Geestelijke verzorging thuis

Het Centrum voor Levensvragen in de Vallei biedt een luisterend oor aan ouderen die zelfstandig wonen. Het is een professioneel samenwerkingsverband van geestelijk verzorgers, waar ook Opella bij betrokken is.

Het Centrum voor Levensvragen in de Vallei is er voor levensvragen, rouw of verlies. Speciaal voor 50-plussers die zelfstandig wonen en mensen in de palliatieve fase van hun leven. Sommige mensen kunnen hiervoor terecht in het eigen netwerk, zoals een geloofsgemeenschap. Maar wie wil kan ook gebruik maken van Levensvragen in de Vallei.

Bezoek de website Levensvragen in de Vallei