Naar homepage
Naar homepage
Opella neemt maatregelen in verband met het coronavirus. De actuele informatie vindt u hier.
Wandelpad Baron van Wassenaerpark

Laatste hand gelegd aan Baron van Wassenaerpark: veilig bewegen

Het Baron van Wassenaerpark in Bennekom nadert haar voltooiing. Vanaf 19 april 2022 is het park drie weken gesloten voor fietsers en wandelaars om de bestaande asfaltpaden te vervangen voor zogenaamde halfverharding: een combinatie tussen zacht oppervlak en verhard materiaal. Het Baron van Wassenaerpark is een gevarieerde, prettige woonwijk geworden, vlakbij het bos. In de wijk is alle zorg van Opella dichtbij, voor wie dat nodig heeft.

De werkzaamheden nemen drie weken in beslag. In de eerste week wordt er met machines in het park gewerkt aan de wandelpaden; daarna heeft de halfverharding twee weken nodig om goed uit te harden. Tijdens het uitharden mogen de paden niet worden belast, omdat er anders schade kan ontstaan aan de nieuwe verharding. Tijdens deze werkzaamheden wordt het fietsverkeer omgeleid. (Brom)fietsen blijft mogelijk op de verharde weg aan de buitenrand van het park, langs de geluidswal van de A12, of de route via de Hendrik van Poelwijcklaan en de Boerhaavelaan.

Wandelpark
De Vereniging van Eigenaren, Woonstede en Opella, stelt het park open als wandelpark. Gekozen is voor het fietsluw maken van het park waarbij de wandelpaden worden voorzien van fietssluizen. De keuze voor wandelpaden is onder andere gemaakt, omdat er op het park mensen wonen en verblijven die minder mobiel zijn. In beweging zijn in een veilige omgeving is voor hen heel belangrijk. Opella biedt in de wijk bijvoorbeeld wijkverpleging, verpleeghuiszorg, huishoudelijke hulp, revalidatie, dagbesteding, begeleiding en zorg in de laatste levensfase. De fietspaden werden steeds vaker gebruikt door gemotoriseerd verkeer, wat de veiligheid in het park niet ten goede komt.

Biodiversiteit
Ook de beplanting van het park wordt de komende maanden afgemaakt. Het park is omzoomd met beukenhaagjes en er zijn nieuwe bomen aangeplant. Hierbij is rekening gehouden met biodiversiteit door zoveel mogelijk bloeiende bomen aan te planten en het bestaande bloemenlint in het park uit te breiden. De parkachtige beplanting met tamme kastanje, sierkers, grove den, schijnacacia, wilde lijsterbes en honingbomen is ook doorgetrokken naar het parkeerterrein van het nieuwe specialistisch centrum Elias. Bij Elias kunnen mensen tijdelijk gebruik maken van zorg, behandeling of observatie als thuis wonen even niet mogelijk is na een ziekenhuisopname of bij onduidelijke lichamelijke, psychische of sociale problemen.

Wandelplezier en restaurant
Er is vijftien jaar gebouwd aan het Baron van Wassenaerpark. De realisatie is een fantastische mijlpaal voor de mensen die er wonen en verblijven: woningeigenaren, huurders van Woonstede en klanten en bezoekers van Opellalocaties. Het park is een mooie en bijzondere leefomgeving van en voor iedereen, die uitnodigt tot veel wandelplezier. Het restaurant en terras van locatie Elias bieden de mogelijkheid voor een lekker kopje koffie of thee met gebak, een lunch of warme maaltijd in de prachtige omgeving van het park. U bent van harte welkom op de Barones van Lyndenlaan 69 in Bennekom.