Naar homepage
Naar homepage
Opella neemt maatregelen in verband met het coronavirus. De actuele informatie vindt u hier.
Klant van Opella

Klachten over onze zorg- en dienstverlening

Wij doen er alles aan om ons werk zo goed mogelijk op uw wensen af te stemmen. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Om welke reden dan ook. We vinden het belangrijk om dit van u te horen. Zodat we onze zorg en dienstverlening aan u kunnen blijven verbeteren.

Wat is een klacht?

Klachten kunnen over van alles gaan. Misschien is er iets misgegaan in het contact met één van onze medewerkers en vrijwilligers. Maar het kan ook te maken hebben met de kwaliteit van onze zorg of diensten.

Wie kan klagen?

Al onze klanten hebben het wettelijk recht om een klacht in te dienen. Als u hiertoe niet zelf in staat bent, mag een vertegenwoordiger dit voor u doen. Ook uw naasten mogen klagen. Bijvoorbeeld omdat ze zich onprettig behandeld voelen.

Waar kan ik terecht?

De klachtenregeling van Opella biedt u meerdere mogelijkheden om uw klacht kenbaar te maken. Het staat u vrij om de mogelijkheid te kiezen die het beste bij u of uw situatie past. De klachtenfunctionaris kan u hierover adviseren.

U wilt een oplossing of een signaal afgeven (informele klacht)
Het is zinvol om uw klacht eerst te bespreken met de medewerker om wie het draait. Komt u er samen niet uit of wilt u uw klacht niet op deze manier bespreken? Dan kunt u contact opnemen met de leidinggevende. Ook kunt u de hulp inschakelen van de onafhankelijke klachtenfunctionaris.

U wilt een oordeel (formele klacht)
Wilt u dat Opella een oordeel geeft over de klacht? Dan kunt u een schriftelijke klacht indienen bij de raad van bestuur. De raad van bestuur zal uw klacht (laten) onderzoeken. De raad blijft betrokken bij het verloop van de behandeling van uw klacht.
Wilt u dat een onafhankelijke instantie een uitspraak doet over uw klacht? In dat geval kunt u een schriftelijke klacht indienen bij de externe klachtencommissie waar Opella bij is aangesloten.

Lukt het u niet om met Opella tot een bevredigende oplossing te komen? Ook niet na het doorlopen van de mogelijkheden die de klachtenregeling biedt? Dan is er sprake van een geschil. U heeft dan de mogelijkheid om het geschil voor te leggen aan de Geschilleninstantie van Stichting Zorggeschil. Deze stichting is door de minister erkend. U betaalt bij het melden van een klacht bij de Geschilleninstantie eenmalig € 50,- klachtengeld. Daarnaast is het mogelijk dat u als klager veroordeeld wordt tot een bijdrage van maximaal € 500,- in de behandelingskosten. 

Bekijk hier uw mogelijkheden om een klacht in te dienen.

Cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang

Mensen die te maken krijgen met onvrijwillige zorg kunnen een beroep doen op een onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersoon. Deze cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang biedt ondersteuning en kan ook een rol spelen bij onvrede of klachten rond de zorg, opname of verblijf. De onafhankelijk cliëntenvertrouwenspersoon van Opella is Sabrina Scalzotto van het Adviespunt Zorgbelang. U kunt haar bereiken via mail: sabrinascalzotto@zorgbelangcvp.nl of telefonisch op 06 3045 6893.

Meer weten?

In onze klachtenregeling leest u hoe u een klacht kunt doorgeven en hoe de afhandeling hiervan is geregeld. Lees ook eens de folder 'U heeft een klacht'. U kunt zowel de regeling als de folder ook opvragen bij het Opella servicepunt via telefoon (0318 752222) of e-mail (servicepunt@opella.nl).

Contactgegevens

Klachtenfunctionaris

Postadres: Opella, t.a.v. klachtenfunctionaris,
Antwoordnummer 108, 6710 VB Ede
Telefoon: 06 83521565
E-mail: klachtenfunctionaris@opella.nl   

 

Opella servicepunt

Postadres:                                   Postbus 677, 6710 BR Ede
Telefoon: 0318 752222
E-mail: servicepunt@opella.nl

 

raad van bestuur

Postadres:                             

Postbus 677, 6710 BR Ede

Telefoon: 0318 752222
E-mail: secretariaatopella@opella.nl

 

Externe klachtencommissie

Postadres: Externe Klachtencommissie Regio Arnhem,
Antwoordnummer 7502, 6994 ZX  De Steeg
Telefoon: 06 1628 1765
E-mail: klachtencommissieregioarnhem@gmail.com 

 

Geschilleninstantie

Postadres:                              Stichting Zorggeschil
Postbus 1021, 7940 KA Meppel
Telefoon: 06 51222505
E-mail: info@zorggeschil.nl
website: www.zorggeschil.nl

 

 

U kunt ook via dit formulier uw klacht direct indienen:


Wilt u meer weten over onze diensten?

Bel ons Servicepunt: 0318 752 222