Bezoek- en opvangservice

Bezoek- en opvangservice

Vrijwilligers van de Bezoek en –opvangservice kunnen u gezelschap houden wanneer u er alleen voor staat en afhankelijk bent van zorg. Of als uw mantelzorger wat tijd nodig heeft voor zichzelf. Onze vrijwilligersbemiddelaar gaat voor u op zoek naar een vrijwilliger die tijdelijk de mantelzorgtaken kan overnemen.

Intensieve taak als mantelzorger

Ieder mens heeft zo nu en dan hulp nodig. De mensen om u heen geven die hulp waarschijnlijk graag. Als u te maken heeft met bijvoorbeeld dementie of een lichamelijke beperking, dan kan de hulp voor anderen best intensief zijn. Onze Bezoek- en opvangservice kan ondersteuning bieden. Uw naasten kunnen de (mantel)zorg even uit handen geven aan de vrijwilligers van de Bezoek- en opvangservice.

Gezelschap 

Ook als u alleen woont en tijdelijke ondersteuning nodig heeft, kunt u een beroep op ons doen. Wij zijn er vooral om gezelschap te bieden of samen activiteiten te ondernemen. Bijvoorbeeld samen een kop koffie drinken, wandelen of een praatje maken.

Eenmalig of regelmatig

U kunt de Bezoek- en opvangservice eenmalig inschakelen, maar ook op regelmatige basis. In overleg bepalen we de frequentie. Als u andere (professionele) hulp krijgt, is de ondersteuning van onze Bezoek- en opvangservice een aanvulling daarop.

Vrijwilligers Bezoek en opvangservice

Opgeleide vrijwilligers

Alle vrijwilligers van de Bezoek- en opvangservice krijgen begeleiding om hun werk te doen, zodat zij u op een verantwoorde manier kunnen bijstaan. Opella vraag van elke vrijwilliger een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Dat is een verklaring waaruit blijkt dat het verleden van de vrijwilliger geen bezwaar vormt om dit vrijwilligerswerk te doen.

Kennismaking

Wij vinden het belangrijk om te weten wat uw wensen zijn. Daarom maken we eerst graag kennis met u. Daarna maken we een match met een passende vrijwilliger.  Als het goed klikt tussen u en de vrijwilliger, geeft het contact voor beiden veel voldoening.

"Het zijn vaak de kleine dingen in het leven die belangrijk zijn. Als vrijwilliger draag ik daar graag aan bij. En ik leer ook veel van de mensen die ik bezoek."
Vrijwilliger van de Bezoek- en opvangservice

Vrijwillige bijdrage welkom

U kunt gratis gebruikmaken van de Bezoek- en opvangservice. Natuurlijk is elke vrijwillige bijdrage welkom. Dit geeft ons de kans om nog meer vrijwilligers op te leiden. Uw bijdrage mag u overmaken op rekeningnummer NL27INGB 0664683886 ten name van Opella, onder vermelding van Bezoek- en opvangservice.

Aanmelden

Bent u een mantelzorger in de gemeente Ede en heeft u (tijdelijk) ondersteuning nodig? Of woont u zelfstandig in de gemeente Ede en zoekt u gezelschap? Dan kunt u gratis een beroep doen op de Bezoek- en Opvangservice. U kunt contact opnemen met het Opella servicepunt via 0318 752222 of servicepunt@opella.nl 

 

Bekijk de folder Bezoek- en opvangservice

Meer weten over onze Bezoek- en opvangservice?

Bel ons Servicepunt: 0318 752 222