Naar homepage
Naar homepage
Opella neemt maatregelen in verband met het coronavirus. De actuele informatie vindt u hier.

Specialist ouderengeneeskunde bij u thuis

De specialisten ouderengeneeskunde van Opella zijn deskundige artsen met veel kennis van de complexe zorgvragen van (kwetsbare) ouderen, revalidanten of mensen met een chronische aandoening. Woont u zelfstandig, dan kan uw huisarts de deskundigheid van de specialist oudergeneeskunde inschakelen.

De specialist ouderengeneeskunde kan voor u van grote waarde zijn, bijvoorbeeld bij meerdere chronische aandoeningen, een dreigende crisissituatie, bij zorg in de laatste levensfase, bij diagnose en behandeling op gebied van dementie, bij gelijktijdig gebruik van verschillende geneesmiddelen of medische beslissingen bij wilsonbekwaamheid. 

De specialist ouderengeneeskunde kijkt niet alleen naar uw medische gezondheidsvragen, maar vooral ook naar de gevolgen van uw gezondheid op uw functioneren en op hoe u zich voelt. Samen met u en uw naasten en in nauwe afstemming met uw huisarts stelt de specialist ouderengeneeskunde een behandelplan op. 

Uw huisarts kan een beroep doen op de specialist ouderengeneeskunde van Opella via het Opella servicepunt, telefoon 0318 752222, servicepunt@opella.nl.