Naar homepage
Naar homepage
Opella neemt maatregelen in verband met het coronavirus. De actuele informatie vindt u hier.

Opella kiest voor kwaliteit, ook als het moeilijk is

Zorg- en dienstverlener Opella heeft het jaar 2017 afgesloten met een eenmalig financieel tekort. Opella koos er bewust voor niet te bezuinigen op de zorg. De organisatie beschouwt het financieel verlies over het jaar 2017 van ruim 2,7 miljoen euro als een eenmalig incident tijdens turbulente veranderingen in de Nederlandse gezondheidszorg. Het eerste kwartaal van 2018 laat weer een positief begrotingsresultaat zien.

In 2017 had Opella voor het eerst een regulier jaar na grote veranderingen in de financiering van de zorg en ingrijpende nieuw- en verbouwprojecten bij Opella. In de afgelopen tien jaar sloot Opella vrijwel ieder jaar een verzorgings- of verpleeghuis en realiseerde nieuwbouw. Dat verliep inhoudelijk en financieel goed, ondanks de crisis in Nederland. De veranderingen hebben veel gevraagd van de medewerkers van de zorgdienstverlener. De sluiting van het laatste oude verpleeghuis, de Breukelderhof met een omzet van circa € 6 miljoen, zonder nieuw te bouwen vroeg veel van Opella. De belangrijkste problemen deden zich voor bij revalidatie & herstel en de restaurants in de verpleeghuizen en revalidatiecentra. Deze waren zeer verliesgevend. Ook instabiliteit bij de stafafdeling HR, een relatief hoog verzuimcijfer en verplichte nabetalingen onregelmatigheidstoeslag droegen bij aan een sterk tegenvallend financieel resultaat.

Geen bezuinigingen op zorg
De aanpak van Opella bleef zich het afgelopen jaar richten op behoud, borging en verdere ontwikkeling van kwaliteit van zorg. Daarmee bezuinigde de organisatie niet op de directe zorg en vielen er geen gedwongen ontslagen. De kwaliteit van zorg wordt door klanten dan ook onverminderd als hoog ervaren. Opella krijgt op de reviewsite ZorgkaartNederland.nl gemiddeld het cijfer 8.2. Opella werkte aan het terugdringen van verzuim, aan een gezonde verhouding tussen inzet van personeel en zorgtarieven en aan het in balans brengen van vraag en aanbod. Zo bleven de restaurants bijvoorbeeld geopend zonder de inzet van vaste horecamedewerkers en werd bij revalidatie & herstel scherper gestuurd op instroom en uitstroom van klanten.

Doorgaan met kwaliteit van zorg en ondersteuning
De organisatie heeft voldoende reserves om het eenmalige financieel tekort over 2017 op te vangen. Hiermee blijft de zorg- en dienstverlening aan klanten gegarandeerd en gaat Opella door met belangrijke vernieuwingen. Zoals het eenvoudig regelen van ondersteuning en zorg voor mensen die zelfstandig wonen. Dit is vaak ingewikkeld, omdat mensen te maken hebben met een scala aan professionele hulpverleners in de domeinen zorg, welzijn en wonen. De uitdaging is om de zorg en ondersteuning samenhangend te organiseren, zodat klant en naasten optimaal gebruik maken van de mogelijkheden voor een goede kwaliteit van leven.
Opella tekende hiervoor in 2017 een samenwerkingsovereenkomst met gemeente Ede, zorgverzekeraar Menzis en zorgkantoor Menzis, die wordt ondersteund door het ministerie van VWS. Ook werd een eerste pilot uitgevoerd in Bennekom. Vanaf 2018 voert Opella deze manier van werken door voor al haar zelfstandig wonende klanten.

Meer informatie over het jaar 2017 leest u in het jaarverslag over 2017.