Naar homepage
Naar homepage
Opella neemt maatregelen in verband met het coronavirus. Lees hier het nieuwsbericht.
Klant Opella Thuiszorg

Thuis geven met domeinoverstijgend werken

De zorg voor kwetsbare ouderen in Nederland is ingewikkeld. Wie zelfstandig wil blijven wonen, krijgt te maken met een scala aan professionele hulpverleners in de domeinen zorg, welzijn en wonen. Opella wil de zorg en ondersteuning samenhangend organiseren met één klant, één plan, één arrangeur, die kan handelen over alle domeinen heen. Kortom: we willen thuis geven door domeinoverstijgend te werken.

Wat geeft voldoening

Opella wil thuis geven aan haar klanten. Dat betekent écht snappen wat iemand nodig heeft om zijn of haar eigen leven te kunnen leiden. We hebben oog en oor wat voor deze persoon echt belangrijk is en wat hem of haar voldoening geeft. Bij echte aandacht voor mensen krijg je ook zicht op onuitgesproken verwachtingen en kun je antwoorden bieden die helpen. Opella doet dat met één klant, één plan, één arrangeur. Daarbij zijn we op weg om klantvolgend dwars door de domeinen van gemeente, zorgverzekeraar en zorgkantoor heen te werken.

De arrangeur is een hbo-opgeleide professional, bijvoorbeeld een wijkverpleegkundige of casemanager dementie, die zorg en ondersteuning kan inzetten uit verschillende financiële stromen. De arrangeur gaat daarbij uit van wat voor de klant belangrijk is. En wat de klant zelf kan doen, samen met familie en het eigen netwerk, met voorzieningen in de wijk, met hulpmiddelen en zorgtechnologie en waar nodig met professionals.

We keren daarbij terug naar de basis: 'hoe doe je het thuis?'. Daarmee los je niet alles meteen op, maar je gaat anders kijken naar dagelijkse uitdagingen van het leven en probeert ze hanteerbaar te maken. Houding en gedrag van zorgprofessionals is daarbij van groot belang. Thuis geven aan mensen is doen wat nodig is om mensen in hun ziekte of beperking zo lang als nodig is te ondersteunen, ongeacht de systemen en financiering. De komende jaren wil Opella voor al haar klanten de zorg en ondersteuning op deze wijze organiseren. Maar hoe ziet dat eruit in de praktijk? We laten voorbeelden zien aan de hand van praktijksituaties.

Animatie Anna van der Veer         

Animatie John van Leeuwen    

Animatie Meike Müller

 

Onderdeel van Thuis geven is het onderzoek Goed Gevoed in Beweging, een onderzoek naar het effect van voedings- en beweegadviezen bij kwetsbare ouderen. Lees meer over Goed Gevoed in Beweging.


Dit is Thuis geven met domeinoverstijgend werken

Wilt u op de hoogte blijven van Thuis geven met domeinoverstijgend werken? Meldt u zich aan voor de nieuwsbrief.

Nieuwsbrief Thuis geven

  • In december 2017 tekenden Opella, gemeente Ede, zorgverzekeraar Menzis en het zorgkantoor Menzis de samenwerking domeinoverstijgend werken. Het ministerie van VWS is nauw betrokken en volgt de samenwerking. Lees hier meer over de samenwerking domeinoverstijgend werken.
  • Bekijk de factsheet thuis geven door domeinoverstijgend werken.
  • Bestuurder Kars Hazelaar legt in het tijdschrift Coincide uit wat Thuis geven is: voldoen aan het verwachtingspatroon dat in relaties bestaat, met als basis 'hoe zou je het thuis doen'. Lees hier de publicatie in Coincide van februari 2019.
  • Arrangeur Yvonne Drost deelde in Opellamagazine haar ervaringen met Thuis geven door domeinoverstijgend werken in het artikel 'Uw vragen beantwoord na één keer uw verhaal doen'. "Deel blijven nemen aan het gewone leven is het uitgangspunt." Bekijk de ervaringen van Yvonne.

Anderen over Thuis geven met domeinoverstijgend werken