Behandeling op revalidatielocaties

Opella biedt revalidatie voor ouderen (geriatrische revalidatie) onder deskundige begeleiding. Door een intensief programma werkt u aan uw herstel. Het doel is dat u zo snel en fit mogelijk thuis verder kan gaan met uw leven. U vindt ons revalidatie centrum Elias in Bennekom. Hieronder ziet u welke vormen van behandeling er mogelijk zijn. Welke behandeling u krijgt, hangt af van uw behandeldoelen.