Naar homepage
Naar homepage
Opella neemt maatregelen in verband met het coronavirus. De actuele informatie vindt u hier.

Thuis geven met domeinoverstijgend werken in de media

Hier vindt u de publicaties in de media over thuis geven met domeinoverstijgend werken.

Bekijk de laatste nieuwsbrief

2021

  • Begin 2021 heeft Significant de resultaten bekend gemaakt van evaluatieonderzoek naar domeinoverstijgende samenwerking. Daaruit blijkt dat kwetsbare ouderen (en hun naasten) langer op kwalitatief goede wijze het leven kunnen blijven leven zoals ze dat willen, in hun eigen vertrouwde omgeving. Lees meer over de uitkomsten van het onderzoek.
  • De Gelderlander publiceerde naar aanleiding van het onderzoek van Significant het artikel 'Ouderen wonen in Ede acht maanden langer thuis door nieuwe manier van werken'.
  • Domeinoverstijgend werken is dé toekomst van de zorg. Daarvan zijn Renée de Vries en Marleen Koster, specialisten ouderengeneeskunde bij Opella, overtuigd. Voor mensen die zelfstandig wonen, die tijdelijk een opname nodig hebben en die wonen in het verpleeghuis. Lees het interview met beide artsen.
  • Ouderen wonen langer thuis dankzij aanpak Opella. In Opellamagazine voorjaar 2021 vertelt bestuurssecretaris Tessa van der Valk waarom Opella kiest voor domeinoverstijgende zorg. Wijkverpleegkundige Marieke Roozendaal en haar klanten Gert en Maria Lagerweij delen hun ervaringen. "Ik denk dat ik dankzij de hulp die er nu is, langer thuis kan blijven wonen."


2020

     

  • Vlak voor de coronacrisis kon Opella het verhaal van Cor en Henk Deelen vastleggen op video. Cor heeft dementie en wil graag thuis blijven wonen. Zoon Henk vertelt hoe hij dat samen met professionals mogelijk maakt. Daarbij vindt hij het heel belangrijk dat iedereen die betrokken is weet wie zijn vader is. "Mijn vader is een individu en niet zomaar een cliëntnummer." Samen met casemanager dementie Mariska Waalewijn vertelt Henk in deze video hoe de zorg en ondersteuning bij Cor in samenhang wordt aangepakt. 
  • Maureen Rijken, wijkverpleegkundige in Ede Oost, vertelt hoe zij en haar team juist in coronatijd kwamen tot nog betere samenwerking met klanten, naasten en professionals. Lees de ervaringen van Maureen en haar team in Ede Oost
  • Zorgverzekeraars Nederland publiceerde in januari 2020 een interview over de samenwerking in Ede. 'Ouderenzorg over financiële muren heen goed voor oudere én maatschappij'

2019

2018

2017