Naar homepage
Naar homepage
Opella neemt maatregelen in verband met het coronavirus. De actuele informatie vindt u hier.

Uitnodiging lezing Radicale vernieuwing verpleeg(huis)zorg

De Cliëntenraad van Opella neemt deel aan de Beweging Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg, van regels naar relaties. In dat kader nodigen wij u uit voor de lezing ‘Wat maakt het verschil’, op woensdag 15 november 2017 in Bennekom.

Prof. dr. ir. Alice de Boer spreekt die middag over mantelzorg. Mantelzorg is de onbetaalde hulp die ruim vier miljoen volwassenen in Nederland geven aan hun zieke of hulpbehoevende naaste. Eén op de tien helpers – 400.000 mensen – voelt zich zwaar belast door die zorgtaak. Er is veel onderzoek gedaan naar mantelzorg en zorg door vrijwilligers (de informele zorg) en naar deze ernstig belaste helpers. Zij kunnen als gevolg van die belasting gezondheidsschade of psychische schade ervaren. Passen de feiten bij de beelden die er heersen over informele zorg? Wat kan het verschil maken bij ernstig belaste informele zorggevers? En wat zijn de consequenties voor beleid van zorgorganisaties, gemeenten, onderwijs en organisaties in het sociaal domein?

Over Alice de Boer
Alice de Boer is bijzonder hoogleraar Sociale ongelijkheid en informele hulp aan de VU in Amsterdam. Ze is ook werkzaam bij het Sociaal en Cultureel Planbureau. Haar lezing is met name gericht op bestuurders en professionals in zorg en welzijn en beleidsmakers bij gemeenten en onderwijsinstellingen.

Beweging Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg
Opella organiseert deze lezing in het kader van Beweging Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg, van regels naar relaties. Daarbij draait het om zorg en ondersteuning die mensen in staat stelt om te leven zoals zij dat willen. Dit is zowel thuis als in een verpleeghuis mogelijk. We zoeken de grenzen op van wat mogelijk is om dat waar te maken. 

Over het programma
15.00 uur Inloop
15.30 uur Opening door Kars Hazelaar, bestuurder Opella
15.45 uur Lezing 'Wat maakt het verschil?' door Professor dr. ir. Alice de Boer 
16.15 uur Discussie naar aanleiding van thema 'Wat maakt het verschil'
16.45 uur Reflectie door Thom van Woerkom van LOC/Beweging radicale vernieuwing
16.55 uur Afsluiting
17.00 uur Informele ontmoeting onder genot van een hapje en een drankje
18.00 uur Einde

Bent u erbij?
U kunt zich inschrijven tot 8 november 2017 via clientenraad@opella.nl.
Graag tot ziens op 15 november 2017! 

Locatie Walraven - Beringhemzaal, Oost Breukelderweg 1, 6721 PG Bennekom