Naar homepage
Naar homepage
Verpleeghuis Torckdeal

Verpleeghuis Torckdael in Wageningen

Als u vanwege dementie niet meer zelfstandig thuis kunt wonen, biedt Torckdael kleinschalig wonen met een huiselijke sfeer en 24-uurszorg. Met een kleine groep voert u een zo normaal mogelijk huishouden. U krijgt begeleiding van een klein en vast team deskundige medewerkers.

Wonen zoals thuis

Ook als u intensieve zorg nodig heeft, wilt u uw leven leiden zoals u dat prettig vindt. Bij Torckdael kan dat. Met de juiste zorg en ondersteuning en een betekenisvolle invulling van uw dag. U heeft uw eigen kamer en houdt de regie over uw eigen leven.

Naast het wonen krijgt u in Torckdael zorg en begeleiding. De behandeling en activiteiten laten we aansluiten bij uw behoeften en gewoonten. U kunt bijvoorbeeld samen zingen en bewegen, samen kleine huishoudelijke taken doen en samen de maaltijd voorbereiden en nuttigen.

Adresgegevens

Van Sallandthof
6701 JG Wageningen

Klantbeoordeling

  • In het centrum van Wageningen
  • Prachtig gelegen aan een park
  • Gezellige huiskamers

Kleinschalig wonen

In Torckdael heeft u een eigen kamer en deelt u een huiskamer met vijf tot zes anderen. In de kleinschalige woningen is 24 uur per dag zorg aanwezig.

Vakkundige zorg

Wij zijn gespecialiseerd in de zorg voor en begeleiding van ouderen en chronisch zieken. De eerstverantwoordelijk woonbegeleider is het vaste aanspreekpunt voor u en uw familie of naasten. Onze specialist ouderengeneeskunde is uw arts en eindverantwoordelijk voor uw medische zorg. Samen met u en uw naasten stelt de specialist ouderengeneeskunde de doelen vast van uw medische zorg en of daarbij de inzet nodig is van behandelaars. Bijvoorbeeld onze fysiotherapeut, oefentherapeut, ergotherapeut, logopedist, muziektherapeut, diëtist, creatief therapeut, specialistisch verpleegkundige en/of psycholoog of maatschappelijk werker.

Persoonlijk ondersteuningsplan

In uw persoonlijk ondersteuningsplan beschrijven we de afspraken die we met u maken over de zorg en ondersteuning die u van ons krijgt. We evalueren dit plan regelmatig met u. Uitgangspunt is dat u zo veilig en prettig mogelijk woont en een betekenisvolle dag heeft.


> Woonadvies van onze klantadviseur

 

bewoner in appartement

Familieparticipatie

Wij vragen uw familie om bij u betrokken te blijven zoals ze dat deden voordat u bij Opella kwam wonen. Kwamen uw naasten bijvoorbeeld wekelijks uw kapsel verzorgen? Zorgden zij op zaterdag voor de maaltijd? Deze gewoontes kunnen voortgezet worden. Voor u zijn deze vaste activiteiten en bekende gezichten vaak prettig. Het geeft houvast en houdt sociale contacten in stand, die wij als professionals niet kunnen en willen vervangen.

Wij beschouwen onze woonlocatie als de woning van de bewoner. Dit betekent dat familie vrij is om in de eigen kamer en de gemeenschappelijke ruimtes te doen wat nodig is. Zoals ze dat ook zouden doen bij iemand die zelfstandig thuis woont. Denk bijvoorbeeld aan koffie zetten, de vaatwasser uitruimen of een spelletje doen.

Meer informatie over familieparticipatie, de Thuisraad en Cliëntenraad van Opella leest u in de folder ‘Prettig leven doen we samen’.

Contact maken

Contact maken en onderhouden is een belangrijk onderdeel van uw begeleiding. Intensief contact met familie en uw sociale netwerk is daarbij ook erg belangrijk. Hierbij maken wij gebruik van bijvoorbeeld de iPad en mobiele telefoons.

"Ze zijn heel vriendelijk tegen mijn moeder en ze zijn niet betuttelend tegen haar. Mijn moeder heeft hier ook een hele grote kamer waar ze het prettig vindt om in te verblijven."
Reactie van een naaste op Zorgkaart Nederland 

Activiteiten

Geregeld zijn er activiteiten in Torckdael. U kiest de activiteiten die aansluiten bij uw interesses en behoeften. U kunt onder begeleiding deelnemen aan activiteiten als gezamenlijk koffie drinken en een wandeling maken. Maar u kunt ook samen de maaltijd bereiden, een spel doen of een praatje maken. Er zijn thema-activiteiten en u kunt bewegen voor ouderen en zingen.

Dagelijkse zorg

Wij ondersteunen u bij activiteiten die u niet meer helemaal zelfstandig kunt uitvoeren. Denk aan opstaan, douchen, aankleden, eten en drinken. Opella mijdt het gebruik van vrijheid beperkende maatregelen zoveel mogelijk. Wel zorgen wij voor een veilige en beschutte woonomgeving.

Bekijk deze locatie

360º

Faciliteiten

U kunt gebruikmaken van de volgende faciliteiten:

  • Maaltijden Als bewoner van Torckdael kleinschalig wonen gebruikt u drie keer per dag een maaltijd. U eet gezamenlijk met uw groep. Tussen de maaltijden door is er koffie en thee.
  • Kapper en pedicure U kunt op afspraak gebruikmaken van de kapster en de pedicure. 
  • Pastoraat en kerktelefoon In Torckdael kunt u contact blijven houden met uw eigen kerkelijke gemeente of parochie. Met uw kerk kunt u afspraken maken over de kerktelefoon.
  • Televisie en internet In de gezamenlijke woonkamer is een tv. In uw slaapkamer is er een tv-aansluiting waarmee u zelf een abonnement kunt afsluiten. In de ontmoetingsruimte is wifi aanwezig. 
Kosten

Als u bij Opella komt wonen, dan maken wij met u heldere afspraken. In een offerte geven wij u een overzicht van de diensten die wij u kunnen bieden en de kosten hiervan. Vaak worden de kosten (grotendeels) vergoed vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Opella kan u helpen bij het aanvragen van de Indicatie of het CIZ adviseren welke indicatie nodig is.

Welke kosten moet ik zelf betalen?

Afhankelijk van uw wensen kan het zijn dat u bepaalde kosten zelf betaalt. Bijvoorbeeld voor deelname aan bepaalde activiteiten, de kapper of voor specifieke wensen voor zorg. U krijgt van ons een duidelijke offerte van de zorg en ondersteuning die wij u kunnen bieden. Hierin staan ook de kosten die aan de zorg verbonden zijn.
De kosten voor persoonlijke artikelen als douchegel, shampoo, deodorant betaalt u zelf. 

Betaal ik een eigen bijdrage?

Uw verblijf wordt betaald vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). U betaalt een eigen bijdrage. De hoogte hiervan is wettelijk vastgesteld en afhankelijk van uw leeftijd, woonsituatie, inkomen en burgerlijke staat. Uw eigen bijdrage betaalt u via de factuur die het Centraal Administratie Kantoor (CAK) u toestuurt. De hoogte van deze bijdrage kunt u berekenen op de website van het CAK. Ontvangt u meerdere zorgvormen van ons? Dan telt het CAK deze bij elkaar op voor de berekening van uw eigen bijdrage.

Praktisch

Indicatie

Voor wonen met dementie op Torckdael is een indicatie nodig. U kunt daarvoor contact opnemen met het Opella servicepunt. Wij kunnen u helpen bij het aanvragen van de Indicatie of het CIZ adviseren welke indicatie nodig is.

Wachttijd

Op dit moment is de wachttijd voor kleinschalig wonen met dementie in Torckdael langer dan zes maanden.

Personeelssamenstelling
In Torckdael werken (peildatum 1 juni 2017) 75 medewerkers en 36 vrijwilligers. De medewerkers zijn verpleegkundigen, eerstverantwoordelijk woonbegeleiders, verzorgenden, activiteitenbegeleiders, helpenden en huishoudelijk medewerkers. Er is een vast team van behandelaars verbonden aan Torckdael.

Partneropname en logeren bij Opella

Opella neemt de klant als uitgangspunt. Dit betekent onder andere dat de wensen van de klant (zoveel mogelijk) worden ingewilligd. Klantvolgend werken noemen we dit bij Opella. Het is mogelijk dat de partner meeverhuist naar een van de locaties van Opella als de klant dit wenst. De klantadviseur stemt met de klant/partner af wat de wensen zijn.
Ook is het mogelijk voor naasten om te blijven logeren.

BOPZ-erkenning

BOPZ is een wet die rechten van mensen beschermt die onvrijwillig verblijven in een ziekenhuis of verpleeghuis/woongroep. Opella vindt het belangrijk dat de klant de regie over zijn of haar leven houdt. Vanuit dit uitgangspunt willen we zo min mogelijk vrijheid beperkend zijn. Het gebruik van vrijheids-beperkende maatregelen in het kader van de BOPZ mijden we zoveel mogelijk.

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Alle mensen die recht hebben op langdurige zorg (met een Wlz‐indicatie) kunnen hulp krijgen van een onafhankelijke cliëntondersteuner. Hij of zij ondersteunt u of uw naaste met alle vragen rondom het regelen en de uitvoering van langdurige zorg. De cliëntondersteuner kan u informeren, adviseren en ondersteunen bij het invullen van uw zorgvraag. Heeft u hier behoefte aan, dan kan het Servicepunt van Opella u verder helpen.
Meer informatie over cliëntondersteuning leest u in deze factsheet.

Meer informatie

Zie ook het overzicht met veelgestelde vragen op de pagina 'Praktische vragen over Wonen bij Opella'

Wilt u meer weten over onze diensten?

Bel ons Servicepunt: 0318 752 222