Verpleeghuis Metje in Harskamp

Als u vanwege dementie niet meer zelfstandig thuis kunt wonen, biedt Metje kleinschalig wonen in huiselijke sfeer en 24-uurszorg. Met een kleine groep voert u een zo normaal mogelijk huishouden. U krijgt begeleiding van een klein en vast team medewerkers.

Metje biedt u intensieve zorg en begeleiding in drie huisjes. Behandeling en activiteiten sluiten aan bij uw behoeften en gewoonten. U kunt bijvoorbeeld samen zingen en bewegen en samen kleine huishoudelijke taken doen. Een eerstverantwoordelijke woonbegeleider is het vaste aanspreekpunt voor u en uw familie of naasten.

In het gebouw is ook een wijkservicecentrum. Op de eerste etage zijn 10 appartementen voor zelfstandig wonen met thuiszorg.

Adresgegevens

Smachtenburgerhof 1
6732 CD Harskamp

Klantbeoordeling

  • Gelegen aan de landerijen van Harskamp
  • Prachtige beschutte binnentuin
  • Gezellig wijkcentrum waar regelmatig activiteiten georganiseerd worden

Kleinschalig wonen

Veilig en verzorgd wonen voor mensen met dementie is mogelijk in Metje aan de Smachtenburgerhof 3, 25 en 27 in Harskamp. U heeft een eigen kamer en u deelt een huiskamer met maximaal zeven anderen. In de drie kleinschalige woningen die grenzen aan een afgesloten binnentuin is 24 uur per dag zorg aanwezig.

Er is verzorging, verpleging en behandeling gespecialiseerd in ouderen en chronisch zieken. U kunt een beroep doen op de fysiotherapeut, oefentherapeut, ergotherapeut, logopedist en diëtist.

bewoner in tuin Metje

Contact maken

Contact maken en onderhouden is een belangrijk onderdeel van uw begeleiding. Intensief contact met familie en uw sociale netwerk is daarbij ook erg belangrijk. Hierbij maken wij gebruik van bijvoorbeeld de iPad en mobiele telefoons. 

Activiteiten

Geregeld zijn er activiteiten in Metje. Met de activiteiten sluiten we aan bij uw interesses en behoeften. 
U kunt onder begeleiding deelnemen aan activiteiten als gezamenlijk koffie drinken, een wandeling maken, de maaltijd bereiden, een spel doen of een praatje maken. Er zijn thema-activiteiten en u kunt meedoen met bewegen voor ouderen en zingen.

"Mijn moeder ziet er altijd netjes en verzorgd uit. De medewerkers zijn vriendelijk en persoonlijk. Afspraken worden altijd nagekomen. Ook als mijn moeder onrustig is, krijg ik dat te horen via de mail.”
Reactie van een naaste op Zorgkaart Nederland

Zorg en ondersteuning

U krijgt ondersteuning bij activiteiten die u niet meer helemaal zelfstandig kunt uitvoeren. Denk aan opstaan, douchen, aankleden, eten en drinken. Opella mijdt het gebruik van vrijheid beperkende maatregelen zoveel mogelijk. Wel zorgen wij voor een veilige en beschutte woonomgeving.

Bekijk deze locatie

360º

Persoonlijk ondersteuningsplan

De medewerkers van Metje werken samen met een team van verschillende disciplines. Dit team bestaat uit een arts, een psycholoog, een maatschappelijk werker en een fysiotherapeut. Wanneer nodig wordt dit multidisciplinair team aangevuld met andere deskundigen.
Samen met uw eerst verantwoordelijke woonbegeleider en eventueel uw wettelijke vertegenwoordiger stelt het team een persoonlijk ondersteuningsplan op. Uitgangspunt is dat u zo veilig en rustig mogelijk woont.

Faciliteiten

U kunt gebruikmaken van de volgende faciliteiten:

  • Maaltijden Als bewoner van Metje kleinschalig wonen voor dementerenden gebruikt u drie keer per dag een maaltijd. U eet gezamenlijk met uw groep. Tussen de maaltijden door is er koffie en thee.
  • Kapper en pedicure U kunt op afspraak gebruikmaken van de kapster en de pedicure.
  • Pastoraat In Metje kunt u contact blijven houden met uw eigen kerkelijke gemeente of parochie. Met uw kerk kunt u afspraken maken over de kerktelefoon.
  • Internet, televisie en telefoon In de gezamenlijke woonkamer is een tv met kabelaansluiting. Ook is daar draadloos internet en telefoon. Op de kamers niet.
Kosten

Als u bij Opella komt wonen, dan maken wij met u heldere afspraken. In een offerte geven wij u een overzicht van de diensten die wij u kunnen bieden en de kosten hiervan. Vaak worden de kosten (grotendeels) vergoed vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Opella kan u helpen bij het aanvragen van de Indicatie of het CIZ adviseren welke indicatie nodig is.

Welke kosten moet ik zelf betalen?

Afhankelijk van uw wensen kan het zijn dat u bepaalde kosten zelf betaalt. Bijvoorbeeld voor deelname aan bepaalde activiteiten of voor specifieke wensen voor zorg. U krijgt van ons een duidelijke offerte van de zorg en ondersteuning die wij u kunnen bieden en de kosten die eraan verbonden zijn.

Betaal ik een eigen bijdrage?

Uw verblijf wordt betaald vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). U betaalt een eigen bijdrage. De hoogte hiervan is wettelijk vastgesteld en afhankelijk van uw leeftijd, woonsituatie, inkomen en burgerlijke staat. Uw eigen bijdrage betaalt u via de factuur die het Centraal Administratie Kantoor (CAK) u toestuurt. De hoogte van deze bijdrage kunt u berekenen op de website van het CAK. Ontvangt u meerdere zorgvormen van ons? Dan telt het CAK deze bij elkaar op voor de berekening van uw eigen bijdrage.

Praktisch

Indicatie

Voor wonen met dementie in Metje is een indicatie nodig. U kunt daarvoor contact opnemen met het Opella servicepunt. Wij kunnen u helpen bij het aanvragen van de Indicatie of het CIZ adviseren welke indicatie nodig is.

Wachttijd

De wachttijd voor kleinschalig wonen met dementie in Metje is op dit moment drie tot zes maanden.

Personeelssamenstelling

In Metje werken (peildatum 1 juni 2017) 38 medewerkers (18,4 FTE), 79 vrijwilligers en 2 leerlingen. De medewerkers zijn verpleegkundigen, eerstverantwoordelijk woonbegeleiders, verzorgenden, activiteitenbegeleiders, helpenden en huishoudelijk medewerkers. Er is een vast team van behandelaars verbonden aan Metje.

Partneropname en logeren bij Opella

Opella neemt de klant als uitgangspunt. Dit betekent onder andere dat de wensen van de klant (zoveel mogelijk) worden ingewilligd. Klantvolgend werken noemen we dit bij Opella. Ook als de klant de wens heeft dat de partner meeverhuist naar een van de locaties van Opella is dat mogelijk. De klantadviseur stemt met de klant/partner af wat de wensen zijn.
Ook is het mogelijk voor naasten om te blijven logeren. 

BOPZ-erkenning

BOPZ is een wet die rechten van mensen beschermt die onvrijwillig verblijven in een ziekenhuis of verpleeghuis/woongroep. Opella vindt het belangrijk dat de klant de regie over zijn of haar leven houdt, daarom willen we zo min mogelijk vrijheid beperkend zijn. Het gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen in het kader van de BOPZ mijden we zoveel mogelijk.

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Alle mensen die recht hebben op langdurige zorg (met een Wlz‐indicatie) kunnen hulp krijgen van een onafhankelijke cliëntondersteuner. Hij of zij ondersteunt u of uw naaste met al uw vragen rondom het regelen en de uitvoering van langdurige zorg. De cliëntondersteuner kan u informeren, adviseren en ondersteunen bij het invullen van uw zorgvraag. Heeft u hier behoefte aan, dan kan het Servicepunt van Opella u verder helpen.
Meer informatie over cliëntondersteuning leest u in deze factsheet.

Meer informatie

Zie ook het overzicht met veelgestelde vragen op de pagina 'Praktische vragen over Wonen bij Opella'.

Wilt u meer weten over onze diensten?

Bel ons Servicepunt: 0318 752 222