Naar homepage
Naar homepage

Overeenkomst Opella, Estea en gemeente Wageningen

Zorgdienstverlener Opella, Estea uit Ede en de gemeente Wageningen hebben een intentieovereenkomst getekend waarin de afspraken zijn vastgelegd over de transformatie van de Nudehof. 

Grondige renovatie

Verzorgingshuis de Nudehof in Wageningen wordt vanaf komend najaar grondig gerenoveerd en toekomstbestendig gemaakt. De Nudehof kan daardoor voor kwetsbare senioren een veilig thuis blijven bieden. Om dit te realiseren heeft Opella de Nudehof eind vorig jaar verkocht aan zorgvastgoedbelegger Estea. Hiermee sluit Opella aan bij het rijksbeleid, dat gericht is op het scheiden van wonen en zorg. Estea zal zich als nieuwe eigenaar van het gebouw gaan richten op de huisvesting en de verhuur van de zelfstandige appartementen die in de Nudehof gerealiseerd gaan worden. Opella blijft zorg en diensten bieden in de Nudehof.

Ondertekening intentieovereenkomst Transformatieplan Nudehof

Intentieovereenkomst

De Gemeente heeft de afgelopen maanden verschillende onderwerpen besproken met Estea en Opella, die samenhangen met een goede overgang van de bestaande naar de nieuwe situatie. Om die onderwerpen te borgen is de intentieovereenkomst opgesteld. In de intentieovereenkomst Transformatie Nudehof zijn afspraken vastgelegd over diverse onderwerpen. Bijvoorbeeld dat de Nudehof na de renovatie een huisvestingsvorm blijft waar senioren beschermd kunnen wonen. Ook de huurgrenzen zijn besproken. De huur van het overgrote deel van de appartementen valt binnen de sociale huursector. Dit past binnen de woonvisie van de gemeente en sluit aan bij de vraag vanuit de inwoners voor betaalbare woningen. De kosten voor de huidige bewoners stijgen niet door de renovatie. Daarnaast is duurzaamheid een belangrijk thema voor de drie partijen. De Gemeente heeft de ambitie om in 2030 klimaatneutraal te zijn. Vastgoedeigenaren worden in dat kader gevraagd om zo duurzaam en toekomstbestendig mogelijk te bouwen.

Bewoners enthousiast
Voor de huidige bewoners van de Nudehof is de renovatie een enerverend proces. Zij krijgen gedurende het traject individuele begeleiding van Opella. Dat de Nudehof nodig toe is aan een opknapbeurt staat voor de bewoners niet ter discussie. Zij kijken uit naar de nieuwe appartementen en gerenoveerde algemene voorzieningen. Zo komt de gezamenlijke huiskamer waar veel waarde aan gehecht wordt terug. Een familielid wist het tijdens een informatiebijeenkomst treffend te verwoorden: “Eerst door de zure appel heen bijten, maar daarna krijgen we het geweldig!”