vragenlijst mantelzorg

Vragenlijst mantelzorg: welke behoeften hebben mantelzorgers?

In het netwerk rondom de cliënt speelt de mantelzorger een belangrijke rol en deze zal de komende jaren toenemen. Deze mantelzorgers zouden zorgprofessionals kunnen ontlasten. Denk bijvoorbeeld aan bepaalde taken die een mantelzorger van zorgprofessionals zou kunnen overnemen.

Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn onderzoekt onder mantelzorgers welke behoeften zij hebben aan ondersteuning bij het uitvoeren van hun mantelzorgtaken. Zodat zij beter toegerust zijn en dus ook zorgprofessionals ondersteunen.

Ben of ken jij mantelzorgers? Zou je deze vragenlijst willen invullen of verspreiden? Het kost ongeveer 7 minuten om de vragenlijst in te vullen.