Geschiedenis van het vastgoed van Opella

Steeds meer ouderen kiezen ervoor zelfstandig te blijven wonen. Sinds 2007 heeft Opella omvangrijke bouwprogramma's uitgevoerd die aansluiten bij die ontwikkeling. Het welbevinden van mensen is het uitgangspunt. Prettig wonen is een basisvoorwaarde om prettig te kunnen leven. 

Sinds 2007 hebben grootschalige verzorgings- en verpleeghuizen van Opella plaats gemaakt voor gewone seniorenappartementen en kleinschalige woonvormen voor intensieve zorg, verspreid over de hele regio. Opella werkt daarin samen met woningcorporaties en -ontwikkelaars. Opella wil op het gebied van huisvesting een bijdrage leveren aan de inclusieve samenleving op de volgende manier:

  • Huisvesting decentraal organiseren, waarbij de wijk of buurt als maat wordt genomen. Klanten kunnen zo in de eigen bekende omgeving blijven wonen.
  • Het initiatief nemen tot en ontwikkelen van levensloopbestendige woningen en wonen met een plus. De plus bestaat uit services op al die zaken die mensen nodig hebben. Het gaat daarbij behalve huisvesting bijvoorbeeld over maaltijden, schoonmaak, wasverzorging, boodschappenservice, kapper, pedicure, enzovoort. Opella biedt niet alle services zelf, maar brengt betrouwbare dienstverleners in beeld. 
  • Mensen ondersteunen om zelfstandig te kunnen blijven wonen en te participeren in de samenleving. Onder andere met kennis over systemen voor zorgtechnologie en gebouwbeheer.

Gerealiseerd vastgoed
In de periode 2007-2021 realiseerde Opella deze seniorenappartementen en verpleeghuizen in de vorm van kleinschalig wonen met intensieve zorg.

2007
Opening wijkservicecentrum de Veenderij in Ederveen: zelfstandige huurappartementen met zorg aan huis.

2010-2011
Op het Baron van Wassenaerpark in Bennekom, een gevarieerde woonwijk voor jong en oud, openen de gebouwen Cornélie, Machtella en Walraven. De begane grond is bedoeld voor kleinschalig wonen met intensieve 24-uurszorg; op de verdiepingen zijn zelfstandige huurappartementen met indien gewenst zorg aan huis.

  • Cornélie: kleinschalig wonen voor mensen met psychiatrische beperkingen (gerontopsychiatrie) in verpleeghuis de Baronie.
  • Machtella: kleinschalig wonen voor mensen met lichamelijke beperkingen (somatiek).
  • Hospice Bennekom: palliatieve zorg.
  • Walraven: kleinschalig wonen voor mensen met dementie (psychogeriatrie). 

Verzorgingshuis Beringhem in Bennekom sluit de deuren. Bewoners verhuizen naar het Baron van Wassenaerpark.
Verpleeghuiszorg wordt door Opella niet meer alleen in Bennekom geboden, maar in het dorp of de stad waar iemand woont. Geen meerpersoonskamers, maar een eigen kamer, in een huiselijke sfeer en met intensieve zorg.

2012
Vervangende huisvesting voor revalidatieklanten van Opella: De Valkenburcht in Oosterbeek en het Baken in Bennekom bieden revalidatie en herstel in een gastvrije ambiance.
Verpleeghuis de Halderhof wordt gesloopt.

2013 
Een aantal bewoners van verzorgingshuis Rustenburg verhuist naar gebouw Van der Meer op het Nobelpark in Wageningen: zelfstandige appartementen met zorg en diensten aan huis.

2014
Opening nieuwbouwwijk Torckdael in Wageningen. Zelfstandige huurappartementen met zorg aan huis en kleinschalig wonen voor mensen met dementie.
Sloop van verzorgingshuis Rustenburg. 

2015
Bewoners van verzorgingshuis de Stolpe in Harskamp verhuizen naar de nieuwbouw Metje: kleinschalig wonen voor mensen met dementie en zelfstandige huurappartementen met zorg aan huis.

2016
Verbouwing van verzorgingshuis de Honskamp in Lunteren naar verpleeghuis voor mensen met dementie en mensen met chronisch lichamelijke beperkingen.
Eind 2016 sluit verpleeghuis de Breukelderhof in Bennekom. Hier vindt geen vervangende nieuwbouw plaats. Mensen blijven steeds langer zelfstandig wonen en de keus voor een verpleeghuis wordt uitgesteld of zelfs helemaal niet gemaakt. Opella zet om die reden de capaciteit voor verpleegzorg van de Breukelderhof om naar verpleegzorg thuis. 

2019
Verzorgingshuis de Nudehof heropent na een grootschalige renovatie. Opella heeft het vastgoed verkocht, de appartementen zijn vergroot en Opella blijft zorg en diensten bieden in De Nudehof. 

2021
Op het Baron van Wassenaerpark in Bennekom vervangt Opella de tijdelijke bouw van revalidatielocatie het Baken door nieuwbouw. Werken, wonen en verblijven bij deze nieuwbouw Elias betekent gebruikmaken van een nieuwe, moderne locatie, volledig gericht op ouderen met een tijdelijke of chronische aandoening. Het doel is dat mensen zoveel mogelijk hun eigen leven kunnen leiden. Zorg en ondersteuning worden ingezet door één arrangeur. De professionals van Opella werken nauw samen met elkaar, de klant, naasten en professionals buiten Opella. Daarmee maken we het mogelijk dat ouderen langer thuis kunnen blijven wonen. Opella biedt in Elias geriatrische revalidatiezorg, verpleeghuis voor mensen met chronische lichamelijke beperkingen, werkplek voor artsen, psychologen en behandelaars, dagbesteding en een ontmoetingsplek voor een kopje koffie, iets lekkers en/of een broodje of maaltijd, met beperkte winkelfaciliteiten.