Naar homepage
Naar homepage

Jaarverslag 2018: Opella biedt steeds meer hulp met minder medewerkers

Een steeds grotere groep mensen maakt gebruik van zorg en ondersteuning, die wordt gegeven door steeds minder zorgverleners. Dat is een van de conclusies uit het jaarverslag van zorgdienstverlener Opella over het jaar 2018. Een kleinere groep zorgprofessionals kan hulp bieden aan ieder die dat nodig heeft. Dat is mogelijk door andere manieren van werken, klanten die zoveel mogelijk zelf (blijven) doen samen met de mensen om hen heen en slimme oplossingen door bijvoorbeeld zorgtechnologie.

De vraag naar zorg en ondersteuning neemt onder andere toe als gevolg van de vergrijzing in Nederland. Tegelijkertijd is er krapte op de arbeidsmarkt. Opella wil thuis geven aan ieder die zorg en ondersteuning nodig heeft. Daarbij zijn Opellamedewerkers op weg om klantvolgend te werken, dwars door de domeinen van gemeente, zorgverzekeraar en zorgkantoor heen. Thuis geven betekent snappen wat iemand nodig heeft om zijn of haar eigen leven te kunnen leiden. Oog en oor hebben voor wat voor iemand echt belangrijk is en wat hem of haar voldoening geeft. Bij echte aandacht voor mensen krijg je zicht op (onuitgesproken) verwachtingen en kun je antwoorden bieden die helpen. Opella doet dat met één klant, één plan en één arrangeur. Die arrangeur is bijvoorbeeld een (wijk)verpleegkundige of casemanager, die zorg en ondersteuning kan inzetten uit de verschillende financiële stromen.

De arrangeur gaat uit van wat voor de klant belangrijk is. Vaak zijn dat naast goede medische zorg hele andere zaken. De klant kan daar zelf stappen in nemen, samen met familie en het eigen netwerk, met voorzieningen in de wijk, met hulpmiddelen en zorgtechnologie en waar nodig met professionals. Thuis geven aan mensen is dus doen wat nodig is om mensen in hun ziekte of beperking zo lang als nodig is te ondersteunen, ongeacht de systemen en financiering.
Afgelopen jaar ondersteunde Opella ruim 5200 klanten met ongeveer 1700 medewerkers (955 FTE) en 750 vrijwilligers.
Na een eenmalig financieel verlies in 2017 sloot de zorgdienstverlener het jaar 2018 af met een bescheiden positief resultaat.

Bekijk het jaarverslag 2018 van Opella.