gezinsondersteuning Opella

Gezinsondersteuning

Waarom is mijn kind zo druk? Hoe krijg ik structuur in mijn gezin? Hoe combineer ik de verzorging en opvoeding van de kinderen met het dagelijkse huishouden?

Tegen dit soort vragen en problemen kan je gezin aanlopen. Misschien wil je wat rust en regelmaat in je dagelijks leven. De gezinscoaches van Opella kunnen je op weg helpen.

De gezinscoach is betrokken bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en zorgt ervoor dat het hele gezin meedoet en van de ondersteuning profiteert.

Praktische ondersteuning

De gezinscoach is er voor iedereen die gezinsondersteuning nodig heeft in de thuissituatie. De ondersteuning is laagdrempelig en praktisch. Samen zetten we de zaken op een rij. De gezinscoach neemt geen taken van je over, maar kijkt samen met je naar je hulpvraag en ondersteunt je waar nodig. Zodat je uiteindelijk zelfstandig verder kunt. Daarom stellen we samen een plan van aanpak op waarin jouw doelen centraal staan. Ons doel is jou weer de regie (terug) te geven over je gezinssituatie.

Mocht het ons met onze expertise niet lukken of komen we er samen niet uit, dan heeft de gezinscoach ook een (door)verwijzende rol. Samen met jou kijken we naar andere organisaties die je misschien beter van dienst kunnen zijn. Indien nodig of gewenst blijven wij je op de achtergrond steunen.

Hoe vaak, wanneer en hoe lang we bij je langskomen, hangt af van je persoonlijke situatie en behoefte.

Praktische gezinsondersteuning plus (PGO+)

Naast PGO bieden we ook PGO+ voor gezinnen die vanuit een culturele of religieuze opvoeding tegen knelpunten aan lopen. Wij bieden ondersteuning op maat en geven de culturele en religieuze eigenschappen van het gezin de aandacht die nodig is.

Praktische gezinsondersteuning+ Cultuurrijke Zorg Ede (PGO+CZE)

Dit is net als PGO+ bedoeld voor gezinnen van migrante afkomst. Daarnaast is er ook sprake of vermoeden van ggz problematiek bij het kind. Er is nauwe samenwerking met Pro Persona en Indigo.

gezinsondersteuning

Beeldcoaching

In sommige situaties, bijvoorbeeld wanneer de communicatie met je kinderen niet vanzelf gaat, kan beeldcoaching worden ingezet. Wij maken bij je thuis een video-opname van een contactmoment tussen jou en je gezin. Een week later kijken we dit samen met je terug. Hoe reageer je op elkaar en welk patroon is daarin te ontdekken? Door dit patroon te kennen en herkennen, lukt het vaak om weer open en positief met elkaar te communiceren.

Klik hier voor meer informatie over beeldcoaching

Gezinscoach inschakelen

Wil je meer informatie over praktische gezinsondersteuning of wil je direct een gezinscoach inschakelen? Neem dan telefonisch contact met ons op voor een afspraak of een intakegesprek. Dit kan via het Servicepunt van Opella: 0318 752 222. In dit gesprek worden je hulpvragen en mogelijkheden besproken.

Meer weten?

Folder Praktische gezinsondersteuning

Meer weten over Gezinsondersteuning?

Bel ons Servicepunt: 0318 752 222