Ambulant Geriatrisch Team AGT Opella

Voor verwijzers: ambulant geriatrisch team

Binnen de ouderenzorg willen we ouderen zo lang mogelijk zelfstandig thuis laten wonen. Met een goede kwaliteit van leven. Landelijk en regionaal neemt het aantal kwetsbare ouderen toe. We staan voor de opgave een grote groep ouderen met een complexe zorgvraag te ondersteunen. Een opname in een verpleeghuis is niet altijd nodig. Het ambulant geriatrisch team (AGT) helpt om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen.

Het ambulant geriatrisch team (AGT) is een multidisciplinair expertiseteam dat de eerstelijnszorg ondersteunt. Het gaat om multi-problematiek.

Analyse, interventie en adviezen
Het team staat onder regie van een specialist ouderengeneeskunde, psycholoog en wijkverpleegkundige. Het team ondersteunt door analyse, interventie en adviezen.

Het doel is dat:

 • kwetsbare ouderen zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen;
 • kwetsbare ouderen kwaliteit van leven ervaren;
 • opname in een verpleeghuis wordt voorkomen of uitgesteld.

Waarvoor kunt u bij het AGT terecht?

U kunt als zorgverlener in de eerste lijn bij het AGT terecht voor zorg- en ziektediagnostiek bij kwetsbare ouderen.

Bijvoorbeeld bij de volgende problemen:

 • dementie
 • cognitieve problemen
 • valrisico
 • mensen die zorg mijden
 • complexe lichamelijke klachten
 • psychosociale problemen

Vanuit de diagnostiek stellen we een probleemanalyse op. Op basis daarvan krijgt u advies van de specialist ouderengeneeskunde, psycholoog of wijkverpleegkundige.

Bent u als eerstelijnsbehandelaar betrokken bij een VVT-organisatie? Dan stellen we een behandelplan op en kan de behandeling worden gestart.

Bent u een externe eerstelijnsbehandelaar? Dan kunnen we u vanuit het AGT adviseren en meedenken bij het opstellen van een behandelplan.

Waarvoor kunt u het ambulant geriatrisch team inschakelen?

 • Collegiale afstemming
 • Ondersteuning en begeleiding
 • Onderzoek en diagnose
 • Probleemanalyse, advies en multidisciplinair behandelplan

 

 

 

 

Voordeel AGT

De leden van het ambulant geriatrisch team komen uit verschillende disciplines. Zij komen als het nodig is bij de oudere thuis. Zo ontstaat een goed beeld hoe het thuis gaat en waar de knelpunten zitten. Door onveilige situaties snel te signaleren, kunnen we veel ellende voorkomen. De expertise die vroeger alleen in het verpleeghuis beschikbaar was, is er hiermee ook voor ouderen die thuis wonen. De belangrijkste vraag is: wat heeft de oudere nodig om prettig en veilig thuis te kunnen wonen? Hierbij betrekken we natuurlijk ook de mantelzorgers, thuiszorgorganisatie, casemanager en betrokkenen uit de eerstelijnszorg. Het gaat om zorg die past. We stemmen de zorg af op de behoeftes, het dagritme, de wensen en gewoontes van de oudere.

Hoe werkt het AGT?
Het AGT werkt nauw samen met de eerstelijnszorg. Met u dus. Als u uw patiënt of cliënt naar ons verwijst, volgt contact met de specialist ouderengeneeskunde. Die blijft uw vaste aanspreekpunt. Per brief of via de telefoon koppelen we de voortgang van onze zorg aan u terug. Als overleg nodig is, pakken we de telefoon. Vindt u het prettig via een MDO terugkoppeling te krijgen of casuïstiek te bespreken? Ook dat is mogelijk.
De specialist ouderengeneeskunde zorgt ervoor dat de expertise van de betrokken professionals goed op elkaar is afgestemd. We houden de lijnen kort. Ze kunnen we snel schakelen als de oudere achteruitgaat of als nieuwe problemen ontstaan.

Hoe schakelt u het AGT in?
U verwijst uw patiënt of cliënt via ZorgDomein. Zoek in de adressenlijst in ZorgDomein op de naam van Opella of van de collega-organisatie, die voor uw praktijk het AGT levert. U ziet dan de producten die Opella of de collega-organisatie levert. Verwijs dan naar het AGT.