Naar homepage
Naar homepage
Opella neemt maatregelen in verband met het coronavirus. De actuele informatie vindt u hier.

Samenhangend arrangement in versnipperde zorg is nodig

Ouderen blijven graag zelfstandig wonen en doen daarbij een groot beroep op bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis en spoedeisende hulp. Jeannette Hogen Esch, praktijkondersteuner ouderen bij het Huisartsenpunt Bennekom: “We zien de vragen vanuit ouderen maandelijks gigantisch toenemen.” Opella deed afgelopen jaar ervaring op in Bennekom met het eenvoudig regelen van die zorg en ondersteuning door één arrangeur.

Hogen Esch juicht de inzet van een arrangeur voor ouderen toe. Samen met de specialist ouderengeneeskunde van Opella selecteerde zij patiënten die er baat bij hebben. “De Nederlandse zorg is ingewikkeld. Ouderen weten niet altijd de weg te vinden naar de juiste zorg en ondersteuning. Goede samenwerking tussen ieder die betrokken is bij een patiënt is belangrijk. De arrangeur kan daar een centrale rol in spelen. Het is voor ieder van ons het doel dat mensen de juiste zorg en ondersteuning krijgen. Hierbij willen wij niet dat ze last hebben van de wetten en schotten in de zorg. Daarbij moet de patiënt ook zelf in beweging komen. Ik probeer mensen te stimuleren zelf stappen te ondernemen. Bijvoorbeeld door de stoute schoenen aan te trekken en de buurvrouw te vragen om samen iets te doen.” 
praktijkondersteuner
Veel complexe problemen
Mede door de vergrijzing heeft Hogen Esch als praktijkondersteuner ouderen meer werk dan zij aan kan. “Er is veel complexe problematiek en er is een grote groep mensen, bijvoorbeeld met dementie, die zorg mijdt. De huisarts wordt daar bijvoorbeeld door een zoon, dochter, buurvrouw of hulpverlener op geattendeerd. Ik bezoek ouderen altijd thuis. Dat geeft namelijk een heel goed beeld van de situatie. Soms verwaarlozen mensen zichzelf en dat zie je goed als je bij iemand thuis komt. Anderen zijn juist heel netjes en geven sociaal wenselijke antwoorden. Zij verbloemen daarmee de werkelijke problemen. Ook een partner kan de hulpbehoevendheid van echtgenoot of echtgenote compenseren. Dan zie ik dat er echt meer nodig is. Dan moet ik praten als Brugman om bij elk individu een ingang te vinden om dit te regelen. Als ouderen écht geen zorg willen, dan kunnen we niets anders dat dit respecteren. Ik blijf in zo’n situatie wel contact houden om de situatie te volgen. Dan kan ik inspringen zodra het mogelijk is. We streven ernaar escalatie te voorkomen."

Crisis voorkomen
Hogen Esch ziet goede mogelijkheden in de samenwerking met de arrangeur van Opella. Door samen te werken kunnen we meer mensen op tijd ondersteunen met de juiste zorg. Zo kunnen we crisissituaties zoveel mogelijk voorkomen. Opella wil klantvolgend, dat wil zeggen domeinoverstijgend werken. Opella werkt hierin samen met de gemeente Ede, zorgverzekeraar Menzis, zorgkantoor Menzis en het ministerie van VWS. De zorg en ondersteuning worden samenhangend georganiseerd op basis van één klant, één plan, één arrangeur. Deze arrangeur kan handelen over alle financiële domeinen heen. Kortom voor zorg vanuit de gemeente, de zorgverzekeraar of de landelijke overheid. De arrangeur heeft een brede blik op informele en formele ondersteuning en zorg. Samen met de klant kiest hij of zij voor passende oplossingen. Met als doel om de kwaliteit van leven van de klant zo goed mogelijk te ondersteunen. Ook betrekt de arrangeur tijdig de huisarts. Hij kan deze ondersteunen door het overzicht te houden van de zorg en ondersteuning.