Maatschappelijk werk ede

Algemene informatie Maatschappelijk Werk Ede

Meestal kun je je problemen zelf oplossen, of met hulp van je familie of vrienden. Erover praten helpt vaak, maar is niet altijd mogelijk of voldoende. Je kunt dan terecht bij het maatschappelijk werk.

De maatschappelijk werker zoekt samen met jou naar mogelijkheden om je situatie te verbeteren. Daarbij kijken we niet alleen naar je problemen maar ook naar je mogelijkheden. Daar vinden we vaak het begin van de oplossing.

Divers hulpaanbod

De maatschappelijk werkers helpen je bij allerlei onderwerpen zoals relaties, eenzaamheid, rouw en verlies, ruzie en geweld, assertiviteit, gezondheid, mantelzorg, sociale contacten, spanningsklachten, inkomen, financiën, vragen rond huisvesting, voorzieningen, werk en contacten met instanties. 

Kosteloos en zonder verwijzing

Alle hulp is kosteloos en je hebt geen verwijzing nodig. Tijdens de aanmelding bekijken we of het maatschappelijk werk de beste plek is voor jouw vraag. Als je vraag niet bij ons past of een andere organisatie je beter kan helpen, dan kijken we samen met jou waar jij dan terecht kunt.

Werkwijze

Het maatschappelijk werk in Ede wordt uitgevoerd door maatschappelijk werkers van Opella en Stimenz.

Aanmelding

Tijdens de aanmelding bekijken we of het maatschappelijk werk de beste plek is voor jouw vraag of probleem. Als jouw vraag niet bij ons past of een andere vorm van ondersteuning beter aansluit, informeren wij je uiteraard waar je terecht kunt.

Intake

Wij plannen met jou een eerste gesprek, de intake. In dit gesprek zetten we je gegevens en je problemen/vragen op een rij. We stellen samen duidelijk vast wat jouw verwachtingen zijn. Wij gaan altijd uit van je mogelijkheden, waarbij je zelf de richting bepaalt. Onze inzet is om samen met jou directe omgeving tot oplossingen te komen.

Plan en inzet

Je bespreekt wat je wilt bereiken. Samen met jou stellen we een plan op. Hierin staat beschreven waaraan gewerkt gaat worden èn hoe; waarbij je gebruik maakt van je eigen krachten en kwaliteiten. Soms is het wenselijk om samen met je partner of het hele gezin gesprekken te voeren of aan te sluiten bij een groepsactiviteit.

Afsluiting

Wij bieden in principe een kortdurend traject waarbij we uitgaan van 5 tot 10 gesprekken en meer als dat nodig is. Uiteindelijk is het doel dat je zelfstandig verder kunt, zonder hulp.

Verwijzen jullie ook?

Ja, tijdens de aanmelding en/of intake maken we een inschatting of maatschappelijk werk je verder kan helpen. Mocht dit niet het geval zijn, dan kijken we samen met jou bij welke andere hulpverlenende organisatie je terecht kunt. 

Privacy

Maatschappelijk Werk Ede respecteert ieders privacy volgens de wet AVG. Met de verstrekte gegevens gaan wij integer en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om.

Heeft u nog vragen?

Dan kunt u op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur bellen met Maatschappelijk Werk Ede: 088 784 62 06. Of mail naar: Info@maatschappelijkwerkede.nl