Naar homepage
Naar homepage
Opella neemt maatregelen in verband met het coronavirus. De actuele informatie vindt u hier.

Bestuur en organisatie

Opella heeft een Raad van Bestuur en een Raad van Toezicht. Lees hier wat de leden drijft als bestuurder of als toezichthouder van Opella.

André Kok, bestuurder

"De ouderenzorg was voor mij ‘liefde op het eerste gezicht’, na jarenlang in andere sectoren dan de zorg te hebben gewerkt. Dat heeft met drie onderwerpen te maken die me na aan het hart liggen. Ten eerste kom je heel dicht bij mensen. Welzijn en een goede gezondheid is een wens van alle mensen. Bij klanten kom je een kwetsbaarheid tegen die me elke keer weer raakt als zij me een inkijk geven in hun leven. Dat kan zijn in een gesprekje, soms in een lied wat iemand zingt en weer een andere keer één enkele glimlach of een traan.
Daarnaast is het werken in de zorg mooi door alle mensen die er werken. Ik ken geen sector waar mensen met zoveel passie werken. Ik ben dan ook trots op alle collega’s met wie ik mag samenwerken.
Tenslotte is de zorgsector enorm in beweging. Het is een zeer dynamische omgeving waarin veel verandert en waar verbeteringen en innovaties hoog nodig zijn. De zorgstandaard in Nederland is erg hoog. Dat moet zo blijven, maar we moeten de zorg wel anders organiseren. Dat vraagt niet alleen iets van zorgorganisaties, maar ook van de samenleving. Daarbij geloof ik dat samenwerken essentieel is om dit voor elkaar te krijgen. Mijn persoonlijke motto is: ‘Ieder mens is door God de Vader uniek geschapen, gewild en zeer geliefd’. Zo wil ik naar ieder mens kijken en vanuit die inspiratie bieden we bij Opella zorg en hulp aan alle mensen die dat nodig hebben."  

 

Opella heeft ook een Raad van Toezicht

Kees Slingerland, voorzitter Raad van Toezicht
“Het is voor mij belangrijk om maatschappelijk actief te zijn. Wat ik leer, stel ik graag breed beschikbaar. Bijvoorbeeld als voorzitter van de Raad van Toezicht van Opella. De klant is bij Opella voortdurend het startpunt van het denken en niet het systeem of de zorg. Dat spreekt mij aan en is ook hard nodig. Van dichtbij maak ik dat mee met mijn moeder, die onlangs de lastige stap heeft gemaakt van zelfstandig naar beschermd wonen.  Een ingewikkelde transitie, waarbij het essentieel is dat je vanuit de persoon kijkt wat de beste keus is en wat iemands mogelijkheden zijn. Ik vind het aantrekkelijk dat Opella wil vernieuwen, zodat de klant beter uit is.”

Kees is in het dagelijks leven directeur bij Automotive Center of Expertise, kenniscentrum in samenwerking tussen hbo en bedrijfsleven.
Aandachtsgebieden binnen Raad van Toezicht: strategie en bedrijfsvoering.

 

Karlijn Hillen, lid Raad van Toezicht 
“Opella is een innovatieve organisatie, waar ik graag van leer én een bijdrage aan lever. Ik ben positief kritisch, wil graag weten welke vraag er achter de vraag ligt. Dat doorvragen is zeker mogelijk bij Opella. We voeren open gesprekken. Binnen de Raad van Toezicht, met de bestuurders en met de medewerkers. Er is ruimte voor dialoog. Het zijn stevige jaren binnen de zorg. En Opella heeft ook stevige jaren gehad. Er zijn veel klanten die zorg nodig hebben en tegelijkertijd is er een tekort aan professionals. Je wilt thuis geven aan klanten én aan medewerkers. Wat ik belangrijk vindt is hoe medewerkers daadwerkelijk in gesprek gaan met de klant en met familie. Zodat ieder persoon de zorg en ondersteuning krijgt die bij hem past. En hoe we dat bij Opella doen in het kader van thuisgeven.”

Karlijn is in het dagelijks leven interim directeur-bestuurder bij Caleidoz Welzijn.
Aandachtsgebieden binnen Raad van Toezicht: innovatie, marketing en financiën (lid auditcommissie).

 

Arnold Huijgen, lid Raad van Toezicht
“Ik vind Opella een no-nonsense organisatie die er écht wil zijn voor de cliënt. Dat begint bij het zien van de ander en het maken van verbinding van mens tot mens. Opella is een tikkeltje eigenwijs en maakt zelfbewust keuzes. We zoeken naar een gezond evenwicht tussen afstand en nabijheid. Niet alleen kijken naar de formele stukken en harde cijfers, maar weten hoe het echt gaat in de praktijk. Ik wil een bijdrage leveren aan het gesprek wat Opella als christelijke organisatie is en wil zijn. Daarvoor ontmoet ik de medewerkers van Opella, kom ik regelmatig op Opellalocaties en hoor ik wat er speelt. Mijn ervaring is dat er daarbij geen vals reclamebeeld wordt geschetst, maar dat we goede gesprekken voeren over dilemma’s en uitdagingen.”

Arnold is in het dagelijks leven hoogleraar aan de Theologische Universiteit Apeldoorn.
Aandachtsgebied binnen Raad van Toezicht: identiteit.

 

Jan Willem te Ronde, lid Raad van Toezicht
“Opgegroeid in een Bennekoms gezin ben ik vanaf mijn jeugd bekend met de zorgsector in het algemeen en Opella in het bijzonder. Het innovatieve karakter van Opella blijkt uit een proactieve houding: de organisatie wacht niet af wat haar overkomt, maar oefent invloed uit en vaart haar eigen koers. Met mijn kennis en expertise binnen de financiële sector van de zorg kan ik een relevante toegevoegde waarde bieden aan Opella. Daarbij kijk ik breder dan de financiële kant. Als ik denk aan goede zorg komt bij mij de opmerking naar boven van een verpleegkundige die een kennis van mij verzorgde. Zij typeerde goede zorg als 'het ontdekken van de vraag achter de vraag'. Naast het verlenen van professionele zorg is ruimte voor persoonlijke aandacht daarbij onmisbaar. Ik sluit mij daar geheel bij aan."

 

Jan Willem is in het dagelijks leven manager control a.i. bij Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk.
Aandachtsgebieden binnen de Raad van Toezicht: financiën en control (lid auditcommissie).

 

Mark Scholten, lid Raad van Toezicht
“Ik ben als innovator jarenlang werkzaam geweest in het bedrijfsleven en wil die kennis graag inzetten voor organisaties met een maatschappelijke doelstelling. Vanuit huis kreeg ik passie mee voor vernieuwing én voor mensen die zorg nodig hebben. Sinds vijf jaar geef ik dat handen en voeten bij de GGZ-organisatie waar ik werk en nu ook bij Opella als toezichthouder. Ik heb een klik met Opella. Ik zie mensen met hart voor klanten, gebaseerd op een christelijke grondslag. Dat vind ik interessant.
Innovatie is binnen de zorg minder vanzelfsprekend dan in het bedrijfsleven. Terwijl innovatie, zoals technologie, het leven van mensen kan veraangenamen, zonder dat menselijke waarden en warmte verdwijnen. Ik vind overigens de kwaliteit van de Nederlandse gezondheidszorg heel goed, al doet berichtgeving in de media soms anders vermoeden. Persoonlijk zie ik dat terug in de zorg voor mijn broer, die het syndroom van Asperger heeft en in een zorginstelling woont met mensen met dezelfde kenmerken. Je voelt de liefde die er daar voor hem is.”

 
Mark is in het dagelijks leven programma manager innovatie door eHealth bij ActiVite.
Aandachtsgebied binnen de Raad van Toezicht: innovatie.  

Organogram

Secretariaat Raad van Toezicht en Raad van Bestuur

Postbus 677, 6710 BR Ede
E-mail: secretariaatopella@opella.nl