Naar homepage
Naar homepage
Klant Opella Thuiszorg

Thuis geven met domeinoverstijgend werken

De zorg voor kwetsbare ouderen in Nederland is complex. Wie zelfstandig wil blijven wonen, krijgt te maken met een scala aan professionele hulpverleners in de domeinen zorg, welzijn en wonen. Opella wil de zorg en ondersteuning samenhangend organiseren met één klant, één plan, één arrangeur, die kan handelen over alle domeinen heen. Kortom: we willen thuis geven door domeinoverstijgend te werken.

Kwaliteit van leven

Opella wil de financiële middelen inzetten op een manier die zo goed mogelijk de kwaliteit van leven van de klant ondersteunt. De vraag van de klant en de mogelijkheden van de mensen om hem/haar heen bepaalt de invulling van de vraag. Hoe de vraag wordt beantwoord, hangt af van vele facetten. Allereerst van wat de klant zelf kan en wil, wat naasten kunnen betekenen, wat klanten en naasten nodig hebben om op verantwoorde wijze thuis te wonen en welke zorg- en dienstverlening de klant verder helpt. Op basis van één klant, één plan, één arrangeur werken we dit inhoudelijk en op maat uit. De arrangeur is een HBO-opgeleide professional, die kan handelen over alle domeinen heen. De arrangeur heeft een brede blik op informele en formele ondersteuning en zorg en kiest samen met de klant de meest doelmatige oplossing. Ook betrekt de arrangeur tijdig de huisarts en kan hij de huisarts ondersteunen door het overzicht te houden van de zorg en ondersteuning.

In 2017 testte Opella deze manier van werken uit met een kleine groep klanten in Bennekom. De komende jaren wil Opella voor al haar klanten de zorg en ondersteuning op deze wijze organiseren.

Samenwerking Opella, gemeente, zorgverzekeraar, zorgkantoor

In december 2017 tekenden Opella, gemeente Ede, zorgverzekeraar Menzis en het zorgkantoor Menzis de samenwerking domeinoverstijgend werken. Het ministerie van VWS is nauw betrokken en volgt de samenwerking. Lees hier meer over de samenwerking domeinoverstijgend werken.

Bekijk de factsheet thuis geven door domeinoverstijgend werken.

Onze bestuurder Kars Hazelaar legt in het tijdschrift Coincide uit wat Thuis geven is: voldoen aan het verwachtingspatroon dat in relaties bestaat, met als basis 'hoe zou je het thuis doen'. Lees hier de publicatie in Coincide van februari 2019.

Arrangeur Yvonne Drost deelde in Opellamagazine haar ervaringen met Thuis geven door domeinoverstijgend werken in het artikel 'Uw vragen beantwoord na één keer uw verhaal doen'. "Deel blijven nemen aan het gewone leven is het uitgangspunt." Bekijk de ervaringen van Yvonne.

Anderen over Thuis geven door domeinoverstijgend werken