Naar homepage
Naar homepage
Opella neemt maatregelen in verband met het coronavirus. De actuele informatie vindt u hier.
Klant Opella Thuiszorg

Thuis geven met domeinoverstijgend werken

De zorg voor mensen met een kwetsbare gezondheid in Nederland is ingewikkeld. Wie zelfstandig wil blijven wonen, krijgt te maken met een scala aan professionele hulpverleners in de domeinen zorg, welzijn en wonen. Opella organiseert de zorg en ondersteuning samenhangend met één klant, één plan, één arrangeur, die bij voorkeur kan handelen over alle domeinen heen. Kortom: we geven thuis door domeinoverstijgend te werken.

 

Bekijk de video van Cor Deelen en zijn zoon Henk.
Henk maakt het samen met professionals mogelijk dat zijn vader met dementie thuis blijft wonen. "Mijn vader is een individu en niet zomaar een cliëntnummer."


Wat is thuis geven met domeinoverstijgend werken

Opella geeft thuis aan haar klanten. Dat betekent écht snappen wat iemand nodig heeft om zijn of haar eigen leven te kunnen leiden. We hebben oog en oor wat voor iemand echt belangrijk is en wat hem of haar voldoening geeft. Bij echte aandacht voor mensen krijg je ook zicht op onuitgesproken verwachtingen en kun je antwoorden bieden die helpen. Opella doet dat met als uitgangspunt één klant, één plan, één arrangeur. Daarbij werken we klantvolgend dwars door de domeinen van gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoor heen.

De arrangeur is een hbo-opgeleide professional, bijvoorbeeld een wijkverpleegkundige of casemanager dementie, die zorg en ondersteuning kan inzetten ongeacht de verschillende financiële stromen. De arrangeur gaat daarbij uit van wat voor de klant belangrijk is, ongeacht de plaats waar iemand woont of verblijft. En wat de klant zelf kan doen, samen met familie en het eigen netwerk, met voorzieningen in de wijk, met hulpmiddelen en zorgtechnologie en waar nodig met professionals.

We keren daarbij terug naar de basis: 'hoe doe je het thuis?'. Daarmee los je niet alles meteen op, maar je gaat anders kijken naar dagelijkse uitdagingen van het leven en probeert ze hanteerbaar te maken. Houding en gedrag van zorgprofessionals is daarbij van groot belang. Thuis geven aan mensen is doen wat nodig is om mensen in hun ziekte of beperking zo lang als nodig is te ondersteunen, ongeacht de systemen en financiering. 

Begin 2021 heeft Significant de resultaten bekend gemaakt van evaluatieonderzoek naar domeinoverstijgende samenwerking. Daaruit blijkt dat kwetsbare ouderen (en hun naasten) langer op kwalitatief goede wijze het leven kunnen blijven leven zoals ze dat willen, in hun eigen vertrouwde omgeving. Lees meer over de uitkomsten van het onderzoek.


Goed Gevoed in Beweging 
Onderdeel van Thuis geven is het onderzoek Goed Gevoed in Beweging, een onderzoek naar het effect van voedings- en beweegadviezen bij kwetsbare ouderen. Lees meer over Goed Gevoed in Beweging.


Thuis geven met domeinoverstijgend werken in praktijk
Hoe ziet thuis geven met domeinoverstijgend werken eruit in de praktijk? We laten voorbeelden zien aan de hand van praktijksituaties.

Het verhaal van Cor Deelen

Animatie Anna van der Veer        

Animatie John van Leeuwen   

Animatie Meike Müller

 

Thuis geven met domeinoverstijgend werken in de media
Bekijk wat Opella en anderen de afgelopen jaren publiceerden over thuis geven met domeinoverstijgend werken