Naar homepage
Naar homepage
Opella neemt maatregelen in verband met het coronavirus. De actuele informatie vindt u hier.
Oudere

Specialist ouderengeneeskunde

De specialisten ouderengeneeskunde van Opella hebben veel kennis van de complexe zorgvragen van (kwetsbare) ouderen, revalidanten of mensen met een chronische aandoening. Tijdens het verblijf bij een revalidatielocatie en in het verpleeghuis van Opella is de specialist ouderengeneeskunde hoofdbehandelaar en daarmee verantwoordelijk voor de multidisciplinaire medische zorg.

Specialist ouderengeneeskunde in de thuissituatie

Ook in de thuissituatie is de expertise van de specialist ouderengeneeskunde zeer waardevol bij de analyse van complexe problematiek, het diagnostisch proces in een complexe zorgsituatie en bij het opstellen van een zorgbehandelplan. Bijvoorbeeld bij dreigende crisis, terminale zorg, wilsonbekwaamheid, meedenken rondom Advance Care  Planning, onbegrepen klachten, diagnostiek dementie, gedrag- of benaderingsadviezen bij cognitieve stoornissen, stemmingsstoornissen, multimorbiditeit, wondzorg, polyfarmacie of meedenken over de juiste zorgvorm.

De specialist ouderengeneeskunde kijkt naast de lichamelijke en geestelijke gezondheidsproblemen naar de gevolgen van verminderde gezondheid op het functioneren en het sociaal welbevinden. Samen met de patiënt en mantelzorgers en in nauwe samenwerking met de huisarts en thuiszorg wordt vervolgens een behandelplan gemaakt. 

Als (huis)arts kunt u een beroep doen op de specialist ouderengeneeskunde van Opella via het Opella servicepunt, telefoon 0318 752222, servicepunt@opella.nl.

Dit zijn de specialisten ouderengeneeskunde van Opella en hun aandachtsgebieden

Karin Barmentlo

Specialist ouderengeneeskunde

BIG 29919181601

Ina Boute-van den Brink

Palliatieve zorg

Psychogeriatrie

Chronische somatische zorg

BIG 69047807301

 

Mariana Fodor

Specialist ouderengeneeskunde

 

Willem van Gaasbeek

 

Geriatrische revalidatiezorg

Kaderarts opleiden: opleider co-assistenten, huisartsen in opleiding en specialist ouderengeneeskunde in opleiding

BIG 7902102650

 

Josien van Houdt 

Verpleegkundig specialist i.o.

Marleen Koster

Specialist ouderengeneeskunde

BIG 49920585901

 

Mieke Post

Specialist ouderengeneeskunde

BIG 39915634401

 

Suzanne Vogelaar

 

Psychogeriatrie

Gerontopsychiatrie

Eerstelijn

BIG 19919123001

 

Simone Vogels

Arts in opleiding tot specialist ouderengeneeskunde

Renée de Vries

Specialist ouderengeneeskunde

BIG 59919734601

 

Elly van Zanten

 

Kaderarts psychogeriatrie

BOPZ-arts

Eerstelijn

Wilsbekwaamheidsbeoordelingen

Opleider huisartsen in opleiding 

BIG 99048602301

 

Wilt u in contact komen met de specialist ouderengeneeskunde?

Bel het Opella servicepunt: 0318 752 222