Privacyverklaring website Opella

Wij vinden uw privacy belangrijk. In dit privacy- en cookiestatement leest u hoe Opella omgaat met uw persoonsgegevens wanneer u onze website bezoekt.

 

Met de informatie die u via de website aan ons doorgeeft wordt zorgvuldig omgegaan. Uw persoonlijke informatie wordt beveiligd en altijd vertrouwelijk behandeld. Wij houden ons bij het verwerken van uw persoonsgegevens aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Websiteanalyse en cookies

U bezoekt de website van Opella altijd anoniem. Wij kunnen dus niet zien wie onze website bezoekt. Wel zijn wij geïnteresseerd in algemene gegevens over het bezoek aan onze website. Denk bijvoorbeeld aan het aantal bezoekers, welke pagina's bezocht worden en op welke url's geklikt wordt. Om deze gegevens te meten en te analyseren, maken wij gebruik van software. Deze informatie helpt ons om de website nog gebruiksvriendelijker te maken. Wij delen deze gegevens niet met anderen. Om deze gegevens te verzamelen maken wij gebruik van ‘cookies’. Een cookie is een klein bestand dat op de harde schijf van de computer van de bezoeker wordt opgeslagen. De cookies die wij inzetten zijn bedoeld om op hoofdlijnen uw bezoek aan onze website vast te leggen en te analyseren. Wij analyseren uw gedrag dus niet op individueel niveau en verzamelen dan ook geen persoonsgegevens.
Opella heeft verwerkersovereenkomsten afgesloten met bedrijven die haar hierbij ondersteunen. Gegevens worden versleuteld en anoniem verwerkt.

Links naar andere websites

Op onze website staan links naar websites van andere organisaties. Opella is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Wij zijn ook niet verantwoordelijk voor de privacybescherming op die websites of voor diensten die eventueel via die websites worden aangeboden.

Gebruik gegevens

Via de website van Opella kunt zich via formulieren aanmelden voor onze diensten of het aanvragen van informatie. U vult dan een formulier in waarbij om persoonsgegevens wordt gevraagd. Wij gebruiken deze gegevens om te kunnen reageren op uw vraag of verzoek. Wij vragen alleen die informatie die noodzakelijk is voor het goed kunnen afhandelen van uw vraag of verzoek. Deze persoonsgegevens worden via een beveiligde verbinding naar ons gestuurd en opgeslagen in ons informatiesysteem. Uw gegevens bewaren wij zo lang als nodig voor de afhandeling van uw vraag of verzoek. Op basis van administratieve doeleinden kunnen wij uw gegevens langer bewaren. Hieronder leest u welke formulieren op onze website staan.

  • Contactformulier: Formulier waarmee u een vraag kunt stellen aan medewerkers van het Servicepunt van Opella.
  • Klachtenformulier: Het klachtenformulier is één van de manieren om een klacht in te dienen bij Opella.
  • Vrienden van: Aanmeldformulier voor de Vrienden van Opella.
  • Aanmelden behandeling, Thuiszorg aanvragen, Persoonlijk advies klantadviseur: Formulieren waarmee nieuwe klanten zich kunnen aanmelden of om advies kunnen vragen.
  • Open sollicitatie, Inschrijfformulier vakantiewerk: Hiermee kunnen mensen kenbaar maken ze geïnteresseerd zijn in (vakantie) werk bij Opella.
  • Aanvraag klantportaal, Aanvraag klantportaal wettelijk vertegenwoordiger, Aanvraag gemachtigd contactpersoon, Intrekken machtiging klantportaal: Deze formulieren maken onderdeel uit van het aanvraagproces 'Klantportaal Opella'.

Informatie, Inzage, wijziging, verwijdering of overdracht van gegevens

U heeft recht op informatie, inzage, wijziging, verwijdering of overdracht van uw gegevens. Wilt u dit, dan kunt u een verzoek indienen bij Opella. Voordat wij uw verzoek in behandeling nemen zullen wij uw identiteit moeten vaststellen.

Functionaris Gegevensbescherming

Bij Opella is een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld. De FG is toezichthouder op naleving van de regels rondom privacy en bescherming van persoonsgegevens. Wilt u informatie over uw privacy of de bescherming van persoonsgegevens en het gebruik daarvan door of bij Opella? Dan kunt u contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming. Alle berichten en verzoeken worden strikt vertrouwelijk behandeld. Een Functionaris Gegevensbescherming is gebonden aan geheimhouding.

Autoriteit Persoonsgegevens

Naast de Functionaris Gegevensbescherming is ook de Autoriteit Persoonsgegevens bevoegd.

Contactgegevens:

Opella
t.a.v.de Functionaris Gegevensbescherming
Postbus 677
6710 BR Ede
(0318) 752 222

fg@opella.nl 

Kamer van Koophandel Arnhem 09129229

 

Cookies achteraf verwijderen

 

 

Privacyverklaring Website Opella, Versie: 20180430