meerdere erkende opleiders en alle overige leden van de opleidingsgroep. De leden van de opleidingsgroep kunnen op een locatie waar zij werken een specialist ouderengeneeskunde in opleiding coachen en superviseren en zo een belangrijke bijdrage leveren aan het leren en het zich ontwikkelen van de specialist ouderengeneeskunde in opleiding.

Als (huis)arts kunt u een beroep doen op de specialist ouderengeneeskunde van Opella via het Opella servicepunt, telefoon 0318 752222, servicepunt@opella.nl.

Dit zijn de specialisten ouderengeneeskunde van Opella en hun aandachtsgebieden

Karin Barmentlo

Specialist ouderengeneeskunde

Aandachtsgebieden:
Chronisch somatische zorg
Eerstelijn
Gerontopsychiatrie
Psychogeriatrie
WZD Functionaris

BIG 29919181601

Ina Boute-van den Brink

Specialist ouderengeneeskunde

Opleider specialist ouderengeneeskunde in opleiding

Aandachtsgebieden:
Chronisch somatische zorg
Psychogeriatrie
Palliatieve zorg
WZD Functionaris

BIG 69047807301

Elise van Duijn

Elise van Duijn

Specialist ouderengeneeskunde in opleiding

BIG 49922304501

Marlies Fennis

Specialist ouderengeneeskunde in opleiding

BIG 1992501250

Josien van Houdt 

Verpleegkundig Specialist in opleiding

Marleen Koster

Specialist ouderengeneeskunde

Aandachtsgebieden:
Eerstelijn
Geriatrische Revalidatiezorg
WZD Functionaris

BIG 49920585901

Marjan Lenderink

Specialist ouderengeneeskunde

Kaderarts opleiden

Hoofdopleider

Aandachtsgebieden:
Somatiek
Psychogeriatrie
Gerontopsychiatrie

BIG 29911126501

 

Mieke Post

Specialist ouderengeneeskunde

Opleider huisarts in opleiding

Opleider verpleegkundig specialist in opleiding

Aandachtsgebieden:
Chronisch somatische zorg
Eerstelijn
Palliatieve zorg
Psychogeriatrie
WZD Functionaris

BIG 39915634401

Lotte van Steijn

Lotte van Steijn

Kaderarts revalidatie in opleiding

Aandachtsgebied:
Geriatrische revalidatie

BIG 99911871001

Lindsay Vertommen

Arts in opleiding tot Specialist ouderengeneeskunde

BIG 19919801001

 

Suzanne Vogelaar

 

Specialist ouderengeneeskunde

Aandachtsgebieden:
Chronisch somatische zorg
Eerstelijn
Gerontopsychiatrie
Psychogeriatrie
WZD Functionaris

BIG 19919123001

Renée de Vries

Specialist ouderengeneeskunde

Aandachtsgebieden:
Eerstelijn
Geriatrische Revalidatiezorg
Psychogeriatrie
WZD Functionaris

BIG 59919734601

 

Elly van Zanten

 

Specialist ouderengeneeskunde

Kaderarts psychogeriatrie

Medisch coördinator

Opleider huisarts in opleiding

Aandachtsgebieden:
Chronisch somatische zorg
Psychogeriatrie
RM beoordelingen
Wilsbekwaamheidsbeoordelingen
WZD Functionaris

BIG 99048602301

 

Wilt u in contact komen met de specialist ouderengeneeskunde?

Bel het Opella servicepunt: 0318 752 222