gesprek bij revalidatie

Psychologie en maatschappelijk werk bij revalidatie

Als u te maken heeft met een (chronische) ziekte of moet herstellen na bijvoorbeeld een operatie of beroerte (CVA) komt er vaak veel op u af. Praktische vragen, maar ook gevoelens van bijvoorbeeld onzekerheid, verdriet of boosheid. U kunt daarover praten met iemand die u kent of met onze zorgprofessionals. Als het nodig of wenselijk is, kan de specialist ouderengeneeskunde een verwijzing doen naar een psycholoog of maatschappelijk werker van Opella. Zij zijn beschikbaar op revalidatie centrum Elias. 

Dit kan de psycholoog voor u betekenen

Onze psycholoog kan ingeschakeld worden voor het stellen van een diagnose, het geven van advies en behandeling bij psychische of gedragsproblemen. Bijvoorbeeld bij angst, somberheid, agressie en (trauma)verwerking. Daarnaast kan de psycholoog betrokken worden bij het stellen van een diagnose rondom geheugenklachten of andere cognitieve problemen, zoals bijvoorbeeld concentratie, plannen en organiseren. Van de psychologen van Opella kunt u een betrokken benadering en deskundige werkwijze verwachten.

Dit kan de maatschappelijk werker voor u betekenen

De maatschappelijk werker kan u en/of uw naasten helpen om om een andere manier weer verder te gaan met uw leven. Denkt u bijvoorbeeld aan:

  • Het leren omgaan met uw ziekte of beperking of die van uw partner. Ook kan de maatschappelijk werker met u stilstaan bij wat uw ziekte of beperking betekent voor uw dagelijks leven en uw relatie met anderen.
  • Verwerken van wat u is overkomen.
  • Weer vertrouwen krijgen in uw eigen lichaam.
  • Met u meedenken hoe u weer thuis kunt wonen.
  • U begeleiden als thuis wonen niet meer mogelijk is.

 

Kosten
De kosten voor de inzet van de psycholoog of maatschappelijk werker zijn bij revalidatie onderdeel van uw DBC (diagnose behandel combinatie). Er worden dus geen (extra) kosten bij u in rekening gebracht.