Verpleeghuis de Baronie

Verpleeghuis de Baronie in Bennekom

Als u psychiatrische beperkingen heeft, kunt u in de Baronie in Bennekom wonen zoals thuis. Professionele medewerkers begeleiden en ondersteunen u om een zo zelfstandig mogelijk leven te leiden. U houdt de regie. 

Uw welbevinden staat centraal

Ook als u intensieve zorg of begeleiding nodig heeft, wilt u uw leven leiden zoals u dat prettig vindt. Bij de Baronie kan dat. Met de juiste zorg en ondersteuning en een betekenisvolle invulling van uw dag.

De zorg, begeleiding en activiteiten stemmen we af op uw behoeften en gewoonten. Onze medewerker houdt een oogje in het zeil, zorgt waar nodig voor structuur en maakt samen met u het eten en drinken klaar. Wij hechten veel waarde aan uw welbevinden, waarin centraal staat dat u uw eigenheid en waardigheid behoudt. Belangrijk is dat u de ruimte heeft om te zijn wie u bent.

Adresgegevens

Hendrik van Poelwijcklaan 1
6721 PL Bennekom

Routebeschrijving

Via Google maps kunt u een routebeschrijving maken vanaf uw vertrekpunt naar locatie de Baronie.    

Parkeren

U kunt bij de Baronie gratis parkeren.

Openbaar vervoer

Reist u met het openbaar vervoer, dan kunt u gebruikmaken van buslijn 86. Deze buslijn rijdt tussen station Ede-Wageningen en Busstation Wageningen. Stap in Bennekom uit bij bushalte Vossenweg en loop in 6 minuten naar locatie Machtella. Kijk voor het plannen van uw reis op: https://9292.nl/ 

Klantbeoordeling

8,5
 • Ruime appartementen
 • Elk appartement met eigen tuin
 • Gezellige ontmoetingsruimten

Eigen appartement

De 36 appartementen van de Baronie bevinden zich op de begane grond van gebouw Cornélie. Cornélie is een appartementencomplex op het Baron van Wassenaerpark in Bennekom. U krijgt een eigen appartement dat bestaat uit een woonkamer, een slaapkamer en een eigen badkamer. Ook heeft elk appartement een eigen kleine tuin.

Vakkundige zorg

Wij zijn gespecialiseerd in de zorg voor en begeleiding van mensen met psychiatrische beperkingen. De eerst verantwoordelijk woonbegeleider is uw aanspreekpunt. Onze specialist ouderengeneeskunde is uw arts en eindverantwoordelijk voor uw medische zorg. Samen met u en uw naasten stelt de specialist ouderengeneeskunde de doelen vast van uw medische zorg en of daarbij de inzet nodig is van behandelaars. Bijvoorbeeld onze fysiotherapeut, oefentherapeut, ergotherapeut, logopedist, muziektherapeut, diëtist, creatief therapeut, specialistisch verpleegkundige en/of psycholoog of maatschappelijk werker.

Persoonlijk ondersteuningsplan

In uw persoonlijk ondersteuningsplan beschrijven we de afspraken die we met u maken over de zorg en ondersteuning die u van ons krijgt. We evalueren dit plan regelmatig met u. Uitgangspunt is dat u zo veilig en prettig mogelijk woont en een betekenisvolle dag heeft.

 

Bekijk hier de digitale rondleiding

360º

> Woonadvies van onze klantadviseur

Activiteiten

Een zinvolle invulling van onze dag is belangrijk voor ons welbevinden. Daarom is de daginvulling een belangrijk deel van het ondersteuningsplan. Er worden dagelijks diverse activiteiten aangeboden die aansluiten bij uw interesses en behoeften. Zo kunt u deelnemen aan activiteiten als:

 • Geheugentraining
 • Muziek/zang groep
 • Hobby/creatief groep
 • Bewegen voor ouderen
 • Thema-activiteiten
 • Pastorale gespreksbijeenkomst
 • Drie keer per dag een gezamenlijk koffiemoment

Ook worden er regelmatig recreatieavonden en uitjes georganiseerd.

"Ik vind dat de omgang van het personeel met mijn moeder heel goed is. Ze hebben oog voor haar individuele behoeftes. In mijn beleving loopt er goed gemotiveerd personeel rond en dat voel ik terug."
Reactie van een naaste op Zorgkaart Nederland
bewoner de Baronie
Faciliteiten

U kunt gebruikmaken van de volgende faciliteiten:

 • Kapper Elke vrijdag komt er op de Baronie een kapster langs.
 • Pedicure De pedicure komt op afspraak bij u langs.
 • Pastoraat Als u naar de Baronie verhuist, is het positief als u uw eigen kerkelijke gemeente of parochie kunt blijven bezoeken of op een andere manier contact kunt blijven houden met uw kerk of geloofsgemeenschap. Als pastoraat vanuit de eigen gemeente niet mogelijk of wenselijk is, biedt Opella pastoraat aan door pastoraal medewerkers of bezoekvrijwilligers. 
 • Maaltijden Als bewoner van de Baronie gebruikt u drie keer per dag een maaltijd. U kunt gezamenlijk eten met de groep of in uw eigen kamer. Tussen de maaltijden door is er koffie en thee.
 • Internet, televisie, telefoon en iPad In de gezamenlijke woonkamer is een tv met kabelaansluiting aanwezig. In de appartementen niet. Wilt u graag televisie kijken in uw appartement, dan kan dat. U kunt een TV/internet aansluiting regelen via Ziggo. Hieraan zijn kosten verbonden. De televisie neemt u zelf mee/schaft u zelf aan. Uw telefoonaansluiting regelt u ook zelf.
  Om contact te kunnen onderhouden met uw sociale netwerk kunt u gebruikmaken van bijvoorbeeld de iPad of de telefoon. 

Kosten

Als u bij Opella komt wonen, dan maken wij met u heldere afspraken. In een offerte geven wij u een overzicht van de diensten die wij u kunnen bieden en de kosten hiervan. Vaak worden de kosten (grotendeels) vergoed vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Opella kan u helpen bij het aanvragen van de Indicatie of het CIZ adviseren welke indicatie nodig is.

Welke kosten moet ik zelf betalen?

Afhankelijk van uw wensen kan het zijn dat u bepaalde kosten zelf betaalt. Bijvoorbeeld voor deelname aan bepaalde activiteiten of voor specifieke wensen voor zorg. U krijgt van ons een duidelijke offerte van de zorg en ondersteuning die wij u kunnen bieden. Hierin staan ook de kosten die aan de zorg verbonden zijn. Meer informatie over de zorg en ondersteuning die hoort bij uw indicatie vindt u op de website van Zorginstituut Nederland.

Betaal ik een eigen bijdrage?

Uw verblijf wordt betaald vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). U betaalt een eigen bijdrage. De hoogte hiervan is wettelijk vastgesteld en afhankelijk van uw leeftijd, woonsituatie, inkomen en burgerlijke staat.
Uw eigen bijdrage betaalt u via de factuur die het Centraal Administratie Kantoor (CAK) u toestuurt. De hoogte van deze bijdrage kunt u berekenen op de website van het CAK: www.hetcak.nl/zelf-regelen/eigen-bijdrage-rekenhulp. Ontvangt u meerdere zorgvormen van ons? Dan telt het CAK deze bij elkaar op voor de berekening van uw eigen bijdrage.

Praktisch

Wachttijd

De wachttijd voor een appartement in de Baronie is drie tot negen maanden. Heeft u vragen over de wachttijd? Neemt u dan contact op met onze klantadviseur via het Opella servicepunt, telefoon 0318 752222. 

Personeelssamenstelling

Bij de Baronie werken medewerkers, vrijwilligers en leerlingen. De medewerkers zijn verpleegkundigen, eerstverantwoordelijk woonbegeleiders, verzorgenden, activiteitenbegeleiders, helpenden en huishoudelijk medewerkers. Aan de Baronie is een vast team van behandelaars verbonden.

Partneropname en logeren bij Opella

Opella neemt de klant als uitgangspunt. Dit betekent onder andere dat de wensen van de klant (zoveel mogelijk) worden ingewilligd. Klantvolgend werken noemen we dit bij Opella. Het is mogelijk dat de partner meeverhuist naar een van de locaties van Opella als de klant dit wenst. De klantadviseur stemt met de klant/partner af wat de wensen zijn.
Ook is het mogelijk voor naasten om te blijven logeren. 

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Alle mensen die recht hebben op langdurige zorg (met een Wlz‐indicatie) kunnen hulp krijgen van een onafhankelijke cliëntondersteuner. Hij of zij ondersteunt u of uw naaste met alle vragen rondom het regelen en de uitvoering van langdurige zorg. De cliëntondersteuner kan u informeren, adviseren en ondersteunen bij het invullen van uw zorgvraag. Het zorgkantoor geeft hier informatie over op haar website. Heeft u hier behoefte aan, dan kan het Servicepunt van Opella u verder helpen.
Meer informatie over cliëntondersteuning leest u in deze factsheet.

Meer informatie

Zie ook het overzicht met veelgestelde vragen op de pagina 'Praktische vragen over Wonen bij Opella'

Wilt u meer weten over onze diensten?

Bel ons Servicepunt: 0318 752 222