Naar homepage
Naar homepage
Oudere

Specialist ouderengeneeskunde

De specialisten ouderengeneeskunde van Opella hebben veel kennis van de complexe zorgvragen van (kwetsbare) ouderen, revalidanten of mensen met een chronische aandoening. Tijdens het verblijf bij een revalidatielocatie en in het verpleeghuis van Opella is de specialist ouderengeneeskunde hoofdbehandelaar en daarmee verantwoordelijk voor de multidisciplinaire medische zorg.

Specialist ouderengeneeskunde in de thuissituatie

Ook in de thuissituatie is de expertise van de specialist ouderengeneeskunde zeer waardevol bij de analyse van complexe problematiek, het diagnostisch proces in een complexe zorgsituatie en bij het opstellen van een zorgbehandelplan. Bijvoorbeeld bij dreigende crisis, terminale zorg, wilsonbekwaamheid, meedenken rondom Advance Care  Planning, onbegrepen klachten, diagnostiek dementie, gedrag- of benaderingsadviezen bij cognitieve stoornissen, stemmingsstoornissen, multimorbiditeit, wondzorg, polyfarmacie of meedenken over de juiste zorgvorm.

De specialist ouderengeneeskunde kijkt naast de lichamelijke en geestelijke gezondheidsproblemen naar de gevolgen van verminderde gezondheid op het functioneren en het sociaal welbevinden. Samen met de patiënt en mantelzorgers en in nauwe samenwerking met de huisarts en thuiszorg wordt vervolgens een behandelplan gemaakt. 

Als (huis)arts kunt u een beroep doen op de specialist ouderengeneeskunde van Opella via het Opella servicepunt, telefoon 0318 752222, servicepunt@opella.nl.

Dit zijn de specialisten ouderengeneeskunde van Opella en hun aandachtsgebieden

Karin Barmentlo

Arts in opleiding tot specialist ouderengeneeskunde

Ina Boute-van den Brink

Palliatieve zorg

Psychogeriatrie

Chronische somatische zorg

 

 

Willem van Gaasbeek

 

Geriatrische revalidatiezorg

Kaderarts opleiden: opleider co-assistenten, huisartsen in opleiding en specialist ouderengeneeskunde in opleiding

 

Marleen Koster

Arts in opleiding tot specialist ouderengeneeskunde

 

Marjan Lenderink

Medisch coördinator

Gerontopsychiatrie

Psychogeriatrie

Opleider specialisten ouderengeneeskunde in opleiding

 

 

 

Gertrude Peene

Verpleegkundig specialist:

Psychogeriatrie

Chronisch somatische zorg

 

 

Mieke Post

 Specialist ouderengeneeskunde

 

Suzanne Vogelaar

 

Psychogeriatrie

Gerontopsychiatrie

Eerstelijn

 

Renee de Vries

Arts in opleiding tot specialist ouderengeneeskunde

 

Jan van der Waaij

 

Kaderarts Geriatrische revalidatiezorg

Psychogeriatrie

Chronische somatische zorg

Opleider specialisten ouderengeneeskunde in opleiding

 

 

Marlies Westhuis

Arts in opleiding tot specialist ouderengeneeskunde

 

Elly van Zanten

 

Kaderarts psychogeriatrie

BOPZ-arts

Eerstelijn

Wilsbekwaamheidsbeoordelingen

Opleider huisartsen in opleiding 

 

Wilt u in contact komen met de specialist ouderengeneeskunde?

Bel het Opella servicepunt: 0318 752 222