Verpleeghuis Wageningen

Verpleeghuis Wageningen: wonen zoals thuis

Als u vanwege dementie niet meer zelfstandig thuis kunt wonen, biedt Torckdael verpleeghuis Wageningen kleinschalig wonen met een huiselijke sfeer en 24-uurszorg. Met een kleine groep voert u een zo normaal mogelijk huishouden. U krijgt begeleiding van een klein en vast team deskundige medewerkers.

Wonen zoals thuis bij verpleeghuis Wageningen

Ook als u intensieve zorg nodig heeft, wilt u uw leven leiden zoals u dat prettig vindt. Bij verpleeghuis Wageningen Torckdael kan dat. Met de juiste zorg en ondersteuning en een betekenisvolle invulling van uw dag. U heeft uw eigen kamer en houdt de regie over uw eigen leven.

Naast het wonen krijgt u in Torckdael zorg en begeleiding. De behandeling en activiteiten laten we aansluiten bij uw behoeften en gewoonten. U kunt bijvoorbeeld samen zingen en bewegen, samen kleine huishoudelijke taken doen en samen de maaltijd voorbereiden en nuttigen.

Adresgegevens en parkeren

Van Sallandthof
6701 JG Wageningen

Routebeschrijving

Via Google maps kunt u een routebeschrijving maken vanaf uw vertrekpunt naar locatie Torckdael.  

Parkeren

Er zijn in de nabije omgeving twee parkeergarages met een beperkt aantal parkeerplaatsen: parkeergarage Rustenburg en parkeergarage Torckdael. In deze garages kunt u betaald parkeren. Ook is er in de garages een oplaadmogelijkheid voor elektrische autos (NewMotion).

Parkeergarage Rustenburg bevindt zich onder locatie Torckdael. In de garage zijn deuren die rechtstreeks toegang geven tot het gebouw. Deze deuren zijn alleen toegankelijk met een sleutel. Heeft u geen sleutel, dan loopt u de garage uit en kunt u buitenlangs naar de entrees van het gebouw (zie hieronder).  

Openbaar vervoer

Reist u met het openbaar vervoer, dan neemt u de bus naar busstation Wageningen en loopt u vanaf daar in ongeveer 10 minuten naar locatie Torckdael. Kijk voor het plannen van uw reis op: https://9292.nl/

Entree gebouw Torckdael

De Van Sallandthof is een autovrije straat. Aan het begin van de straat staat een routezuil waarop u ook ‘Opella’ ziet staan. U loopt deze straat in. Woningen 2 t/m 8 vindt u meteen aan het begin van de straat aan uw linker hand. Voor woning 42 t/m 48 loopt u de straat helemaal uit tot u op een soort pleintje komt. Dan gaat u naar links. De ingang van woning 42-48 bevindt zich in de hoek van het gebouw. Ook het Grand Café De Vrienden bereikt u via deze ingang.

 

Klantbeoordeling

8,6
  • In het centrum van Wageningen
  • Prachtig gelegen aan een park
  • Gezellige huiskamers

Kleinschalig wonen

In Torckdael heeft u een eigen kamer en deelt u een huiskamer met vijf tot zes anderen. In de kleinschalige woningen is 24 uur per dag zorg aanwezig.

Vakkundige zorg

Wij zijn gespecialiseerd in de zorg voor en begeleiding van ouderen en chronisch zieken. De eerstverantwoordelijk woonbegeleider is het vaste aanspreekpunt voor u en uw familie of naasten. Onze specialist ouderengeneeskunde is uw arts en eindverantwoordelijk voor uw medische zorg. Samen met u en uw naasten stelt de specialist ouderengeneeskunde de doelen vast van uw medische zorg en of daarbij de inzet nodig is van behandelaars. Bijvoorbeeld onze fysiotherapeut, oefentherapeut, ergotherapeut, logopedist, muziektherapeut, diëtist, creatief therapeut, specialistisch verpleegkundige en/of psycholoog of maatschappelijk werker.

Persoonlijk ondersteuningsplan

In uw persoonlijk ondersteuningsplan beschrijven we de afspraken die we met u maken over de zorg en ondersteuning die u van ons krijgt. We evalueren dit plan regelmatig met u. Uitgangspunt is dat u zo veilig en prettig mogelijk woont en een betekenisvolle dag heeft.

Bekijk hier de digitale rondleiding

360º

> Woonadvies van onze klantadviseur

Familieparticipatie

Wij vragen uw familie om bij u betrokken te blijven zoals ze dat deden voordat u bij Opella kwam wonen. Kwamen uw naasten bijvoorbeeld wekelijks uw kapsel verzorgen? Zorgden zij op zaterdag voor de maaltijd? Deze gewoontes kunnen voortgezet worden. Voor u zijn deze vaste activiteiten en bekende gezichten vaak prettig. Het geeft houvast en houdt sociale contacten in stand, die wij als professionals niet kunnen en willen vervangen.

Wij beschouwen onze woonlocatie als de woning van de bewoner. Dit betekent dat familie vrij is om in de eigen kamer en de gemeenschappelijke ruimtes te doen wat nodig is. Zoals ze dat ook zouden doen bij iemand die zelfstandig thuis woont. Denk bijvoorbeeld aan koffie zetten, de vaatwasser uitruimen of een spelletje doen.

Meer informatie over familieparticipatie, de Thuisraad en Cliëntenraad van Opella leest u in de folder ‘Prettig leven doen we samen’.

Contact maken

Contact maken en onderhouden is een belangrijk onderdeel van uw begeleiding. Intensief contact met familie en uw sociale netwerk is daarbij ook erg belangrijk. Hierbij maken wij gebruik van bijvoorbeeld de iPad en mobiele telefoons.

Verpleeghuis Wageningen

"Ik zie dat mijn vader hier gelukkig is. Mijn moeder en ik zijn over de zorg dan ook erg tevreden. Ze proberen hem te activeren, maar als hij iets niet wil, respecteren ze dat ook. Dat vind ik heel fijn. Hij voelt zich hier thuis en dat is prettig om te zien. Mijn vader kan hier weer zichzelf zijn."
Reactie van een naaste op Zorgkaart Nederland 

Activiteiten

Geregeld zijn er activiteiten in Torckdael. U kiest de activiteiten die aansluiten bij uw interesses en behoeften. U kunt onder begeleiding deelnemen aan activiteiten als gezamenlijk koffie drinken en een wandeling maken. Maar u kunt ook samen de maaltijd bereiden, een spel doen of een praatje maken. Er worden ook christelijke activiteiten georganiseerd, zoals een midweekviering en een katholieke viering. Er zijn thema-activiteiten en u kunt bewegen voor ouderen en zingen.

Dagelijkse zorg

Wij ondersteunen u bij activiteiten die u niet meer helemaal zelfstandig kunt uitvoeren. Denk aan opstaan, douchen, aankleden, eten en drinken. Opella mijdt het gebruik van vrijheid beperkende maatregelen zoveel mogelijk. Wel zorgen wij voor een veilige en beschutte woonomgeving.

Verpleeghuis Wageningen
Faciliteiten

U kunt gebruikmaken van de volgende faciliteiten:

  • Maaltijden Als bewoner van Torckdael kleinschalig wonen gebruikt u drie keer per dag een maaltijd. U eet gezamenlijk met uw groep. Tussen de maaltijden door is er koffie en thee.
  • Kapper en pedicure U kunt op afspraak gebruikmaken van de kapster en de pedicure. 
  • Pastoraat en kerktelefoon In Torckdael kunt u contact blijven houden met uw eigen kerkelijke gemeente of parochie. Met uw kerk kunt u afspraken maken over de kerktelefoon. Als pastoraat uit de eigen gemeente niet mogelijk of wenselijk is, wordt er vanuit Opella pastoraat aangeboden door pastoraal medewerkers of bezoekvrijwilligers. 
  • Televisie en internet In de gezamenlijke woonkamer is een tv. In uw slaapkamer is er een tv-aansluiting waarmee u zelf een abonnement kunt afsluiten. In de ontmoetingsruimte is wifi aanwezig. 
Kosten

Als u bij Opella komt wonen, dan maken wij met u heldere afspraken. In een offerte geven wij u een overzicht van de diensten die wij u kunnen bieden en de kosten hiervan. Vaak worden de kosten (grotendeels) vergoed vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Opella kan u helpen bij het aanvragen van de Indicatie of het CIZ adviseren welke indicatie nodig is.

Welke kosten moet ik zelf betalen?

Afhankelijk van uw wensen kan het zijn dat u bepaalde kosten zelf betaalt. Bijvoorbeeld voor deelname aan bepaalde activiteiten, de kapper of voor specifieke wensen voor zorg. U krijgt van ons een duidelijke offerte van de zorg en ondersteuning die wij u kunnen bieden. Hierin staan ook de kosten die aan de zorg verbonden zijn. Meer informatie over de zorg en ondersteuning die hoort bij uw indicatie vindt u op de website van Zorginstituut Nederland.
De kosten voor persoonlijke artikelen als douchegel, shampoo, deodorant betaalt u zelf. 

Betaal ik een eigen bijdrage?

Uw verblijf wordt betaald vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). U betaalt een eigen bijdrage. De hoogte hiervan is wettelijk vastgesteld en afhankelijk van uw leeftijd, woonsituatie, inkomen en burgerlijke staat. Uw eigen bijdrage betaalt u via de factuur die het Centraal Administratie Kantoor (CAK) u toestuurt. De hoogte van deze bijdrage kunt u berekenen op de website van het CAK: https://www.hetcak.nl/zelf-regelen/eigen-bijdrage-rekenhulp. Ontvangt u meerdere zorgvormen van ons? Dan telt het CAK deze bij elkaar op voor de berekening van uw eigen bijdrage.

Praktisch

Indicatie

Voor wonen met dementie op Torckdael is een indicatie nodig. U kunt daarvoor contact opnemen met het Opella servicepunt. Wij kunnen u helpen bij het aanvragen van de Indicatie of het CIZ adviseren welke indicatie nodig is.

Wachttijd

Op dit moment is de wachttijd voor kleinschalig wonen met dementie in Torckdael een tot zes maanden. Heeft u vragen over de wachttijd? Neemt u dan contact op met onze klantadviseur via het Opella servicepunt, telefoon 0318 752222. 

Personeelssamenstelling
In Torckdael werken 75 medewerkers en 36 vrijwilligers. De medewerkers zijn verpleegkundigen, eerstverantwoordelijk woonbegeleiders, verzorgenden, activiteitenbegeleiders, helpenden en huishoudelijk medewerkers. Er is een vast team van behandelaars verbonden aan Torckdael.

Partneropname en logeren bij Opella

Opella neemt de klant als uitgangspunt. Dit betekent onder andere dat de wensen van de klant (zoveel mogelijk) worden ingewilligd. Klantvolgend werken noemen we dit bij Opella. Het is mogelijk dat de partner meeverhuist naar een van de locaties van Opella als de klant dit wenst. De klantadviseur stemt met de klant/partner af wat de wensen zijn.
Ook is het mogelijk voor naasten om te blijven logeren.

Wet Zorg en Dwang
De WZD (Wet Zorg en Dwang) is een wet die de rechten beschermt van mensen met een psychogeriatrische stoornis (bijvoorbeeld dementie) of een verstandelijke beperking. De WZD gaat over onvrijwillige zorg. Dit is zorg waarmee de klant of diens vertegenwoordiger niet instemt en zorg waarmee de vertegenwoordiger heeft ingestemd maar waartegen de klant zich verzet. De WZD heeft als uitgangspunt dat de klant alleen vrijwillige zorg krijgt. Onvrijwillige zorg kan alleen als uiterste middel worden overwogen als het noodzakelijk is om ‘ernstig nadeel’ te voorkomen voor de klant of diens omgeving. Onvrijwillige zorg komt alleen aan de orde als minder ingrijpende middelen onvoldoende uitkomst bieden. Als er geen andere alternatieven zijn dan onvrijwillige zorg, wordt deze op een zorgvuldige manier, volgens een uitvoerig stappenplan waarbij o.a. de klant en diens vertegenwoordiger worden betrokken, uitgevoerd en frequent geëvalueerd.

Opella wil zo min mogelijk onvrijwillige zorg toepassen. In het multidisciplinaire overleg wordt samen met de klant en diens vertegenwoordiger in eerste instantie altijd gezocht naar vrijwillige zorg die het mogelijke ‘ernstig nadeel’ kan voorkomen. 

Mensen die te maken krijgen met onvrijwillige zorg kunnen een beroep doen op de onafhankelijk cliëntvertrouwenspersoon (CVP). Dat is Sabrina Scalzotto van het Adviespunt Zorgbelang. U kunt haar bereiken via mail: sabrinascalzotto@zorgbelangcvp.nl of telefonisch op 06 3045 6893. De cliëntvertrouwenspersoon staat de klant en/of diens vertegenwoordiger bij. Opella is daarnaast aangesloten bij een externe klachtencommissie Wzd. Deze onafhankelijke externe klachtencommissie Wzd behandelt uitsluitend klachten over onvrijwillige zorg op basis van de Wzd en is te bereiken via het mailadres ambtelijksecretaris-skww@quasir.nl.

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Alle mensen die recht hebben op langdurige zorg (met een Wlz‐indicatie) kunnen hulp krijgen van een onafhankelijke cliëntondersteuner. Hij of zij ondersteunt u of uw naaste met alle vragen rondom het regelen en de uitvoering van langdurige zorg. De cliëntondersteuner kan u informeren, adviseren en ondersteunen bij het invullen van uw zorgvraag. Het zorgkantoor geeft hier informatie over op haar website. Heeft u hier behoefte aan, dan kan het Servicepunt van Opella u verder helpen.
Meer informatie over cliëntondersteuning leest u in deze factsheet.

Meer informatie

Zie ook het overzicht met veelgestelde vragen op de pagina 'Praktische vragen over Wonen bij Opella'

Wilt u meer weten over onze diensten?

Bel ons Servicepunt: 0318 752 222