Naar homepage
Naar homepage
Opella neemt maatregelen in verband met het coronavirus. De actuele informatie vindt u hier.

Opella betrokken bij manifest toekomst Nederlandse zorg

Opella onderschrijft het manifest over een duurzame toekomst van de Nederlandse gezondheidszorg, dat deze week is gepubliceerd, en is betrokken geweest bij de totstandkoming. Het manifest benoemt dat herinrichting van het zorglandschap hard nodig is en noemt daarbij tien concrete maatregelen. Die zijn nodig om een 'zorginfarct' te voorkomen, waarbij voor mensen de toegankelijkheid van de zorg op het spel komt te staan. Het huidige stelsel van controle, complexiteit en compliance moet worden omgevormd tot een stelsel van transparantie, eenvoud en samenwerking.

Het manifest is bedoeld om het maatschappelijk debat over de Nederlandse gezondheidszorg verder te brengen. Volgens tientallen zorgorganisatie (onder wie Opella), stakeholders in de zorg en de branchegroep Zorg van BDO Accountants & Adviseurs is de urgentie hoog. De gezondheidszorg kampt bijvoorbeeld met een enorme groeiopdracht voor de verpleeghuiszorg, dalende financiële resultaten van algemene ziekenhuizen, knellende budgetten in het sociaal domein, wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg, een toekomstig tekort aan huisartsen en een personeelstekort.

Lees het volledige manifest en de toelichting op de maatregelen op de website van BDO Accountants & Adviseurs

De zorgpartijen noemen de volgende concrete maatregelen die snel opgepakt moeten worden door de zorgorganisaties zelf, zorgverzekeraars en de overheid.

  1. Nieuw paradigma: niet ziekte bekostigen, maar gezondheid.
  2. Werk aan een gezonde samenleving, waarin kwaliteit van leven voorop staat.
  3. Zorg voor transparantie en minder regeldruk.
  4. Zorg voor een gelijk speelveld.
  5. Stimuleer netwerkzorg.
  6. Zorg voor een passende data-infrastructuur.
  7. Faciliteer innovatie en digitalisering.
  8. Stimuleer werken vanuit ‘positieve gezondheid’.
  9. Zonder (medisch) ondernemerschap gaat het niet gebeuren…
  10. De overheid moet actie nemen om de voorwaarden te scheppen.