De Honskamp Lunteren

Verpleeghuis De Honskamp Lunteren

Kunt u vanwege een lichamelijke beperking niet meer zelfstandig thuis wonen? Dan biedt De Honskamp in Lunteren u een eigen appartement op de begane grond. U woont veilig en verzorgd met 24-uurszorg. U krijgt begeleiding van een klein en vast team medewerkers.

In De Honskamp houdt u de regie

Ook als u intensieve zorg nodig heeft, wilt u uw leven leiden zoals u dat prettig vindt. Bij De Honskamp kan dat. Met de juiste zorg en ondersteuning en een betekenisvolle invulling van uw dag. 

Zorg, begeleiding en activiteiten stemmen we af op uw wensen. Er is 24 uur per dag zorg aanwezig. Een klein en vast team begeleidt en verzorgt u en biedt structuur. Belangrijk is dat u de ruimte heeft om te zijn wie u bent en zelf de regie houdt.

Adresgegevens

Dorpsstraat 25
6741 AA Lunteren

Routebeschrijving

Via Google maps kunt u een routebeschrijving maken vanaf uw vertrekpunt naar locatie de Honskamp

Parkeren

U kunt bij de Honskamp gratis parkeren aan de voorzijde van het gebouw of in de omliggende straten.

Openbaar vervoer

Reist u met het openbaar vervoer, dan kunt u met de Valleilijn naar Treinstation Lunteren en vanaf daar loopt u in 7 minuten naar de Honskamp. U kunt ook vanaf Treinstation Veenendaal de Klomp met de bus richting Wekerom en uitstappen bij Bushalte Roskammersteeg in Lunteren. Vanaf daar loopt u in 3 minuten naar de Honskamp. Kijk voor het plannen van uw reis op: https://9292.nl/  

Klantbeoordeling

8,4
 • Dichtbij het centrum
 • Ruim appartement voor uzelf
 • Gezellig wijkservicecentrum met restaurant

Vakkundige zorg

Wij zijn gespecialiseerd in de zorg voor en begeleiding van ouderen en chronisch zieken. De eerstverantwoordelijk woonbegeleider is het vaste aanspreekpunt voor u, uw familie of naasten. Onze specialist ouderengeneeskunde is uw arts en eindverantwoordelijk voor uw medische zorg. Samen met u en uw naasten stelt de specialist ouderengeneeskunde de doelen vast van uw medische zorg en of daarbij de inzet nodig is van behandelaars. Bijvoorbeeld onze fysiotherapeut, oefentherapeut, ergotherapeut, logopedist, muziektherapeut, diëtist, creatief therapeut, specialistisch verpleegkundige en/of psycholoog of maatschappelijk werker.

Persoonlijk ondersteuningsplan

In uw persoonlijk ondersteuningsplan beschrijven we de afspraken die we met u maken over de zorg en ondersteuning die u van ons krijgt. We evalueren dit plan regelmatig met u. Uitgangspunt is dat u zo veilig en prettig mogelijk woont en een betekenisvolle dag heeft.

Bekijk hier de digitale rondleiding

360º

> Woonadvies van onze klantadviseur

Ondersteuning op maat

Bij activiteiten die u niet meer helemaal zelfstandig kunt uitvoeren, krijgt u ondersteuning. Denk aan opstaan, douchen, aankleden, eten en drinken. Verzorging, verpleging en behandeling krijgt u helemaal op maat.

"Ik heb een geweldig appartement. Het is heel groot en ik kan lekker buiten zitten. Het wonen hier draagt bij aan de kwaliteit van mijn leven.”
Reactie van een bewoner op Zorgkaart Nederland

Activiteiten in De Honskamp

Geregeld zijn er activiteiten in De Honskamp. Ook voor mensen uit de wijk. U kunt bijvoorbeeld meedoen met handwerken, de spelmiddag, het borreluurtje en samenzang. Daarnaast zijn er de volgende activiteiten:

 • weeksluiting: een keer per twee weken op vrijdagavond
 • avondmaalsvieringen
 • dagelijks drie gezamenlijke koffie- en theemomenten
 • meer bewegen voor ouderen

Voorzieningen

In en rondom De Honskamp diverse voorzieningen zoals winkels, kapper en pedicure, pastoraat en een recreatiezaal/activiteitenruimte.

klant in restaurant
Faciliteiten

U kunt gebruikmaken van de volgende faciliteiten:

 • Kapper en pedicure U kunt op afspraak gebruikmaken van de kapster en de pedicure. De Honskamp heeft een eigen kapsalon.
 • Boekenkast Er is een boekenkast met grootletterboeken op de begane grond.
 • Broodwagen Meerdere keren per week komt de broodwagen langs met een ruim assortiment aan brood, beleg en drinken.
 • Pastoraat en kerktelefoon In De Honskamp kunt u contact blijven houden met uw eigen kerkelijke gemeente of parochie. Met uw kerk kunt u afspraken maken over de kerktelefoon. Als pastoraat door de eigen gemeente niet mogelijk of wenselijk is, biedt Opella pastoraat aan door pastoraal medewerkers of bezoekvrijwilligers. 
 • Internet, televisie en telefoon In De Honskamp is wifi. Voor internet, televisie en telefoon sluit u zelf een abonnement af.

 

Kosten

Als u bij Opella komt wonen, dan maken wij met u heldere afspraken. In een offerte geven wij u een overzicht van de diensten die wij u kunnen bieden en de kosten hiervan. Vaak worden de kosten (grotendeels) vergoed vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Opella kan u helpen bij het aanvragen van de Indicatie of het CIZ adviseren welke indicatie nodig is.

Welke kosten moet ik zelf betalen?

Afhankelijk van uw wensen kan het zijn dat u bepaalde kosten zelf betaalt. Bijvoorbeeld voor deelname aan bepaalde activiteiten of voor specifieke wensen voor zorg. U krijgt van ons een duidelijke offerte van de zorg en ondersteuning die wij u kunnen bieden. Hierin staan ook de kosten die aan de zorg verbonden zijn. Meer informatie over de zorg en ondersteuning die hoort bij uw indicatie vindt u op de website van Zorginstituut Nederland.

Betaal ik een eigen bijdrage?

Uw verblijf wordt betaald vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). U betaalt een eigen bijdrage. De hoogte hiervan is wettelijk vastgesteld en afhankelijk van uw leeftijd, woonsituatie, inkomen en burgerlijke staat. Uw eigen bijdrage betaalt u via de factuur die het Centraal Administratie Kantoor (CAK) u toestuurt. De hoogte van deze bijdrage kunt u berekenen op de website van het CAK: www.hetcak.nl/zelf-regelen/eigen-bijdrage-rekenhulp. Ontvangt u meerdere zorgvormen van ons? Dan telt het CAK deze bij elkaar op voor de berekening van uw eigen bijdrage.

Praktisch

Indicatie

Voor wonen in De Honskamp is een indicatie nodig. U kunt daarvoor contact opnemen met het Opella servicepunt. Wij kunnen u helpen bij het aanvragen van de Indicatie of het CIZ adviseren welke indicatie nodig is.

Wachttijd

Op dit moment is de wachttijd voor een appartement in De Honskamp drie tot zes maanden. Heeft u vragen over de wachttijd? Neemt u dan contact op met onze klantadviseur via het Opella servicepunt, telefoon 0318 752222. 

Personeelssamenstelling
In De Honskamp werken in totaal 131 medewerkers, 162 vrijwilligers en 7 leerlingen. De medewerkers zijn verpleegkundigen, eerstverantwoordelijk woonbegeleiders, verzorgenden, activiteitenbegeleiders, helpenden en huishoudelijk medewerkers. Er is een vast team van behandelaars verbonden aan De Honskamp.

Partneropname en logeren bij Opella

Opella neemt de klant als uitgangspunt. Dit betekent onder andere dat de wensen van de klant (zoveel mogelijk) worden ingewilligd. Klantvolgend werken noemen we dit bij Opella. Het is mogelijk dat de partner meeverhuist naar een van de locaties van Opella als de klant dit wenst. De klantadviseur stemt met de klant/partner af wat de wensen zijn.
Ook is het mogelijk voor naasten om te blijven logeren. 

Wet Zorg en Dwang
De WZD (Wet Zorg en Dwang) is een wet die de rechten beschermt van mensen met een psychogeriatrische stoornis (bijvoorbeeld dementie) of een verstandelijke beperking. De WZD gaat over onvrijwillige zorg. Dit is zorg waarmee de klant of diens vertegenwoordiger niet instemt en zorg waarmee de vertegenwoordiger heeft ingestemd maar waartegen de klant zich verzet. De WZD heeft als uitgangspunt dat de klant alleen vrijwillige zorg krijgt. Onvrijwillige zorg kan alleen als uiterste middel worden overwogen als het noodzakelijk is om ‘ernstig nadeel’ te voorkomen voor de klant of diens omgeving. Onvrijwillige zorg komt alleen aan de orde als minder ingrijpende middelen onvoldoende uitkomst bieden. Als er geen andere alternatieven zijn dan onvrijwillige zorg, wordt deze op een zorgvuldige manier, volgens een uitvoerig stappenplan waarbij o.a. de klant en diens vertegenwoordiger worden betrokken, uitgevoerd en frequent geëvalueerd.

Opella wil zo min mogelijk onvrijwillige zorg toepassen. In het multidisciplinaire overleg wordt samen met de klant en diens vertegenwoordiger in eerste instantie altijd gezocht naar vrijwillige zorg die het mogelijke ‘ernstig nadeel’ kan voorkomen.

Mensen die te maken krijgen met onvrijwillige zorg kunnen een beroep doen op de onafhankelijk cliëntvertrouwenspersoon (CVP). Dat is Sabrina Scalzotto van het Adviespunt Zorgbelang. U kunt haar bereiken via mail: sabrinascalzotto@zorgbelangcvp.nl of telefonisch op 06 3045 6893. De cliëntvertrouwenspersoon staat de klant en/of diens vertegenwoordiger bij. Opella is daarnaast aangesloten bij een externe klachtencommissie Wzd. Deze onafhankelijke externe klachtencommissie Wzd behandelt uitsluitend klachten over onvrijwillige zorg op basis van de Wzd en is te bereiken via het mailadres ambtelijksecretaris-skww@quasir.nl.

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Alle mensen die recht hebben op langdurige zorg (met een Wlz‐indicatie) kunnen hulp krijgen van een onafhankelijke cliëntondersteuner. Hij of zij ondersteunt u of uw naaste met alle vragen rondom het regelen en de uitvoering van langdurige zorg. De cliëntondersteuner kan u informeren, adviseren en ondersteunen bij het invullen van uw zorgvraag. Het zorgkantoor geeft hier informatie over op haar website. Heeft u hier behoefte aan, dan kan het Servicepunt van Opella u verder helpen.
Meer informatie over cliëntondersteuning leest u in deze factsheet.

Meer informatie

Zie ook het overzicht met veelgestelde vragen op de pagina 'Praktische vragen over Wonen bij Opella'

Wilt u meer weten over onze diensten?

Bel ons Servicepunt: 0318 752 222