Domeinoverstijgend werken

Gemeente Wageningen tekent ook voor DOW

Gemeente Wageningen heeft met Opella de samenwerkingsovereenkomst getekend voor Domeinoverstijgend (samen)werken. Dit betekent dat Opella-arrangeurs van de gemeente de vrijheid en het vertrouwen krijgen om vast te stellen wat u als cliënt nodig heeft, waaronder WMO-indicaties.

“Niet groot, juist klein”

Laura van Hoeflaken, wijkverpleegkundige in Wageningen: “We moeten nog wel een beetje in onze nieuwe rol komen in Wageningen, maar mijn eigen ervaringen zijn positief. We zetten mooie stappen. Domeinoverstijgend werken wordt vaak als iets groots gezien, maar het zit hem juist in het kleine. Als we een zorgvraag krijgen voor dagelijkse persoonlijke verzorging of hulp bij douchen dan kun je met de inzet van ergotherapie weer werken naar zelfstandigheid. En soms is iemand meer gebaat bij een maatje en vervalt daarmee een zorgvraag. Vaak ook is het een combinatie.”

Gemeente vol vertrouwen

Wim van der Geijn, beleidsadviseur van de gemeente verwoordt het mooi: “Dit vraagt een andere mindset van ons allemaal. De medewerkers van Opella doen het heel goed, wij vertrouwen daarop, laten meer los en samen kijken we naar de totale omgeving van de zorgvrager. Op deze manier kun je ook meer in het voorveld doen en WMO voorkomen. Zo pakken we samen de schaarste aan.”

Wat levert het op?

Passende zorg: cliënten krijgen een passend zorgaanbod. Niet te veel, niet te weinig, integraal en efficiënt samengesteld uit alle domeinen, met zingeving als uitgangspunt.
Efficiënter proces: WMO-keukentafelgesprekken door de gemeente zijn hiermee niet meer nodig en cliënten hoeven minder lang te wachten.

WMO-indicaties door wijkverpleging & casemanagers

De wijkverpleegkundigen en casemanagers dementie uit Wageningen zijn sinds begin dit jaar aan de slag als arrangeur en mogen WMO-indicaties afgeven. Deze collega’s van team Wageningen hebben de training ‘Arrangeur in regie’ en de training Zingeving gevolgd en kunnen daarmee en daardoor hun werk als arrangeur uitvoeren. Doordat Opella-medewerkers de cliënt vaak al kennen, en omdat we getraind zijn op dit vlak, kunnen arrangeurs goed vaststellen wat aanvullend, of juist vervangend van wijkverpleging, nodig is op het gebied van dagbesteding, begeleiding of huishoudelijke ondersteuning.