Volledig Pakket Thuis (VPT)

Met Volledig Pakket Thuis (VPT) krijgt u thuis de zorg die u eerder alleen in een verzorgingshuis kon krijgen. Bijvoorbeeld verpleging en begeleiding, dagbesteding en toezicht en bescherming.

Opella maakt met u persoonlijke afspraken over de invulling van de zorg en gemaksdiensten bij het VPT. Onder het VPT vallen:

  • Toezicht en bescherming: personenalarmering en 24 uur per dag een zorgmedewerker in de buurt.
  • Persoonlijke verzorging, verpleging en/of begeleiding.
  • Huishoudelijke hulp (maximaal twee uur per week, eventueel aangevuld met particuliere uren).
  • Maaltijdvoorziening: één warme maaltijd en twee broodmaaltijden per dag.
  • Mogelijkheid tot deelname aan recreatieve activiteiten.

Bent u geïnteresseerd in het Volledig Pakket Thuis? Informeer dan bij ons naar de mogelijkheden. Wij geven u graag een persoonlijk advies over zorg en ondersteuning in uw situatie.

Wilt u niet het Volledig Pakket Thuis afnemen, maar wel verschillende losse modules van dit pakket? Ook dat is mogelijk. U krijgt dan het Modulair Pakket Thuis (MPT). Wij informeren u graag over de mogelijkheden. 

klant thuiszorg

Opella biedt VPT aan op de locaties Cornélie, Machtella en Walraven op het Baron van Wassenaerpark in Bennekom, in Metje in Harskamp en in Wageningen in de wijk Torckdael.

Kosten

Het VPT is een zorgmogelijkheid, die valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz). Bij VPT blijft u zelf verantwoordelijk voor uw woning. De kosten van het VPT zijn afhankelijk van uw persoonlijke situatie. VPT valt onder de regeling ‘eigen bijdrage met verblijf’. U betaalt de lage eigen bijdrage. Die bijdrage is onder andere afhankelijk van uw inkomen en/of vermogen. Het Centraal Administratiekantoor (CAK) stelt de eigen bijdrage vast. Via www.hetcak.nl kunt u uw eigen bijdrage berekenen.

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Alle mensen die recht hebben op langdurige zorg (met een Wlz‐indicatie) kunnen hulp krijgen van een onafhankelijke cliëntondersteuner. Hij of zij ondersteunt u of uw naaste met al uw vragen rondom het regelen en de uitvoering van langdurige zorg. De cliëntondersteuner kan u informeren, adviseren en ondersteunen bij het invullen van uw zorgvraag. Heeft u hier behoefte aan, dan kan het Servicepunt van Opella u verder helpen.
Meer informatie over cliëntondersteuning leest u in deze factsheet.

Wilt u meer weten over onze diensten?

Bel ons Servicepunt: 0318 752 222