Logopedie

U verstaanbaar maken, een gesprek volgen, eten en drinken. Dat lijkt zo vanzelfsprekend. Maar het kan problemen geven bijvoorbeeld door een beroerte, ziekte of ongeval. 
Logopedie is mogelijk op een van onze locaties of bij u thuis. U heeft een verwijzing nodig van uw huisarts of specialist.

"Ik ben zeer tevreden over de behandeling die mijn man heeft gehad. Hij begreep steeds meer dingen en hij kon steeds meer dingen zeggen. Hij heeft echt profijt gehad van de behandeling."
Reactie van een naaste op Zorgkaart Nederland

Logopedie is zinvol als u

 • Moeite heeft uzelf verstaanbaar te maken.
 • Moeite heeft om gesprekken te volgen.
 • Gesprekken minder vlot verlopen.
 • Niet de juiste woorden kunt vinden.
 • Moeite heeft met kauwen en/of slikken.
 • Zich regelmatig verslikt.

Speciale aandacht voor

Onze logopedisten zijn gespecialiseerd in de behandeling van taal-, spraak- en slikproblemen bij:

 • beroerte, CVA
 • neurologische aandoeningen
 • Parkinson
 • dementie
 • tracheacanule (een buisje in de luchtweg om door te ademen)

 

Logopedist met klant

Dit mag u verwachten van de logopedisten van Opella

 • Persoonlijke aandacht: onze logopedisten staan u bij om te bepalen waaraan u wilt werken en wat u wilt bereiken. 
 • U ontvangt een behandelplan op maat.
 • Deskundige behandeling: onze logopedisten scholen zich voortdurend bij en zijn op de hoogte van de nieuwste wetenschappelijke inzichten.
 • Wij zijn gespecialiseerd in behandeling van: slikken, spraak (dysartrie) en taal (afasie) bij volwassenen, chronisch zieken en revalidanten.
 • Extra expertise binnen handbereik. Waar nodig schakelen onze logopedisten binnen het Behandelcentrum andere expertise in. Bijvoorbeeld van fysiotherapeut, ergotherapeut of verpleegkundige.
 • Dichtbij: behandeling aan huis of op een van onze locaties.

Uw resultaat na de behandeling:

 • Gesprekken verlopen beter.
 • U bent beter te verstaan.
 • U kunt duidelijk maken wat u bedoelt.
 • Eten en drinken verloopt weer goed.

De mogelijkheden

 • Meestal vergoed vanuit de zorgverzekering.
 • Individueel. 
 • Dagelijks tussen 8.30 en 17.00 uur.

Op welke locaties is logopedie mogelijk

Logopedie aan huis

Onze logopedisten kunnen u ook aan huis bezoeken en behandelen. Met een verwijsbrief van uw arts krijgt u het huisbezoek meestal vergoed vanuit de aanvullende verzekering.

Kosten

Wat kost logopedie? 

 • Behandelingen ‘Vanzelfsprekend slikken en spreken’ via Opella Multidisciplinair Behandelcentrum worden veelal vergoed vanuit de aanvullende verzekering.
 • Logopedie is vrij toegankelijk. Vrijwel alle verzekeraars vergoeden zonder een verwijzing van de huisarts. 
 • Factureren los van ziektekostenverzekering is altijd mogelijk.
 • Voor vergoeding van langdurigere behandelingen en logopedie aan huis heeft u wel een verwijzing nodig van arts of specialist.

Particuliere tarieven

In dit document vindt u de particuliere tarieven voor logopedie.

Wilt u meer weten over onze diensten?

Bel ons Servicepunt: 0318 752 222