Naar homepage
Naar homepage
Opella neemt maatregelen in verband met het coronavirus. De actuele informatie vindt u hier.

Pleidooi voor meer domeinoverstijgende zorg, met Opella Ede als voorbeeld

Op Prinsjesdag deze week een pleidooi voor meer domeinoverstijgend werken in de zorg, waarbij de gemeente Ede als voorbeeld wordt genoemd. In december 2017 tekenden Opella, gemeente Ede, zorgverzekeraar Menzis en zorgkantoor Menzis de samenwerking domeinoverstijgend werken.

Domeinoverstijgend werken betekent dat zorgaanbieders, gemeente, zorgverzekeraars en zorgkantoren samenwerken. Met als doel dat kwetsbare ouderen langer het leven kunnen blijven leven zoals ze dat willen, in hun eigen vertrouwde omgeving. Eén professional is hierbij als arrangeur verantwoordelijk voor het organiseren van alle ondersteuning en zorg van de oudere. Opella werkt op deze manier in de gemeente Ede. De zorgdienstverlener wil thuis geven aan al haar klanten door de zorg en ondersteuning domeinoverstijgend te organiseren. De aanpak past goed bij Opella, die al jaren stappen maakt om meer klantvolgend te werken en maatwerk te leveren. We keren daarbij terug naar de basis: ‘hoe zou je het thuis doen’? Daarmee kijkt Opella anders naar de dagelijkse uitdagingen van het leven en probeert die hanteerbaar te maken. De organisatie werkt daarbij met één klant, één plan, één arrangeur. Die arrangeur kan als het nodig is zorg en ondersteuning inzetten uit alle domeinen.

Domeinoverstijgende zorg in Nederland 

In de  toelichting op de rijksbegroting van het komend jaar staat: "De Juiste Zorg Op de Juiste Plek is dus niet alleen gewenst om mensen in hun functioneren te ondersteunen en te versterken, het is ook een harde noodzaak om de zorg organiseerbaar en betaalbaar te houden. Die urgentie vraagt om aanspreekbaarheid van alle betrokken partijen, inclusief de overheid, om de zorg en ondersteuning beter te maken. Het vraagt om regie op resultaat. Niet alleen op ieders eigen domein, maar juist ook op domeinoverstijgende samenwerking."

Domeinoverstijgend werken in praktijk

Een voorbeeld uit de praktijk. Een alleenstaande meneer woont zelfstandig op een boerderij. Hij heeft dementie. Zijn situatie gaat achteruit. Meneer wil graag thuis blijven wonen. De arrangeur van het thuiszorgteam van Opella heeft breed gekeken wat nodig is om meneer zelfredzaam te houden. Er is bijvoorbeeld gesproken met een van de kinderen en de buren. Meneer kan hen nog wel eens wegsturen. Maar zij begrijpen nu zijn situatie en komen vaker langs. Ze nemen hem ook mee naar buiten, naar de koeien, waar hij veel plezier aan beleeft. Meneer is dan vrolijker en vertelt meer aan hen.
Tussen de professionals is meer afstemming. Er is gekozen voor een andere manier van benadering. Met de huisarts is afgestemd over de medicijnen, waardoor de thuiszorg beter zicht houdt op het innemen van de medicatie. De benodigde zorg voor meneer wisselt, afhankelijk van zijn gezondheid. De ene keer is meer zorg nodig dan de andere keer. Er is maatwerk, waardoor meneer zelf doet wat hij op dat moment kan doen. Dat houdt hem zelfredzaam.
Als het netwerk niet zo betrokken was, had meneer niet meer thuis kunnen wonen. In combinatie met de flexibele zorg is thuis wonen haalbaar. De verwachting is dat meneer anders afgelopen voorjaar opgenomen had moeten worden in een verpleeghuis.